Ponúkame prácu

Ak máte záujem pracovať v nadnárodnej spoločnosti vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme. Váš záujem nám môžete potvrdiť aj telefonicky na čísle +421 915 188 881.

Hľadáme kolegyne a kolegov pre našu novú prevádzku v Bratislave s predpokladaným nástupom do pracovného pomeru v polovici novembra.

Vyplňte kontaktný formulár

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v našej spoločnosti, kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovné pozície.

Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na účely a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Bližšie informácie nájdete v informačnom memorande pre uchádzačov o zamestnanie tu

NOVÝ DOPRAVCA V BRATISLAVSKOM KRAJI

Pre našu novú prevádzku v Bratislave hľadáme kolegyne a kolegov
s predpokladaným nástupom do pracovného pomeru od polovice novembra.

Pracovné ponuky

Miesto výkonu: Bratislava
Termín nástupu
: november 2021

Pracovné pozície v doprave

Pripravujeme...

Pracovné pozície v servise

Pripravujeme...

Čo sa nás najčastejšie pýtajú noví kolegovia?

MZDA

Celková hodinová mzda vodiča je vo výške 7,37 EUR v hrubom, vrátane pohyblivej zložky mzdy.

Základná mzda je 6,10 EUR a pohyblivá zložka 1,27 EUR.

Pohyblivá zložka mzdy je vyplácaná za kvalitu odvedenej práce a za spotrebu nafty.

Výšku mesačnej mzdy ovplyvňuje počet pracovných dní v mesiaci a počet hodín v nadčase.

Príklad:

V krátkom mesiaci môže hrubá mzda vodiča predstavovať 1 500,- EUR, v dlhom mesiaci môže hrubá mzda predstavovať viac než 1 700 ,- EUR pri zarátaní nadčasovej práce prípadne sviatkov.

Samozrejme, spoločnosť ARRIVA vypláca všetky mzdové náležitosti vrátane nadčasov ako aj príplatky – napr. soboty, nedele, sviatky, nočnú prácu a pod. – v zmysle legislatívy.

Ak sa zvyšuje minimálna mzda automaticky sa zvyšuje aj výška príplatkov.

V ukážkovej zmluve, ktorú nám predstavil terajší predseda odborov SL, je ako výplatný termín uvedený posledný deň nasledujúceho mesiaca. Vyplýva to zo zákonníka práce.

Všeobecná prax v našich piatich dopravných spoločnostiach ARRIVA na Slovensku je preposielať mzdy 10. deň nasledujúceho mesiaca, čo bude aj prax v Bratislave.

(Je to samozrejmé, nakoľko každý z nás musí platiť účty za nájom, elektrinu, hypotéku atď. včas).

PRACOVISKO / NOCOVNÉ

ARRIVA má pripravené vhodné areály v blízkosti autobusovej stanice pre parkovanie autobusov spolu so zázemím pre vodičov. V tomto areáli sa budú nachádzať všetci zamestnanci na jednom mieste. Bude tu možné čerpať pohonné hmoty a vykonávať rýchle opravy.

Zázemie bude dôstojným miestom pre oddych a občerstvenie vodičov, ako aj vybavenie všetkých potrebných pracovných náležitostí, tak ako je to v našich ďalších 20 prevádzkach po celom Slovensku. Spravíme maximum, aby stavebné a interiérové úpravy boli zrealizované v čo najkratšom čase.

Režim nocovní bude zachovaný tak, ako je v súčasnosti. Rovnako bude zachovaný súčasný komfort ubytovania.

AUTOBUSY

Zakúpenie nízkopodlažných autobusov – bola to jedna zo základných požiadaviek v súťaži Bratislavského samosprávneho kraja – túto podmienku musíme ako dopravca splniť.

Áno, budeme mať k dispozícii dostatok autobusov. Postupne nám výrobcovia vozia nové červené autobusy na naše prevádzky.

K spusteniu služby budeme mať minimálne 120 úplne nových autobusov. Kolegovia sa majú na čo tešiť! Veď, kto môže len tak povedať, že má pracovný nástroj v hodnote takmer 200.000 EUR?

Postupne budú pribúdať aj ďalšie nové autobusy, predpokladáme, že k 1.5.2022 bude vozidlový park úplne obnovený.

