Korporátna zodpovednosť

Každý deň sa milióny ľudí v Európe spoliehajú na to, že ich ARRIVA dopraví bezpečne do práce, do školy, na návštevu k priateľom alebo rodine, umožní im dostať sa k verejným službám, do obchodov alebo za zábavou.

Naše autobusy, vlaky, električky a vodné autobusy patria medzi základné služby prevádzkované ľuďmi, ktorí žijú práve v tých komunitách, ktorým slúžia.

Náš spoločenský dopad zahŕňa štyri hlavné oblasti

Bezpečnosť

Bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov je naším prvoradým záujmom. Patrí medzi naše základné hodnoty a je včlenená do našich prevádzkových postupov.
Náš postoj k riadeniu bezpečnosti v sebe zahŕňa špecifické školenia pre vedúcich prevádzkových manažérov, zamestnancov a dozorný personál. Našim zamestnancom poskytujeme školenia, ktoré zahŕňajú aj bezpečné vedenie motorového vozidla, starostlivosť o zákazníkov a riešenie konfliktov, ak je to potrebné. Naše prevádzky podliehajú pravidelným interným kontrolám na dodržiavanie bezpečnosti a noriem.

Životné prostredie

Popri našom úsilí minimalizovať dopady našej činnosti na životné prostredie, pracujeme aj na zvyšovaní všeobecného povedomia o environmentálnych výhodách verejnej dopravy na podporu jej využívania.
Ak podnietime viac ľudí častejšie využívať autobusy a vlaky, bude menej dopravných zápch a tie umožnia verejnej doprave plynulejší chod s efektívnejším využitím paliva a nižšími emisiami.
Pracujeme na znižovaní emisií skleníkových plynov. Využívame pritom vo väčšom rozsahu palivá s nižším obsahom uhlíka, v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami, za súčasného znižovania spotreby paliva. Používame technológie, ktoré pomáhajú strojvodcom a vodičom autobusov zvýšiť prevádzkovú efektívnosť bez dopadu na čas cestovania.

Komunita

Doprava je nevyhnutnou súčasťou každodenného života a my si uvedomujeme, že v spoločenskom a ekonomickom živote 14 európskych krajín, v ktorých pôsobíme, máme kľúčovú úlohu.
My a naši zamestnanci podporujeme spoločenské organizácie, vrátane charity, škôl a športových klubov. Mladí ľudia, ich bezpečnosť, vzdelanie a príprava sú stredobodom mnohých našich spoločenských aktivít. Odozvy cestujúcich na skúsenosti s využívaním našich služieb sú nevyhnutné, aby sme sa uistili, že spĺňame ich požiadavky. Starostlivo počúvame názory našich zákazníkov na nami poskytované služby a pracujeme na zlepšení ich pocitov pri cestovaní so spoločnosťou ARRIVA.

Ľudia

Máme zodpovednosť voči našim zamestnancom: podnecovať rôznorodosť, podporiť ich profesionálny rozvoj a rozpoznať ich prínos pre spoločnosť a ich miestne komunity.
Našim cieľom je vytvoriť pre zamestnancov také pracovné prostredie, ktoré im bude vhodnou oporou, a v ktorom všetci zamestnanci budú môcť získať potrebné vzdelanie a rast, umožňujúce naplniť ich skutočný potenciál. Poskytujeme širokú škálu možností učenia sa, zahŕňajúc oblasti technických zručností, zdravia, bezpečnosti a služieb.

Pomáhame v mestách

Základom dobrovoľníckej činnosti je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti. Dobrovoľníctvo sa vykonáva bez nároku na finančnú odmenu, no zároveň predstavuje príležitosť na osobný a profesionálny rast, získanie cenných skúseností či jednoducho „len“ dobrého pocitu.

Archív