Vyplňte náš dotazník a prispejte k zlepšeniu dopravy
v Nitrianskom samosprávnom kraji!

V hre je aj 30 hodnotných cien!