Vyhľadať
Close this search box.

“RE-BREATH” je ambiciózny projekt financovaný z programu LIFE PROGRAMME Európskej komisie v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Úlohou projektu “RE-BREATH”, čo je akronym pre REduction of Brake weaR Emissions in the Transport sector (Zníženie emisií z brzdenia v sektore dopravy), je najmä zlepšiť poznatky o emisiách mikročastíc, ktoré nie sú výfukovými plynmi a ktoré vznikajú pri brzdových systémoch miestnej verejnej dopravy (MHD); posúdiť ich vplyv na kvalitu života ľudí a životné prostredie; a napokon navrhnúť a vyvinúť inovatívnu a ekologickejšiu technológiu pre autobusovú dopravu, ktorá bude šetrnejšia k životnému prostrediu.

Prostredníctvom spoločného záväzku všetkých zúčastnených skutočností je zámerom projektu “RE-BREATH” nielen zmerať a preukázať zníženie emisií v súvislosti s brzdovým systémom autobusov na zastávkach a iných frekventovaných miestach, ale aj podporiť vnútroštátne orgány pri odhade emisií iných ako výfukových plynov (ktoré sa majú vypočítať v protokole emisií EMEP/SEE podľa smernice (EÚ) 2016/2284), aby sa preukázalo zníženie miery opotrebenia bŕzd a následné zvýšenie životnosti brzdového systému v porovnaní s tradičnými riešeniami, čo prispieva ku konštrukcii udržateľnejších modelov.

Projekt koordinuje spoločnosť Brembo, svetový líder v oblasti vývoja a výroby brzdových systémov, a podieľajú sa na ňom významní partneri z verejného a súkromného sektora, ako napríklad mesto Bergamo, ktoré dlhodobo propaguje a podporuje miestne aj medzinárodné iniciatívy v oblasti udržateľnosti; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ktoré sa zúčastní spolu s Inštitútom pre znečistenie ovzdušia (CNR-IIA) a Inštitútom pre nanostrukturované materiály (CNR-ISMN); Arriva Italia s.r.l. a Arriva Slovakia a.s.

Projekt “RE-BREATH” sa začal v auguste 2022 a bude trvať 36 mesiacov s celkovým rozpočtom 3 241 827,28 EUR, z čoho je 1 945 096,28 EUR financovaných z Európskeho programu LIFE.

Udržateľnosť

ARRIVA začala v Pezinku testovať nové ekologické brzdy, zlepšia ovzdušie

Prímestské autobusy vybavené novým typom ekologických bŕzd oddnes testuje v každodennej prevádzke spoločnosť ARRIVA. Nové brzdy by mali prispieť ku zvýšeniu čistoty ovzdušia na autobusových zastávkach, na rušných križovatkách a v ich okolí. Účinnosť novej technológie merajú špeciálne zariadenia inštalované v Pezinku už od polovice júla. V rámci európskeho projektu testujú spolu s Pezinkom nové brzdy aj v talianskom Bergame.

Čítaj viac
Udržateľnosť

ARRIVA spolu s talianskymi partnermi meria v Pezinku čistotu ovzdušia na autobusových zastávkach

Na autobusových zastávkach pri železničnej stanici v Pezinku odštartovali pracovníci Národného výskumného strediska (CNR) z Talianska meranie čistoty ovzdušia. Ide o súčasť projektu RE-BREATH podporeného Európskou úniou v programe LIFE, ktorého ďalšími
partnermi sú spoločnosť ARRIVA Slovakia, Arriva Italia, Brembo a talianske mesto Bergamo.

Čítaj viac

Partneri projektu

Tento projekt získal finančné prostriedky od Európskej únie. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre klimatickú infraštruktúru a životné prostredie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777