Vyhľadať
Close this search box.

Servisné služby
a opravy

Radi vás privítame v našej opravárenskej spoločnosti Arriva Service s.r.o., ktorá má zastúpenie v piatich krajoch Slovenskej republiky: Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Naši technici sa v 21 servisných pracoviskách starajú o prevádzkyschopnosť vozového parku s 1500 autobusmi.Ročne vykonávame približne 45 000 opráv a technických prehliadok s cieľom zaistiť bezpečnosť a pohodlie pre našich cestujúcich. Okrem servisných prác pre vlastný vozový park vykonávame vo vybraných servisných pracoviskách aj opravy, údržbu a prehliadky vozidiel iných firiem a organizácií, právnických aj fyzických osôb.

Cesta k nulovej poruchovosti

Od januára 2018 zaviedla spoločnosť Arriva Service s.r.o. nulovú úroveň tolerancie nebezpečných porúch, ktoré sú odhaliteľné pri údržbe vozidiel, pričom boli zosúladené technické štandardy spoločnosti s právnymi predpismi EÚ. Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Európskej únii, ktorú v slovenskej legislatíve upravuje Vyhláška č. 135/2018 Z.z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 27. apríla 2018, ustanovuje podrobnosti o cestnej technickej kontrole. Dodržiavanie týchto noriem vedie k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách a zároveň k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Spoločnosť Arriva Service s.r.o. sa zameriava na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vozidiel hlavne zavádzaním nových inovatívnych metód kontroly vozidiel a hodnotenia porúch, pričom kladie dôraz na to, aby vážne a nebezpečné poruchy boli odstránené ihneď po ich odhalení, t.j. ešte skôr ako sa vozidlo bude ďalej používať na verejných komunikáciách.

V servisnej spoločnosti sme zaviedli systém kontroly kvality, kedy pravidelne kontrolujeme kvalitu vykonaných opráv a vykonanej plánovanej údržby vozidiel a monitorujeme dodržiavanie harmonogramov súvisiacich s prevádzkou vozového parku. Okrem toho bezpečnosť a technický stav vozidiel a tiež funkčnosť systému na každom našom servisnom pracovisku kontroluje minimálne dvakrát ročne interný technický audítor a jedenkrát ročne túto kontrolu každého pracoviska vykoná technický audítor z materskej spoločnosti Arriva vo Veľkej Británii. Okrem toho všetky procesy, zavedené stratégie, dodržiavanie interných organizačných smerníc, technických štandardov atď. sú predmetom kontroly počas pravidelne vykonávaných auditov. Výsledky auditov zodpovední pracovníci spracujú do akčných plánov, ku ktorým vypracujú a implementujú nápravné a preventívne opatrenia, ktorých plnenie a dodržiavanie audítor skontroluje pri nasledujúcom audite.

Máme zavedený program na neustále vzdelávanie našich technikov v tréningovom centre formou školení a tiež neustály prístup technikov k potrebnej technickej dokumentácii ku každému typu vozidla priamo v dielňach.

Servisné služby

Opravy vozidiel

Hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti je oprava cestných motorových vozidiel, predovšetkým autobusov a nákladných vozidiel.

Vykonávame autorizovaný servis autobusov značky SOR, SOLARIS a IVECO.

K ponuke našich služieb patrí oprava a údržba autobusov:

 • bežné opravy
 • technické prehliadky a údržba
 • príprava vozidiel na STK
 • geometria náprav
 • opravy väčšieho rozsahu, stredové a generálne opravy
 

 

Pneuservis

Naša spoločnosť poskytuje pneuservisné služby pre autobusy, nákladné a osobné vozidlá, stavebné stroje, hasičskú techniku a agromechanizmy.

Ponúkame nasledovné služby:

 • výmena kolies, pneumatík, diskov, duší
 • oprava poškodených pneumatík (defekty, prierazy)
 • vyvažovanie kolies
 • dohusťovanie pneumatík
 • kontrola pneumatík
 • likvidácia ojazdených pneumatík
 • bezplatný spätný odber pneumatík

Uvedené činnosti vykonávajú naši odborne vyškolení pracovníci na moderných strojoch a zariadeniach s dôrazom na kvalitu odvedenej práce, bezpečnosť vozidiel a spokojnosť zákazníkov.

Na objednávku ponúkame:

 • predaj nových pneumatík všetkých rozmerov a značiek za výhodné ceny
 • predaj protektorov
 • predaj diskov
 • príslušenstvo (ventily, duše…)

 

 

Umývanie

Ponúkame umývanie všetkých typov vozidiel: autobusov, nákladných a osobných vozidiel, vrátane autocisterien, stavebných strojov, hasičskej techniky a agromechanizmov.

Vozidlá umývame v automatickej umývacej linke a tiež ručne bezdotykovo pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku – aktívnou penou, ktorá odstraňuje nečistoty z povrchu vozidiel bez použitia mechanickej sily. Táto sa na vozidlo nanáša pomocou penového aplikačného zariadenia. Následne sa povrch vozidla opláchne vysokotlakovým umývacím zariadením.