Nie, budú dodané aj nové autobusy značky IVECO.

PRÁCA A POVINNOSTI

Zamestnanci ARRIVA v Bratislave budú mať na zmluvách miesto výkonu práce Bratislavský a Trnavský kraj, nakoľko sa jedná o susediace kraje. Bez ich súhlasu ich však nemôže zamestnávateľ vyslať na prácu mimo týchto dvoch krajov.

Presun vodičov medzi krajinami, kde spoločnosť ARRIVA pôsobí sa nerealizuje. Ak však niekoho láka práca v Londýne či Budapešti, radi ho v tom podporíme.

Súčasný systém obehov a zadelenia bude zachovaný. To znamená, že budú zachovaní „týždňovkári“ a „turnusoví pracovníci“. Rovnako bude zachované pridelenie vodičov na existujúce linky a ich umiestnenie v regióne – pokiaľ sa včas prihlásia. V opačnom prípade dané linky nebudeme vedieť garantovať. (Aby hlavne „týždňovkári“ mohli pracovať v tej časti regiónu, kde bývajú, alebo sú zvyknutí). Celý tento systém bude zapracovaný do obehov, ktoré budú platné od 15.11.2021.

Áno, za predpokladu včasného prejavenia záujmu o túto prácu a linku. Je to výhodné riešenie pre vodiča, ktorý pozná trasu a zároveň sa pozná aj s cestujúcimi. 

Manipulácia pred a po spoji bude zachovaná – 5 minút pred spojom a 5 minút po spoji.

Zmenné bude zachované a je plánované vo výške 100,- EUR. Ak to bude nepostačujúce, výšku zmenného prehodnotíme a navýšime.

Dĺžka DODK bude zachovaná na úrovni 55 minút.

Základné suché ošetrenie autobusových plôch, teda zametanie a vysypanie koša je v povinnostiach vodiča a nachádza sa v platenom čase na denné ošetrenie a dennú kontrolu vozidla.

Na mokré upratovanie sú pripravené tri možnosti:

  1. Upratovanie vykonáva vodič za extra príplatok.
  2. Upratovanie vykonávajú upratovačky.
  3. Upratovanie vykonáva externá firma.

Ktorú možnosť si dohodneme s vodičmi ešte pred spustením služby, tá sa bude v praxi realizovať.

V súčasnosti (podľa nášho poznania) väčšina vodičov uprednostňuje upratovanie upratovačkami.

Dopravná situácia v Bratislave je nepredvídateľná a vodiči často stoja v dopravných zápchach, pričom stále pracujú. Meškania preto budú zahrnuté do pracovného výkonu v plnej miere. Presne sa situácia ukáže až po 15.11., keďže budú zavádzané úplne nové cestovné poriadky.

Poistné udalosti nebudú musieť riešiť vodiči sami. Budú mať k dispozícii špecializovaný pomocný tím rovnako ako u iných operátorov.

ARRIVA bude najbližších 10 rokov zabezpečovať autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji.

Víťaz súťaže o zabezpečovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji – spoločnosť ARRIVA – podpísala s predstaviteľmi kraja zmluvu na najbližších 10 rokov.  ARRIVA má pre cestujúcich pripravený dostatok autobusov. Úplne nové autobusy tvoria viac ako polovicu z tých, ktoré 15. novembra vyrazia na cesty v okolí Bratislavy. ARRIVA ponúka doterajším i novým vodičkám a vodičom prímestských autobusov v Bratislavskom samosprávnom kraji stabilnú prácu, trvalý pracovný pomer, garantovanú základnú hodinovú mzdu 6,10 eura na hodinu, k nej pohyblivú zložku mzdy a príplatky. Priemerná mzda vodičov dosiahne výšku minimálne 1 500 eur. ARRIVA verí, že vďaka modernejšej a pohodlnejšej verejnej doprave i kvalitnejším službám sa môže zastaviť pokles cestujúcich, čo by pomohlo zlepšiť dopravnú situáciu v kraji.

