MHD Šaľa BEZPLATNÁ PREPRAVA počas sviatkov pamiatky zosnulých od 30.10.2022 do 1.11.2022

Mesto Šaľa pripravilo pre cestujúcich na mestskej hromadnej doprave v Šali BEZPLATNÚ PREPRAVU počas sviatkov pamiatky zosnulých v dňoch od 30. októbra 2022 do 1.novembra 2022 .

Nechajte auto doma a cestujte s nami.

 

MHD Nové Zámky počas sviatkov pamiatky zosnulých

Počas sviatkov pamiatky zosnulých pripravilo mesto Nové Zámky ponuku cestovať na cintorín mimoriadnou linkou č.11 .

https://arriva.sk/files/nz/cp/mhd/nove-zamky/404011.pdf

V termíne od 24.10.2022 do 31.10.2022 bude na linke č. 9  spoj č. 11 s odchodom od Jazera Baňa o 13:20 hod. predĺžený až po cintorín

https://arriva.sk/files/nz/cp/mhd/nove-zamky/4040091.pdf

Nechajte auto doma a cestujte s nami.

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 19.10.2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  19. októbra  2022

402103/ MHD 3

sp.č. 08 – zapracovaná zastávka Ul.kpt.Nálepku,zrušené zastávky Ku Bratke,Perec a Ul.Saratovská,Rybníky II.

402104 / MHD 4

sp.č. 11 – odchod spoja je upravený na 11:25 hod.(zrušená výluková vlaková doprava)

402105/ MHD 5

sp.č. 02 – zrušená zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28 (zrušená výluková vlaková doprava)

402111 / MHD 11

sp.č. 25 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

sp.č. 27 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

402112 / MHD 12

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 7:00 hod.(zrušená výlukova vlaková doprava)

sp.č. 17 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

sp.č. 25 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

sp.č. 33 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

ZMENA organizačného poriadku mestskej autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Levice od 13.10.2022 do 16.10.2022

ZMENA organizačného poriadku mestskej autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Levice od 13. októbra 2022 do 16. októbra 2022

MHD  1 – spoje č.5 a 13 budú premávať:

AS-Žel.st.-Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)- Vinohradnícka ul.-Stredná škola-Poliklinika-Krížny vrch – Koháryho ul. – Pri Podlužianke – Dopravná ul. – AS-Žel.stanica

(nebudú obslúžené zastávky Ul.P.O.Hviezdoslava,Nám.Šoltésovej a OD Pokrok),

MHD  3 – spoje vychádzajúce zo sídliska Vinohrady budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)- Saratovská ul.,Rybníky II. -Rybníky III. – AS-Žel.stanica – Géňa,Farmol

(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,pošta a ZsVAK),

  • spoje vychádzajúce z priemyselného parku Géňa:

Géňa,Farmol – AS-Žel.stanica – Perecká,Rybníky III – Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)-Nemocnice,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebude obslúžená zastávka ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

MHD 4 – spoje budú premávať :

Ul.28.októbra – AS-Žel.st. – Ul.kpt.Náleku – ZsVAK – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – M.Kiar(nebudú  obslúžené zastávky Nám.Šoltésovej ,Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

MHD 5 – spoj č.4 bude premávať:

Géňa,Globo-AS-Žel.st.- Koháryho ul. (prenosný označník)-Poliklinika(pre prímestské linky)-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

MHD 8 – spoj č.6 bude premávať:

Čankov – Vinohrady – Stredná škola – Nám.Šoltésovej – OD Pokrok – AS-Žel.st. – Rybníky III.- Saratovská ul.,Rybníky II .- Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nemocnica,Ul.29.augusta,Ul.29.augusta,Pošta, ZsVAK a Hotel Lev)

  • spoj č.7 bude premávať:

Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II. – Rybníky III. – AS-Žel.st. – Tesco – Koháryho ul.

