Zmena cestovného poriadku linky 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa od 17.6.2024 – zachádzka na zastávku Hronský Beňadik, Psiare OcU

Uzávierka cesty I/76 a dopad na linku prímestskej dopravy 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa

Vážení cestujúci,

vo štvrtok 30. mája 2024 dochádza k úplnému uzavretiu cesty I/76 v obci Hronský Beňadik, Psiare. Dôvodom úplného uzavretia je rekonštrukcia cesty a mostov medzi obcami Psiare a Hronský Beňadik.

Ukončenie prvej etapy rekonštrukcie spojenej aj s úplnou uzávierkou cesty je naplánované na nedeľu 15.12.2024.

Predmetné uzatvorenie cesty naruší trasovanie prímestskej dopravy na linke 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa na úseku Hronský Beňadik, Psiare – Kozárovce  a späť.


Z dôvodu značne negatívneho dopadu na dopravnú obslužnosť obce  Psiare prosíme cestujúcich o pochopenie a trpezlivosť, avšak za vzniknutou situáciou ohľadom úplného uzavretia cesty I/76 po dobu vyše 6 mesiacov stojí  rozhodnutie okresného úradu v Banskej Bystrici.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena cestovného poriadku linky 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa:

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402402.pdf

MHD Levice zmena obsluhy počas “Dní mesta Levice 2024” od 16.mája 2024 do 19.mája 2024

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že počas “Dní mesta Levice 2024” budú od 16.5.2024 (od 20:00 hod.) – 19.5.2024 (do 6:00 hod.) nasledovné zmeny na linkách MHD:

MHD    1

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Ul.P.O.Hviezdoslava , Nám.Šoltésovej (v smere na AS-Žel.st.) a OD Pokrok, ale budú zastavovať na zastávke  Ul.Koháryho  (prenosný označník)

MHD    3

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   4

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   5

– spoj č.4 v smere na Vinohrady nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale bude zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky

MHD   8

– spoj č.6 nebude zastavovať na zast.Ul.29.augusta, Nemocnica,Ul.29.augusta a Nám.hrdinov,pošta

– spoj č.7 nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, P.O.Hviezdoslava, ale bude  zastavovať na zastávke Nám.Šoltésovej, Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD  9

– spoje v smere na AS-Žel.stanica nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta,

– spoje v smere na Vinohrady nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale budú zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika, pre  prímestské linky,

MHD 10

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, Nám.hrdinov,hotel Lev, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

– spoje vedené cez zastávku Ul.P.O.Hviezdoslava (v smere na AS-Žel.st.) budú zastavovať na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky a Ul.Koháryho  (prenosný označník),

MHD 11

– spoje, ktoré premávajú po zastávku Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po  zastávku Poliklinika,

MHD 12

– spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika,

Cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Komárne platné od 1.mája 2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Komárne s platnosťou od  1. mája 2024

401002 MHD Komárno – linka č. 2
Úprava jazdných dôb
sp. č. 01 – úprava odchodu z 5:10 hod. na 5:08 hod.
03 – úprava odchodu z 6:00 hod. na 6:08 hod.
05 – úprava odchodu z 6:25 hod. na 6:30 hod.
07 – úprava odchodu z 7:00 hod. na 7:08 hod.
11 – úprava odchodu z 8:00 hod. na 8:08 hod.
37 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 9:08 hod.
41 – úprava odchodu z 10:00 hod na 10:08 hod.
19 – úprava odchodu z 11:00 hod. na 11:08 hod.
09 – úprava odchodu z 12:05 hod. na 12:08 hod.
21 – úprava odchodu z 12:40 hod. na 12:30 hod.
27 – úprava odchodu z 13:10 hod na 13:08 hod.
13 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:08 hod.
31 – úprava odchodu z 15:10 hod. na 15:08 hod.
33 – úprava odchodu z 15:40 hod na 16:08 hod.
35 – úprava odchodu z 16:30 hod na 17:08 hod.
43 – úprava odchodu z 17:30 hod na 18:08 hod.
02 – úprava odchodu z 5:55 hod. na 6:00 hod.
10 – úprava odchodu z 7:30 hod. na 7:40 hod.
14 – úprava odchodu z 8:15 hod. na 8:01 hod.
16 – úprava odchodu z 8:35 hod. na 9:00 hod.
40 – úprava odchodu z 9:33 hod. na 9:36 hod.
46 – úprava odchodu z 10:35 hod. na 11:00 hod.
24 – úprava odchodu z 11:35 hod na 12:00 hod.
48 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 13:00 hod.
28 – úprava odchodu z 13:50 hod. na 14:01 hod.
04 – úprava odchodu z 14:55 hod. na 15:00 hod.
36 – úprava odchodu z 16:20 hod. na 17:00 hod.
38 – úprava odchodu z 17:10 hod. na 18:00 hod.

