Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. mája 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. mája 2023

OJ Komárno:

401412 Komárno – Nové Zámky

401412

č. 15 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 08:50 hod.

č. 17 – úprava odchodu z 10:00 hod. na 09:50 hod.

č. 01 – úprava odchodu z 10:05 hod. na 09:40 hod.

OJ Nové Zámky:

404410  Nové Zámky – Veľké Lovce

404410

č. 04 – úprava odchodu z 04:30 hod. na 04:25 hod.

 404415  Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo

404415

č. 28 – úprava odchodu z 4:05 hod. na 04:00 hod.

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov

402444

č. 18 – úprava odchodu zo 14:35 hod. na 14:25 hod., úprava medzičasov (prípoj bus-bus)

28 –  úprava odchodu z 11:10 hod. na 11:05 hod. (prípoj bus-bus)

34 –  úprava odchodu zo 14:45 hod. na 13:42 hod., úprava medzičasov (prípoj bus-bus)

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce

404441

č. 03 – zapracovaná časová poloha 6:40 hod. v Tč. 10 (Nána, č.d. 175)

404442 Štúrovo – Želiezovce – Levice

404442

č. 17 – úprava medzičasov od Kamenín

404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce

404445

č. 22 – úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:20 hod. (prípoj vlak-bus)

OJ Šaľa:

405404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

405404

č. 22 – ošetrený znamienkom X46

nový sp. č. 08 – s odchodom o 5:45 hod., ošetrený znamienkom X41