Piliermi spoločnosti Arriva sú ľudia a ich odborné znalosti.  Sme právom hrdí na úspechy našej firmy ako aj na to, ako prispievajú naši zamestnanci každodenne k rozvíjaniu týchto úspechov.

Pravidelne vyhodnocujeme potreby vzdelávania a rozvoja našich zamestnancov. Rozvíjame nielen ich odborné znalosti a profesionálne zručnosti, ale aj ich kompetencie, ktoré máme definované v kompetenčnom modeli.

Proces vzdelávania a rozvoja prepájame s procesom plánovania nástupníctva, vďaka čomu umožňujeme kariérny rast talentovaným zamestnancom.

Zamestnancov vzdelávame nielen prostredníctvom externých lektorov, ale aj prostredníctvom skupiny interných trénerov, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti ďalším zamestnancom. Zabezpečujeme tak kontinuitu úrovne ľudského potenciálu v našej spoločnosti.