Vyhľadať
Close this search box.

Korporátna zodpovednosť

Každý deň sa milióny ľudí v Európe spoliehajú na to, že ich ARRIVA dopraví bezpečne do práce, do školy, na návštevu k priateľom alebo rodine, umožní im dostať sa k verejným službám, do obchodov alebo za zábavou.

Naše autobusy, vlaky, električky a vodné autobusy patria medzi základné služby prevádzkované ľuďmi, ktorí žijú práve v tých komunitách, ktorým slúžia.

Náš spoločenský dopad zahŕňa štyri hlavné oblasti

Bezpečnosť

Bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov je naším prvoradým záujmom. Patrí medzi naše základné hodnoty a je včlenená do našich prevádzkových postupov.
Náš postoj k riadeniu bezpečnosti v sebe zahŕňa špecifické školenia pre vedúcich prevádzkových manažérov, zamestnancov a dozorný personál. Našim zamestnancom poskytujeme školenia, ktoré zahŕňajú aj bezpečné vedenie motorového vozidla, starostlivosť o zákazníkov a riešenie konfliktov, ak je to potrebné. Naše prevádzky podliehajú pravidelným interným kontrolám na dodržiavanie bezpečnosti a noriem.

Životné prostredie

Popri našom úsilí minimalizovať dopady našej činnosti na životné prostredie, pracujeme aj na zvyšovaní všeobecného povedomia o environmentálnych výhodách verejnej dopravy na podporu jej využívania.
Ak podnietime viac ľudí častejšie využívať autobusy a vlaky, bude menej dopravných zápch a tie umožnia verejnej doprave plynulejší chod s efektívnejším využitím paliva a nižšími emisiami.
Pracujeme na znižovaní emisií skleníkových plynov. Využívame pritom vo väčšom rozsahu palivá s nižším obsahom uhlíka, v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami, za súčasného znižovania spotreby paliva. Používame technológie, ktoré pomáhajú strojvodcom a vodičom autobusov zvýšiť prevádzkovú efektívnosť bez dopadu na čas cestovania.

Komunita

Doprava je nevyhnutnou súčasťou každodenného života a my si uvedomujeme, že v spoločenskom a ekonomickom živote 14 európskych krajín, v ktorých pôsobíme, máme kľúčovú úlohu.
My a naši zamestnanci podporujeme spoločenské organizácie, vrátane charity, škôl a športových klubov. Mladí ľudia, ich bezpečnosť, vzdelanie a príprava sú stredobodom mnohých našich spoločenských aktivít. Odozvy cestujúcich na skúsenosti s využívaním našich služieb sú nevyhnutné, aby sme sa uistili, že spĺňame ich požiadavky. Starostlivo počúvame názory našich zákazníkov na nami poskytované služby a pracujeme na zlepšení ich pocitov pri cestovaní so spoločnosťou ARRIVA.

Ľudia

Máme zodpovednosť voči našim zamestnancom: podnecovať rôznorodosť, podporiť ich profesionálny rozvoj a rozpoznať ich prínos pre spoločnosť a ich miestne komunity.
Našim cieľom je vytvoriť pre zamestnancov také pracovné prostredie, ktoré im bude vhodnou oporou, a v ktorom všetci zamestnanci budú môcť získať potrebné vzdelanie a rast, umožňujúce naplniť ich skutočný potenciál. Poskytujeme širokú škálu možností učenia sa, zahŕňajúc oblasti technických zručností, zdravia, bezpečnosti a služieb.

Miniknižnice v zákazníckych centrách

Dajme knihám druhú šancu

Hovorí sa, že cestovanie najlepšie spríjemní dobrá spoločnosť – a dobrá kniha. V rámci nášho programu nazvaného „Spravme niečo pre seba a svoje okolie“ sme sa preto rozhodli, že v zákazníckych centrách ARRIVA vytvoríme malé zdieľané knižnice, z ktorých si naši cestujúci môžu knihu nielen vziať, ale aj priniesť a obohatiť tak druhých. Návod na používanie takejto knižnice je jednoduchý: Stačí si vybrať ľubovoľný knižný titul z poličky a začať čítať. Po prečítaní môže cestujúci knihu vrátiť späť, prípadne priniesť vlastnú, ktorú je ochotný darovať a dať jej tak šancu nájsť si vďačného čitateľa.
Veľká vďaka patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí do knižníc venovali svoje obľúbené knihy a prispeli tak k úspešnému štartu tohto projektu!

Projekt nazvaný „Daruj knihe druhú šancu“ sme odštartovali na záver marca -Mesiaca knihy. Knižnice nájdu naši cestujúci v zákazníckych centrách ARRIVA v Nitre, Zlatých Moravciach, Trnave, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej, Nových Zámkoch, Sobranciach, Sečovciach a Veľkých Kapušanoch.

ĎAKUJEME

Ďakujeme za spoluprácu Oravskej knižnici Antona Habovštiaka, ktorá je pravidelným prispievateľom kníh do našich knižničiek.

V roku 2024 prispeli knižkami do miniknižníc aj regionálne knižnice:

Mestská knižnica Ružomberok
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Pomáhame v mestách

Základom dobrovoľníckej činnosti je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti. Dobrovoľníctvo sa vykonáva bez nároku na finančnú odmenu, no zároveň predstavuje príležitosť na osobný a profesionálny rast, získanie cenných skúseností či jednoducho „len“ dobrého pocitu.

Zamestnanci spoločnosti ARRIVA sa už po tretíkrát zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré pod názvom Naše Mesto každoročne organizuje Nadácia Pontis.

Firemné dobrovoľníctvo a zapojenie zamestnancov aj manažmentu do podujatia Naše Mesto je súčasťou dlhodobého snaženia spoločnosti ARRIVA o zlepšovanie životného prostredia, vrátane neustáleho znižovania emisií v oblasti verejnej dopravy, využívania alternatívnych zdrojov energie a podpory nových technológií, ako aj riešení v oblasti zdieľanej mobility.

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku sú pevne previazané s regiónmi, v ktorých pôsobia. Mestá, v ktorých zabezpečujeme autobusovú dopravu, sú našimi mestami v tom najlepšom zmysle slova – naše kolegyne a kolegovia v nich žijú, ich deti navštevujú miestne školy a hrajú sa na detských ihriskách. Podujatie Naše Mesto nás preto celkom prirodzene oslovuje, aby sme ako dobrovoľníci podali pomocnú ruku.

Archív

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777