OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje fyzických osôb poskytnuté spoločnostiam ARRIVA na Slovensku sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v plnom znení.