Cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Komárne platné od 1.mája 2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Komárne s platnosťou od  1. mája 2024

401002 MHD Komárno – linka č. 2
Úprava jazdných dôb
sp. č. 01 – úprava odchodu z 5:10 hod. na 5:08 hod.
03 – úprava odchodu z 6:00 hod. na 6:08 hod.
05 – úprava odchodu z 6:25 hod. na 6:30 hod.
07 – úprava odchodu z 7:00 hod. na 7:08 hod.
11 – úprava odchodu z 8:00 hod. na 8:08 hod.
37 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 9:08 hod.
41 – úprava odchodu z 10:00 hod na 10:08 hod.
19 – úprava odchodu z 11:00 hod. na 11:08 hod.
09 – úprava odchodu z 12:05 hod. na 12:08 hod.
21 – úprava odchodu z 12:40 hod. na 12:30 hod.
27 – úprava odchodu z 13:10 hod na 13:08 hod.
13 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:08 hod.
31 – úprava odchodu z 15:10 hod. na 15:08 hod.
33 – úprava odchodu z 15:40 hod na 16:08 hod.
35 – úprava odchodu z 16:30 hod na 17:08 hod.
43 – úprava odchodu z 17:30 hod na 18:08 hod.
02 – úprava odchodu z 5:55 hod. na 6:00 hod.
10 – úprava odchodu z 7:30 hod. na 7:40 hod.
14 – úprava odchodu z 8:15 hod. na 8:01 hod.
16 – úprava odchodu z 8:35 hod. na 9:00 hod.
40 – úprava odchodu z 9:33 hod. na 9:36 hod.
46 – úprava odchodu z 10:35 hod. na 11:00 hod.
24 – úprava odchodu z 11:35 hod na 12:00 hod.
48 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 13:00 hod.
28 – úprava odchodu z 13:50 hod. na 14:01 hod.
04 – úprava odchodu z 14:55 hod. na 15:00 hod.
36 – úprava odchodu z 16:20 hod. na 17:00 hod.
38 – úprava odchodu z 17:10 hod. na 18:00 hod.

401003 MHD Komárno – linka č. 3
Úprava jazdných dôb
sp. č. 11 – úprava odchodu z 14:10 hod. na 14:15 hod.
18 – úprava odchodu z 9:05 hod. na 9:30 hod.

401008 MHD Komárno – linka č. 8
Úprava jazdných dôb
sp. č. 22 – úprava odchodu z 18:25 hod. na 18:35 hod.
23 – úprava odchodu z 15:03 hod. na 15:00 hod.
24 – úprava odchodu z 10:00 hod na 10:05 hod.
25 – úprava odchodu z 18:52 hod. na 19:00 hod.