V hre je aj 30 hodnotných cien!

Vyplňte náš dotazník a prispejte k zlepšeniu dopravy
v Nitrianskom samosprávnom kraji!

POĎ S NAMI DO ŠKOLY
BUSOM ZDARMA
V NOVOM ŠKOLSKOM
ROKU 2021/22!


| ... už vedia o tom všetci spolužiaci
| Cestuj do školy zdarma aj v novom školskom roku
| Projekt vznikol v spolupráci s mestom Nové Zámky, Levice a Štúrovo

...čítaj viac

V hre je aj 30 hodnotných cien!

Vyplňte náš dotazník a prispejte k zlepšeniu dopravy
v Nitrianskom samosprávnom kraji!