Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. sa zaraďuje medzi najväčších a najvýznamnejších autobusových dopravcov na Slovensku. Zamestnávame viac ako 400 zamestnancov. Ročne prepravíme viac ako 17 miliónov cestujúcich a náš ročný výkon prevyšuje viac než 17 mil. km. Sme súčasťou systému verejnej autobusovej dopravy na území Slovenskej republiky a máme dominantné postavenie v uspokojovaní prepravných potrieb obyvateľstva na dopravnom trhu prímestskej autobusovej dopravy v Nitrianskom kraji. Svojim rozsiahlym vozidlovým parkom vykonávame viac ako 90 prímestských autobusových liniek a zabezpečujeme prevádzku mestskej hromadnej dopravy v mestách Nové Zámky, Šurany, Komárno, Štúrovo, Šaľa, Šahy a Levice.

Mimo verejnej autobusovej dopravy poskytuje naša spoločnosť taktiež služby v oblasti tuzemskej i zahraničnej zájazdovej dopravy, a to tak pre organizácie, školské zariadenia, cestovné agentúry ako aj pre súkromné osoby. Ponúkame tiež služby v oblasti reklamy (mobilná reklama).

Sídlo:

ARRIVA Nové Zámky a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
Slovenská republika

Spoločnosť má od roku 2003 zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2008, a od roku 2015 zavedený a udržiavaný systém BS OHSAS 18001:2007 a EN ISO 14001:2004.