Lakovacie práce

Súčasťou ponuky našich služieb sú aj lakovacie práce. V našej dielni v Nitre realizujeme lakovanie motorových vozidiel a ich dielov, ako aj povrchové farbenie kovových konštrukcií prípadne iných funkčných celkov. Na lakovanie používame kvalitné priemyselné farby od overených dodávateľov.

Servisné depá / kontakty

Vyberte si servis podľa Vášho regiónu

REGIÓNDEPÁKONTAKTNÁ OSOBATELEFÓNE-MAIL
BRATISLAVA

Bratislava – Mlynské nivy 70, 811 09 Bratislava

Malacky – Továrenská 6222, 901 01 Malacky

Lukáš Novosad+421 908 913 654lukas.novosad@arriva.sk
NITRANitra – Štúrova 72, 949 44 Nitra
Topoľčany – Pod kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
Zlaté Moravce – Staničná 27, 953 39 Zlaté Moravce
Marek Halenár+421 918 876 096marek.halenar@arriva.sk
NOVÉ ZÁMKYNové Zámky– Považská 2, 940 14 Nové Zámky
Komárno – Bratislavská c. 1804, Komárno
Levice – Kpt. Nálepku 1, 934 30 Levice
Štúrovo – Sládkovičova 4, 943 01 Štúrovo
Šaľa – Staničná 23, 927 01 Šaľa
Marek Halenár

+ 421 918 876 096

marek.halenar@arriva.sk
MICHALOVCEMichalovce – Lastomirska 1, 071 80 Michalovce
Trebišov – Dopravná 3, 075 01 Trebišov
Kráľovský Chlmec – Pribenícka, 077 01 Kráľovský Chlmec
Ladislav Szunyog+421 915 930 529
+421 56 68 80 318
ladislav.szunyog@arriva.sk
RUŽOMBEROKRužomberok – Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Liptovský Mikuláš – Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dolný Kubín – Nábrežie Oravy 525, 026 01 Dolný Kubín
Námestovo – Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Trstená – Oravická 601, 028 01 Trstená
Martin Motýľ+421 905 434 030
+421 43 53 20 337
martin.motyl@arriva.sk
TRNAVATrnava – Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Senica – Železničná 329/21, 905 01 Senica
Piešťany – Dopravná 7, 921 01 Piešťany
Lukáš Novosad+421 908 913 654lukas.novosad@arriva.sk

Voľné pracovné pozície v našich servisoch

V našich servisných strediskách vykonávame nasledovné služby:

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
TOPOĽČANY – Pod Kalváriou 4602/72A
ZLATÉ MORAVCE – Staničná 23
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
ŠAĽA – Staničná 23
MICHALOVCE – Lastomírska 1
TREBIŠOV – Dopravná 3
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – Pribenická 4

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
TRNAVA – Nitrianska 5505/ 5
PIEŠŤANY – Dopravná 4872/7A
SENICA – Železničná 329/21
RUŽOMBEROK – Bystrická cesta 2164/62
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
MICHALOVCE – Lastomírska 1

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
RUŽOMBEROK – Bystrická cesta 2164/62
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
MICHALOVCE – Lastomírska 1

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
PIEŠŤANY – Dopravná 4872/7A
RUŽOMBEROK – Bystrická cesta 2164/62
NÁMESTOVO – Kliňanská cesta 1152
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Štefánikova 1672/2
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
MICHALOVCE – Lastomírska 1
TREBIŠOV – Dopravná 3

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
RUŽOMBEROK – Bystrická cesta 2164/62
NÁMESTOVO – Kliňanská cesta 1152
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
MICHALOVCE – Lastomírska 1
TREBIŠOV – Dopravná 3
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – Pribenická 4

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
RUŽOMBEROK – Bystrická cesta 2164/62
NÁMESTOVO – Kliňanská cesta 1152
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
MICHALOVCE – Lastomírska 1

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
PIEŠŤANY – Dopravná 4872/7A
TOPOĽČANY – Pod Kalváriou 4602/72A
ZLATÉ MORAVCE – Staničná 23
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
MICHALOVCE – Lastomírska 1
TREBIŠOV – Dopravná 3

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
MICHALOVCE – Lastomírska 1

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
MICHALOVCE – Lastomírska 1
TREBIŠOV – Dopravná 3

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
TRNAVA – Nitrianska 5505/ 5
PIEŠŤANY – Dopravná 4872/7A
SENICA – Železničná 329/21
RUŽOMBEROK – Bystrická cesta 2164/62
TOPOĽČANY – Pod Kalváriou 4602/72A
ZLATÉ MORAVCE – Staničná 23
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
ŠAĽA – Staničná 23
MICHALOVCE – Lastomírska 1
TREBIŠOV – Dopravná 3
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – Pribenická 4

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72
NOVÉ ZÁMKY – Považská 2
KOMÁRNO – Bratislavská cesta 1804
LEVICE – Kpt. Nálepku 1
ŠTÚROVO – Sládkovičova 4
ŠAĽA – Staničná 23

Poskytujeme v servisných pracoviskách v mestách:

NITRA – Štúrova 72

Vyplňte kontaktný formulár

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v našej spoločnosti, kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovné pozície.

Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na účely a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Bližšie informácie nájdete v informačnom memorande pre uchádzačov o zamestnanie tu
judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777