Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť ARRIVA je spoločnosťou, ktorá sa zaviazala podnikať zodpovedne. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti ARRIVA je založená najmä na etike a transparentnosti. Podnikateľské záujmy a aktivity prepája s etickými hodnotami, zvažuje dosahy rozhodnutí na celú spoločnosť, a preto sa usiluje o aktivity, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Dôležitý je komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu, ktorý je podporený transparentným konaním vo vzťahu ku všetkým partnerom. Základnou súčasťou tohto prístupu je implementácia spoločných politík a princípov zodpovedného podnikania.

Spoločenská zodpovednosť v spoločnosti ARRIVA zahŕňa:

  • zodpovedné verejné obstarávanie,
  • starostlivosť o zamestnancov,
  • férový prístup k zákazníkom,
  • etické riadenie podniku,
  • ochranu životného prostredia,
  • spoluprácu s miestnymi komunitami.

Dokumenty