ARRIVA má skúsenosti zo zahraničia a vieme, že doprava v okolí európskych hlavných miest je preťažená. V moderných mestách a ich okolí kladú dôraz na verejnú dopravu, ktorá pomáha výrazne zlepšiť dopravnú situáciu a skrátiť čas potrebný na dochádzanie do škôl či zamestnania. Aj preto je naším cieľom zastaviť doterajší pokles cestujúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji. Veríme, že vďaka modernejšej a pohodlnejšej verejnej doprave sa do autobusov v kraji môžu vrátiť cestujúci. Čím viac ľudí prestúpi z áut do verejnej dopravy, tým rýchlejšie a priateľskejšie k životnému prostrediu budú v rámci kraja i hlavného mesta cestovať,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

„Súťaž na nového dopravcu bola bezpochyby najväčšou a najzložitejšou v histórii Bratislavského samosprávneho kraja. Nový dopravca bude musieť po uplynutí prechodného obdobia splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania. Všetky autobusy budú klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť. Informácie o trase linky budú zobrazované na digitálnych displejoch umiestnených zvonka aj zvnútra vozidla a stanovuje sa aj maximálny vek vozidiel. Pribudne hlásenie pre nevidiacich, modernejší informačný systém poskytujúci vyšší rozsah informácií o trase a prestupoch na linke. Chýbať nebudú ani USB nabíjačky na mobilné telefóny,” vyhlásil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

ARRIVA ponúkla v súťaži o zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) najlepšiu ponuku. Doterajší poskytovateľ služieb i príslušné inštitúcie využili všetky možné lehoty na podávanie námietok a na ich posudzovanie na maximum. To skrátilo dobu prípravy na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v kraji na minimum. Napriek extrémne krátkemu času je ARRIVA odhodlaná urobiť všetko pre to, aby od 15. novembra zabezpečovala služby prímestskej autobusovej dopravy v BSK. „ARRIVA má pripravený dostatok autobusov a od 15. novembra bude po Bratislavskom kraji jazdiť viac ako 120 úplne nových červených autobusov,“ potvrdil L. Ivan. Zároveň ARRIVA intenzívne rokuje s Bratislavskou integrovanou dopravou a zabezpečuje ďalšie technické detaily.

„Bratislavská župa vyvinie aj v spolupráci s novým dopravcom všetko potrebné úsilie na to, aby prechod z pôvodného poskytovateľa prebehol hladko. Radi by sme v autobusoch mali aj naďalej vodičov z prímestských autobusov a prizývame oboch dopravcov na spoločné rokovanie k odovzdaniu služby. Cieľom je po 15. 11. zachovať úroveň dopravy tak, ako na to naši cestujúci boli zvyknutí doteraz, s tým, že úroveň a kvalita budú už len stúpať,“ vyhlásil Juraj Droba a zároveň poďakoval končiacemu dopravcovi Slovak Lines za doterajšie služby.

V priebehu najbližších dní uzatvorí ARRIVA zmluvy s vodičkami a vodičmi autobusov i ďalšími zamestnancami potrebnými pre zabezpečenie plnohodnotnej služby verejnej autobusovej dopravy v kraji. „Prácu u nás nájde väčšina súčasných vodičov autobusov z BSK a predpokladáme, že budú pokračovať a jazdiť na tých istých linkách ako doteraz. Je to dobré pre vodičov i cestujúcich. Napokon – mnohí sa už za tie roky poznajú,“ povedal L. Ivan. Novým i doterajším vodičom, ktorí budú voziť cestujúcich v rámci BSK, ponúka ARRIVA trvalý pracovný pomer, základnú hodinovú mzdu 6,10 eura na hodinu, k nej pohyblivú zložku mzdy a príplatky. Garantuje vodičom prímestských liniek BSK vyššiu základnú hodinovú mzdu ako mali doposiaľ – priemerná mzda vodičov tak dosiahne výšku minimálne 1 500 eur.  Záujemcovia o prácu vodiča môžu svoj záujem potvrdiť vyplnením formulára na https://arriva.sk/bratislava alebo telefonicky na čísle 0915 188 881.

ARRIVA v Európe

0
krajín

1000
zamestnancov

0 + mld.
cestujúcich ročne

ARRIVA v Bratislave

ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.,
Drieňová 31,
821 01 Bratislava,
Slovenská republika