MHD Levice zmena obsluhy počas “Dní mesta Levice 2024” od 16.mája 2024 do 19.mája 2024

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že počas “Dní mesta Levice 2024” budú od 16.5.2024 (od 20:00 hod.) – 19.5.2024 (do 6:00 hod.) nasledovné zmeny na linkách MHD:

MHD    1

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Ul.P.O.Hviezdoslava , Nám.Šoltésovej (v smere na AS-Žel.st.) a OD Pokrok, ale budú zastavovať na zastávke  Ul.Koháryho  (prenosný označník)

MHD    3

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   4

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   5

– spoj č.4 v smere na Vinohrady nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale bude zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky

MHD   8

– spoj č.6 nebude zastavovať na zast.Ul.29.augusta, Nemocnica,Ul.29.augusta a Nám.hrdinov,pošta

– spoj č.7 nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, P.O.Hviezdoslava, ale bude  zastavovať na zastávke Nám.Šoltésovej, Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD  9

– spoje v smere na AS-Žel.stanica nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta,

– spoje v smere na Vinohrady nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale budú zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika, pre  prímestské linky,

MHD 10

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, Nám.hrdinov,hotel Lev, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

– spoje vedené cez zastávku Ul.P.O.Hviezdoslava (v smere na AS-Žel.st.) budú zastavovať na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky a Ul.Koháryho  (prenosný označník),

MHD 11

– spoje, ktoré premávajú po zastávku Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po  zastávku Poliklinika,

MHD 12

– spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika,