Kariéra

Ponúkame prácu v nadnárodnej spoločnosti so skúsenosťami a zázemím. Ak máte záujem pridať sa do nášho tímu, vyplňte kontaktný formulár alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 915 188 881.

Zavolaj alebo pošli SMS na číslo +421 915 188 881 a my sa ti ozveme.

GARANTUJEME

 • náborový príspevok 3 500 € pri podpise zmluvy a nástupe do 15. decembra 2021
 • priemerná mzda vodičov dosiahne minimálne 1 500 €
 • hodinová mzda vrátane pohyblivej
  zložky 7,37 €/h + ďalšie príplatky
 • + 600 eur, keď získaš ďalšieho kolegu
 • pracovnú zmluvu na dobu neurčitú
 • 5 % navýšenie platu každoročne, a to už od roku 2022
 • ubytovanie
 • ošatenie
 • nové autobusy
 • finančné odmeny pri životných a pracovných jubileách
 • ďalšie zamestnanecké benefity

Pridaj sa k nám.

Vyplňte kontaktný formulár

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v našej spoločnosti, kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovné pozície.

Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na účely a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Bližšie informácie nájdete v informačnom memorande pre uchádzačov o zamestnanie tu

Čo sa nás najčastejšie pýtajú noví kolegovia?

MZDA

Celková hodinová mzda vodiča je vo výške 7,37 EUR v hrubom, vrátane pohyblivej zložky mzdy.

Základná mzda je 6,10 EUR a pohyblivá zložka 1,27 EUR.

Pohyblivá zložka mzdy je vyplácaná za kvalitu odvedenej práce a za spotrebu nafty.

Výšku mesačnej mzdy ovplyvňuje počet pracovných dní v mesiaci a počet hodín v nadčase.

Príklad:

V krátkom mesiaci môže hrubá mzda vodiča predstavovať 1 500,- EUR, v dlhom mesiaci môže hrubá mzda predstavovať viac než 1 700 ,- EUR pri zarátaní nadčasovej práce prípadne sviatkov.

Samozrejme, spoločnosť ARRIVA vypláca všetky mzdové náležitosti vrátane nadčasov ako aj príplatky – napr. soboty, nedele, sviatky, nočnú prácu a pod. – v zmysle legislatívy.

Ak sa zvyšuje minimálna mzda automaticky sa zvyšuje aj výška príplatkov.

V ukážkovej zmluve, ktorú nám predstavil terajší predseda odborov SL, je ako výplatný termín uvedený posledný deň nasledujúceho mesiaca. Vyplýva to zo zákonníka práce.

Všeobecná prax v našich piatich dopravných spoločnostiach ARRIVA na Slovensku je preposielať mzdy 10. deň nasledujúceho mesiaca, čo bude aj prax v Bratislave.

(Je to samozrejmé, nakoľko každý z nás musí platiť účty za nájom, elektrinu, hypotéku atď. včas).

GARANTUJEME – NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK 3 500 EUR vyplatený v prvej mzde, podmienený zotrvaním v pracovnom pomere na tri roky, pri podpise pracovnej zmluvy a nástupe do pracovného pomeru najneskôr do 15. decembra 2021 + ďalších 600 EUR, ak získaš a prinesieš aj kolegu. Príspevky sú hrubý príjem vyplácaný v mzde. 

PRACOVISKO / NOCOVNE

ARRIVA má pripravené vhodné areály v blízkosti autobusovej stanice pre parkovanie autobusov spolu so zázemím pre vodičov. V tomto areáli sa budú nachádzať všetci zamestnanci na jednom mieste. Bude tu možné čerpať pohonné hmoty a vykonávať rýchle opravy.

Máme zazmluvnené priestory pre centrálu v Bratislave v areáli Doprastavu, kde budú k dispozícii adekvátne priestory pre všetkých zamestnancov vrátane vodičov a administratívy. Bezodkladne po podpise zmluvy sme zahájili úpravu priestorov. K spusteniu služby budú priestory primerane zariadené a k dispozícii. Vybavenie s vodičmi priebežne konzultujeme. V priestoroch budú zabezpečené zariadenia na stravovanie, kávomaty a iné podľa dohody.