(prenosný označník) – Nemocnica,Ul.29.augusta -Poliklinika – Vinohrady – Čankov

(nebude obslúžená zastávka Krížny vrch,Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

MHD 9 – spoje budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste) – Saratovská ul.,Rybníky II.-Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st – Koháryho ul.(prenosný označník) – Poliklinika(zastávka pre prímstské linky) – Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta,Hotel Lev, ZsVAK a  Ul.P.O.Hviezdoslava,

  • spoje 1,15,29,33 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II.- Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st – Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta-Poliklinika – Vinohrady

(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov, Hotel Lev)

MHD10 – spoje budú premávať:  

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)  – OD Pokrok – AS-Žel.st.-Rybníky III. – Saratovská ul.,Rybníky II. – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste) – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika -Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

  • spoje č.1 a 5 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika (zastávka prímest.liniek) – Koháryho ul.(prenosný označník) – AS-Žel.st. –

Rybníky III.-Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)  -Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, Ul.P.O.Hviezdoslava,ZsVAK a Hotel Lev)

MHD 11 – spoje, ktoré premávajú do zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po zastávku Poliklinika(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

MHD 12 – spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,Hotel Lev)

 

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Štúrovo od 5.10.2022 do 10.10.2022

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Štúrovo 5. októbra 2022 (streda) od 0:00 h. až 10. októbra 2022 (pondelok) do 24:00 h.

404101_2022_ŠJ

404102_2022_ŠJ

404103_2022_ŠJ

organizačný poriadok ŠJ 2022

PRÍMESTSKÉ LINKY:
– vychádzajúce smerom na Mužlu, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitru a prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica → cieľová zastávka. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
– prichádzajúce zo smeru Mužla, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitra so zastávkami: → Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište.
– vychádzajúce smerom na Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište – (po trase cez Spojovaciu cestu) → cieľová zastávka. Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Nánanská cesta, Kasárne.
– prichádzajúce zo smeru Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: → (po trase cez Spojovaciu cestu) – Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechané zastávky: Kasárne, Nánanská cesta, Hlavná, pošta, Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
– vychádzajúce smerom na Kamenicu nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište → cieľová zastávka.
– prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: → Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
MEDZIŠTÁTNE LINKY:
– spoje budú vedené po trase so zastávkami: Štúrovo, železničná stanica – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Autobusové stanovište – Štúrovo, št. hr. → cieľová zastávka, podľa cestovného poriadku.
MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA:
– MHD č. 1 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Komenského ul. – Stará ZŠ – (cez Svätoplukovu ul.) – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Poliklinika – Terasy I. – Terasy II. – Želiarsky svah – Novocintorínska cesta – Továrenská cesta – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Autoškola, Pri Vadaši, Hlavná, pošta, Sídlisko I.,Kotva.
– MHD č. 2 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Továrenská cesta – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Terasy I. – Terasy II. – (cez Svätoplukovu ul.) – Stará ZŠ – Komenského ul. – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Pri Vadaši, Autoškola.
– MHD č. 3 – spoje budú vedené podľa dočasného cestovného poriadku.
Bližšie informácie:  (036)7511121
web: www.arriva.sk
e-mail: sturovo@arriva.sk

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje Párkány városában a városközpont lezárása idején 2022. október 5-én, szerdán 0:00 órától – 2022. október 10-én, hétfőn 24:00 óráig
HELYKÖZI AUTÓBUSZOK:
A Muzsla, Komárom és Köbölkút, Érsekújvár, Nyitra irányába induló, valamint a Kéménd, Zselíz és a Garamkövesd, Ipolyszakállos irányából érkező helyközi autóbuszok az Autóbuszmegálló – Öreg lakótelep, Agromix (ideiglenes megálló) – Körzeti Hivatal – Papírgyár – Vasútállomás útvonalon közlekednek.
A Muzsla, Komárom és Köbölkút, Érsekújvár, Nyitra irányából érkező, valamint a Kéménd, Zselíz, Léva és a Garamkövesd, Ipolyszakállos irányába induló helyközi autóbuszok pedig a Vasútállomás – Papírgyár – Körzeti Hivatal – Öreg lakótelep, Billa – Autóbuszmegálló útvonalon közlekednek az érvényes menetrend szerint.
Az autóbuszok Nána, Kéménd, Zselíz, Léva irányába a Bekötő úton közlekednek, így a lezárás ideje alatt egyik irányban sem szolgálják ki a Kaszárnya, a Nánai út és a Fő u., posta / Bocskai u. megállókat.
Az Öreg lakótelep, Kotva megálló kiszolgálása az Öreg lakótelep, Agromix előtt kihelyezett ideiglenes magállóban történik.
NEMZETKÖZI AUTÓBUSZOK:
Az autóbuszjáratok Esztergom irányába a Vasútállomás – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Autóbuszmegálló – Mária Valéria híd útvonalon közlekednek az érvényes menetrend szerint.
HELYI AUTÓBUSZOK:
Az 1-es sz. helyi autóbusz a következő útvonalon közlekedik: Vasútállomás – Comenius utca – Öreg iskola – (a Svätopluk utcán keresztül) – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Városi Hivatal – Autóbuszmegálló – Jesenský utca – Poliklinika – Teraszok I. lakótelep – Teraszok II. lakótelep – Bérespart – Újtemető utca – Gyártelepi út – Vasútállomás az ideiglenes menetrend értelmében.
A 2-es sz. helyi autóbusz a következő útvonalon közlekedik: Vasútállomás – Gyártelepi út – Újtemető utca – Bérespart – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Városi Hivatal – Autóbuszmegálló – Jesenský utca – Öreg lakótelep, Agromix (ideiglenes megálló) – Teraszok I. lakótelep – Teraszok II. lakótelep – (a Svätopluk utcán keresztül) – Öreg iskola – Comenius utca – Vasútállomás az ideiglenes menetrend értelmében.
A lezárás ideje alatt az 1-es és a 2-es sz. autóbusz nem szolgálja ki az Autósiskola; Vadas-megálló; Fő u., posta; Bocskai u.; Öreg lakótelep, Kotva megállókat.
A 3-as sz. helyi autóbusz az ideiglenes menetrend értelmében közlekedik.
Bővebb információk:  (036)7511121
web: www.arriva.sk
e-mail: sturovo@arriva.sk