401003 MHD Komárno – linka č. 3
Úprava jazdných dôb
sp. č. 11 – úprava odchodu z 14:10 hod. na 14:15 hod.
18 – úprava odchodu z 9:05 hod. na 9:30 hod.

401008 MHD Komárno – linka č. 8
Úprava jazdných dôb
sp. č. 22 – úprava odchodu z 18:25 hod. na 18:35 hod.
23 – úprava odchodu z 15:03 hod. na 15:00 hod.
24 – úprava odchodu z 10:00 hod na 10:05 hod.
25 – úprava odchodu z 18:52 hod. na 19:00 hod.

Autobusová zastávka Šaľa, Trikota počas úplnej uzávierky ulice Kráľovská od 20.3.2024 do 15.5.2024 nebude obsluhovaná

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. marca 2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  1. marca 2024

OJ Nové Zámky

404 406  Nové Zámky – Komjatice – Nitra

Sp. č. 04 – zrušená zachádzka Šurany, Nový svet

OJ Levice:

 402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

sp. č. 01 – úprava odchodu z 5:30 hod. na 5:25 hod., úprava jazdnej doby

402412 Levice – Santovka – Šahy

sp. č.46 – úprava odchodu z 16:05 hod. na 16:00 hod., úprava jazdnej doby

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 15. januára 2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  15. januára 2024

401406 Komárno – Kolárovo – Dedina Mládeže – Zemné

Sp. č. 04 – doplnená časová poloha Kolárovo, cintorín

 OJ Nové Zámky:

404 407  Nové Zámky – Vinodol – Nitra

Sp. č. 29 – úprava odchodu z 18:00 na 18:10 hod.

404 431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

Sp. č. 19 – doplnená časová poloha Šurany, Elitex

 OJ Šaľa:

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

  1. č. 26 – úprava odchodu z 06:50 hod. na 06:45 hod
  2. č. 64 – úprava odchodu z 10:30 hod. na 10:20 hod. úprava jazdnej doby

405 405  Selice – Šaľa – Galanta

  1. č. 06 – úprava odchodu z 07:00 hod. na 06:45 hod.
  2. č. 13 – úprava odchodu z 07.15 hod. na 07:05 hod.

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 17. decembra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  17.decembra 2023

 OJ Levice:

402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:30 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 04 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 05 – zrušená obchádzka

sp.č. 07 – zrušená obchádzka

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 13:40 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 09 – zrušená obchádzka

sp.č. 12 – zrušená obchádzka

sp.č. 16 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 18 – zrušená obchádzka

 

Cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Štúrove platné od 10.12.2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Štúrove s platnosťou od  10. decembra  2023

404101 MHD Štúrovo – linka č. 1
sp. č. 01 – úprava odchodu z 3:30 hod. na 3:35 hod.
03 – zapracovaná negatívna značka (50)
15 – zapracovaná negatívna značka (50)
17 – zapracovaná negatívna značka (50), úprava odchodu zo 16:40 hod. na 16:40 hod.

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2
sp. č. 01 – zapracovaná negatívna značka (50)
03 – úprava odchodu zo 7:10 hod. na 7:00 hod.
23 – úprava odchodu zo 7:10 hod. na 7:00 hod., zapracovaná negatívna značka (49)
27 – pridané znamienko s, úprava odchodu zo 7:10 hod. na 7:00 hod., vedený až po zastávku Železničná stanica
nový spoj č. 15 – vedený o 17:00 hod. so znamienkom r(50)
nový spoj č. 33 – vedený o 15:00 hod. so znamienkom g(43)

404103 MHD Štúrovo – linka č. 3
sp. č. 05 – úprava odchodu z 8:45 hod. na 8:35 hod.
11 – zrušený