Zázemie bude dôstojným miestom pre oddych a občerstvenie vodičov, ako aj vybavenie všetkých potrebných pracovných náležitostí, tak ako je to v našich ďalších 20 prevádzkach po celom Slovensku. Spravíme maximum, aby stavebné a interiérové úpravy boli zrealizované v čo najkratšom čase.

Režim nocovní bude zachovaný tak, ako je v súčasnosti. Rovnako bude zachovaný súčasný komfort ubytovania.

AUTOBUSY

Zakúpenie nízkopodlažných autobusov – bola to jedna zo základných požiadaviek v súťaži Bratislavského samosprávneho kraja – túto podmienku musíme ako dopravca splniť.

Áno, budeme mať k dispozícii dostatok autobusov. Postupne nám výrobcovia vozia nové červené autobusy na naše prevádzky.

K spusteniu služby budeme mať minimálne 120 úplne nových autobusov. Kolegovia sa majú na čo tešiť! Veď, kto môže len tak povedať, že má pracovný nástroj v hodnote takmer 200.000 EUR?

Postupne budú pribúdať aj ďalšie nové autobusy, predpokladáme, že k 1.5.2022 bude vozidlový park úplne obnovený.

Nie, budú dodané aj nové autobusy značky IVECO.

PRÁCA A POVINNOSTI

Zamestnanci ARRIVA v Bratislave budú mať na zmluvách miesto výkonu práce Bratislavský a Trnavský kraj, nakoľko sa jedná o susediace kraje. Bez ich súhlasu ich však nemôže zamestnávateľ vyslať na prácu mimo týchto dvoch krajov.

Presun vodičov medzi krajinami, kde spoločnosť ARRIVA pôsobí sa nerealizuje. Ak však niekoho láka práca v Londýne či Budapešti, radi ho v tom podporíme.

Súčasný systém obehov a zadelenia bude zachovaný. To znamená, že budú zachovaní „týždňovkári“ a „turnusoví pracovníci“. Rovnako bude zachované pridelenie vodičov na existujúce linky a ich umiestnenie v regióne – pokiaľ sa včas prihlásia. V opačnom prípade dané linky nebudeme vedieť garantovať. (Aby hlavne „týždňovkári“ mohli pracovať v tej časti regiónu, kde bývajú, alebo sú zvyknutí). Celý tento systém bude zapracovaný do obehov, ktoré budú platné od 15.11.2021.

Áno, za predpokladu včasného prejavenia záujmu o túto prácu a linku. Je to výhodné riešenie pre vodiča, ktorý pozná trasu a zároveň sa pozná aj s cestujúcimi. 

Manipulácia pred a po spoji bude zachovaná – 5 minút pred spojom a 5 minút po spoji.

Zmenné bude zachované a je plánované vo výške 100,- EUR. Ak to bude nepostačujúce, výšku zmenného prehodnotíme a navýšime.

Dĺžka DODK bude zachovaná na úrovni 55 minút.

Základné suché ošetrenie autobusových plôch, teda zametanie a vysypanie koša je v povinnostiach vodiča a nachádza sa v platenom čase na denné ošetrenie a dennú kontrolu vozidla.

Na mokré upratovanie sú pripravené tri možnosti:

 1. Upratovanie vykonáva vodič za extra príplatok.
 2. Upratovanie vykonávajú upratovačky.
 3. Upratovanie vykonáva externá firma.

Ktorú možnosť si dohodneme s vodičmi ešte pred spustením služby, tá sa bude v praxi realizovať.

V súčasnosti (podľa nášho poznania) väčšina vodičov uprednostňuje upratovanie upratovačkami.

Dopravná situácia v Bratislave je nepredvídateľná a vodiči často stoja v dopravných zápchach, pričom stále pracujú. Meškania preto budú zahrnuté do pracovného výkonu v plnej miere. Presne sa situácia ukáže až po 15.11., keďže budú zavádzané úplne nové cestovné poriadky.

Poistné udalosti nebudú musieť riešiť vodiči sami. Budú mať k dispozícii špecializovaný pomocný tím rovnako ako u iných operátorov.

Pracovné ponuky

Kariéra

HR manažér

Miesto výkonu:Bratislava
Termín nástupu: november 2021

Kariéra

Personalista

Miesto výkonu:Bratislava
Termín nástupu: november 2021

Kariéra

Skladník

Miesto výkonu: Bratislava
Termín nástupu: november 2021