Zmeny CP prímestskej dopravy od 1.októbra 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 

s platnosťou od  1. októbra 2022

OJ Levice:

 402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

sp.č. 09 – odchod spoja zo zastávky Levice, Géňa, Ardén je upravený na 6:05 hod.

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

sp.č. 02 – doplnené časové údaje v TČ 6-8

OJ Nové Zámky:

404 432  Nové Zámky – Šurany – Jatov

sp.č. 07 – úprava odchodu z 8:00 hod. na 7:50 hod.

OJ Šaľa:

405 401  Šaľa -Šoporňa – Sereď

sp.č. 54 – úprava odchodu z 15:08 hod. na 15:20 hod.

 

Cestujte v MHD zadarmo dňa 22.septembra 2022

Cestujte zadarmo

Vďaka podpore našich objednávateľov je vo vybraných mestách umožnená cestujúcim mestskou hromadnou dopravou v Deň bez áut 22. septembra 2022 doprava ZADARMO.

ZADARMO cestujete v mestách:

Nové Zámky, Levice, Komárno, Štúrovo, Šaľa, Šurany a Šahy

Predĺžené spoje do priemyselného parku Levice, Géňa na linkách 402401 a 402425 od 1. septembra 2022

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402401.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402425.pdf

 

Zmeny CP prímestskej dopravy od 1.9.2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. septembra 2022

OJ Nové Zámky:

404 415  Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo

spoj č. 25 – zrušený úsek Dubník, nám. – Strekov, žel.st.

spoj č. 32 – zrušený úsek Strekov, žel.st. – Dubník, nám.

404 427  Nové Zámky – Šurany – Trávnica

spoj č. 02 – úprava odchodu z 4:31 hod. na 4:28 hod

OJ Štúrovo:

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce

spoj č. 02 – úprava odchodu zo 4:42 hod. na 4:33 hod. (prestup vlak-bus)

spoj č. 04 –  úprava odchodu zo 5:35 hod. na 4:30 hod. (prestup vlak-bus)

404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce

spoj č. 02 – úprava odchodu zo 4:33 hod. na 4:30 hod., úprava medzičasov (prestup vlak-bus)

404449 Štúrovo – Nové Zámky – Nitra

Zapracované zastávky na znamenie s časovými polohami: Strekov, č.d. 657; Strekov, studňa

Zapracované časové polohy na zastávkach na znamenie: Strekov, rázc. k žel.st.; Rúbaň, pri moste; Rúbaň, Čengel; Dubník, Rubanská cesta

 

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

spoj č. 02 – úprava medzičasov

spoj č.09 – spoj je vedený zo zastávka Levice, Géňa, Ardén s odchodom 6:12 hod.

