Taktová doprava na trase Nitra – Vráble – Levice

Vážení cestujúci,

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťami ARRIVA NITRA a ARRIVA Nové Zámky spúšťajú od 1. júla pilotný projekt taktovej dopravy v regióne. Pevné intervaly medzi jednotlivými spojmi zjednodušia cestovanie a uľahčia ďalšiu integráciu verejnej dopravy v kraji.

Cestujúci na linke 403 468 Nitra – Vráble – Levice tak budú prví v celom kraji, ktorí si budú môcť vyskúšať prednosti taktovej dopravy. V rámci nej budú jednotlivé spoje odchádzať zo zastávok v pravidelných časových intervaloch – taktoch.

V úseku Vráble – Nitra bude dĺžka intervalu medzi dvomi spojmi tridsať minút, v úseku Nitra-Levice budú spoje premávať v hodinovom takte, a to počas celého dňa. Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy a vytvoriť základ pre ďalšiu integráciu verejnej dopravy v Nitrianskom kraji.

Cestujete s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.