spoj č. 15 – úprava medzičasov

spoj č. 21 – úprava medzičasov

spoj č. 25 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod., úprava medzičasov

spoj č. 31 – úprava medzičasov

402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

spoj č. 03 – úprava medzičasov

spoj č. 05 – úprava medzičasov

spoj č.09 – úprava medzičasov

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

spoj č. 05 – úprava medzičasov

spoj č.17 – úprava medzičasov

spoj č. 18 – úprava medzičasov

spoj č.25 – úprava medzičasov

spoj č. 32 – úprava medzičasov

spoj č. 36 – odchod spoja je upravený na 20:28 hod., úprava medzičasov

spoj č. 42 – úprava medzičasov

spoj č. 44 – úprava medzičasov

402404 Levice – Žemberovce – Pukanec

spoj č. 28 – úprava medzičasov

spoj č. 29 – úprava medzičasov

spoj č.31 – úprava medzičasov

spoj č.45 – úprava medzičasov

402405 Tlmače – Nová Dedina – Žemberovce – Bátovce

spoj č. 13 – úprava medzičasov

402407 Levice – Žemberovce – Dudince

spoj č. 27 – odchod spoja je upravený na 12:07 hod.

spoj č. 28 – úprava medzičasov

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

spoj č. 01 – zapracovaná zachádzka do zastávky Tlmače,Lipník

402417 Levice – Vráble – Nitra

spoj č. 19 – nový spoj v ,6, s odchodom 8:00 hod. zo zastávky Levice,AS do Nitry

spoj č. 20 – nový spoj v ,6, s odchodom 9:05 hod. zo zastávky Nitra,AS do Levíc,spoj pokračuje na linke 402412 až do Šiah(priamy spoj z Nitry do Šiah)

spoj č.21 – nový spoj v ,6+, s odchodom 9:30 hod. zo zastávky Levice,AS do Nitry

spoj č.22 – nový spoj v ,6+, s odchodom 11:00 hod. zo zastávky Nitra,AS do Levíc,spoj pokračuje na linke 402407 až do Dudiniec

spoj č. 23 – nový spoj v ,6+, s odchodom 13:30 hod. zo zastávky Levice,AS do Nitry,spoj nadväzuje na na spoj 16 z linky 402412 (priamy spoj zo Šiah do Nitry)

spoj č.24 – nový spoj v ,6+, s odchodom 14:50 hod. zo zastávky Nitra,AS do Levíc

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

spoj č. 02 – spoj je vedený po zastávku Levice,PP Géňa, de Miclén

spoj č. 23 – spoj je vedený zo zastávky Levice, Géňa, Ardén s odchodom 14:25 hod.

spoj č. 24 – spoj je vedený po zastávku Levice,PP Géňa, de Miclén

spoj č. 31 – úprava medzičasov

spoj č. 40 – spoj je vedený po zastávku Levice,PP Géňa,de Miclén

spoj č. 41 – úprava medzičasov

spoj č. 43 – úprava medzičasov

spoj č. 47 – úprava medzičasov

spoj č. 51 – spoj je vedený zo zastávka Levice, Géňa, Ardén s odchodom 22:20 hod.

spoj č.  55 – úprava medzičasov

402468 Šahy – Dudince

spoj č.05 – úprava medzičasov

spoj č.09 – úprava medzičasov

spoj č. 03 – úprava medzičasov

spoj č. 07 – úprava medzičasov

spoj č. 13 – úprava medzičasov

spoj č. 01 – úprava medzičasov

spoj č. 15 – úprava medzičasov

spoj č. 17 – odchod spoja je upravený na 13:30 hod.,úprava medzičasov

spoj č. 27 – úprava medzičasov

spoj č. 21 – úprava medzičasov

spoj č. 37 – úprava medzičasov

spoj č. 35 – úprava medzičasov

spoj č. 39 – úprava medzičasov

spoj č. 29 – úprava medzičasov

spoj č. 31 – odchod spoja je upravený na 17:35 hod.,úprava medzičasov

spoj č. 33 – úprava medzičasov

spoj č. 02 – úprava medzičasov

spoj č. 06 – úprava medzičasov

spoj č. 24 – úprava medzičasov

spoj č.12 – úprava medzičasov

spoj č. 10 – úprava medzičasov

spoj č. 20 – úprava medzičasov

spoj č. 14 – úprava medzičasov

spoj č. 26 – úprava medzičasov

spoj č. 28 – úprava medzičasov

spoj č. 30 – úprava medzičasov