Úplná uzávierka v obci Bánov od pondelka 6. marca 2023 do piatka 17. marca 2023

Z dôvodu úplnej uzávierky v obci Bánov príde k zmene trasovania autobusovej linky 404436 Nové Zámky – Bánov

Z tohto dôvodu nebude možné obsluhovať autobusové zastávky:

Bánov, „Štúrova ulica“,
Bánov, „Nám. u Capa“,
Bánov, „Pod hájom č. d. 20“,
Bánov, „Štefánikova č. d. 78“
a Bánov, „Štefánikova č. d. 4“.

Autobus teda bude premávať cez ulice Kpt. Nálepku a Novozámocká.

Cestujúci môžu využiť autobusové zastávky:

Bánov, „Ul. Kpt. Nálepku č. d. 386“

Bánov, „Ul. Kpt. Nálepku Jednota

Bánov, „Jednota“

a Bánov, „RD“ (na Novozámockej ulici).

Autobusová zastávka Bánov, „RD“ na Novozámockej ulici bude slúžiť ako náhrada zastávky Bánov, „Štefánikova č. d. 4“.

 

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. marca 2023

Súpis zmien

v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. marca 2023

OJ Komárno:

401409 Komárno – Zemianska Olča – Veľký Meder

401409

č. 26 – úprava odchodu z 20:10 hod. na 21:50 hod.

401410 Komárno – Veľké Kosihy – Trávnik – Čičov

401410

č. 09 – úprava odchodu z 13:00 hod. na 12:50 hod., ošetrený znamienkom „X“

č. 16 – úprava odchodu z 13:55 hod. na 13:45 hod.

 

OJ Levice:

 402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

402403

č. 15 – odchod spoja je upravený na 13:05 hod.(prípoj v Podlužanoch od linky 402425/24)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

402409

č. 01 – upravená poznámka na spoji

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

402414

č. 17 – úprava medzičasov

21 – odchod spoja je upravený na 16:10 hod.

28 – odchod spoja je upravený na 17:15 hod.(turnusový obeh)

402417 Levice – Vráble – Nitra

402417

č. 10 – odchod spoja je upravený na 21:20 hod.(prípoj v NR od vlaku)

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok  – Tehla – Beša/Lula

402422

č. 28 – odchod spoja je upravený na 20:55 hod a spoj je vedený do Levíc(turnusový obeh)

29 – spoj je vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 22:18 hod. (požiadavka cestujúcich)

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

402425

č. 06 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod. (prípoj na MHD 3 do priemyselného parku Géňa)

15 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. (turnusový obeh)

17 – odchod spoja je upravený na 13:20 hod. (požiadavka cestujúcich)

24 – úprava medzičasov

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

402466

č. 04 – odchod spoja je upravený na 12:40 hod. zo zastávky Ip.Sokolec,kostol,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast.Vyškovce nad Ipľom, rázc.

07 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. zo zastávky Šahy,nám., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

13 – odchod spoja je upravený na 07:00 hod. zo zastávky Šahy,nám.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

14 –  zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín, spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

18 – odchod spoja je upravený na 15:21 hod.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom,Jednota;   Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

19 – odchod spoja je upravený na 14:47 hod., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom,Jednota;  Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

402467

č. 04 – odchod spoja je upravený na 14:03 hod. a spoj je vedený po zastávku Šahy,žel.st.

07 –  odchod spoja je upravený na 13:35 hod. a spoj je vedený zo zastávky Šahy,Mládežnícka ul.

28 –  odchod spoja je upravený na 4:40 hod. a spoj je vedený zo zastávky Ipeľský Sokolec,kostol

OJ Nové Zámky:

402449  Želiezovce – Nové Zámky –  Komárno

402449

č. 03 – úprava odchodu z 07:55 hod. na 07:50 hod

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

404403
č. 23 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:30 hod.
č. 24 – úprava medzičasov

404405  Palárikovo – Šurany

404405
č. 01 – úprava odchodu z 05:00 hod. na 04:53 hod.
č. 02 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:22 hod.
č. 03 – úprava odchodu z 06:08 hod. na 06:15 hod zrušený úsek Palárikovo D. Kerestúr – Palárikovo, cintorín, + Palárikovo, žel. stanica

404407  Nové Zámky – Vinodol – Nitra

404407

č. 33 – zrušený

č. 15 – zrušené znamienko „X“

404410  Nové Zámky – Veľké Lovce

404410
č. 50 – úprava odchodu z 16:15 hod. na 16:10 hod.

404418  Nové Zámky – Andovce – Zemné – Kolárovo

404418

Zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska, Jednota v smere do Kolárova

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

Zmena názvu zastávky Lipová, č.d. 345 na Lipová, č.d. 357

 

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov

402444

č. 25 – úprava odchodu zo 7:58 hod. na 7:53 hod. (prípoj bus-bus)

OJ Šaľa:

 405 402  Šaľa – Duslo

405402
č. 36 – zmena trasovania

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

 405404

č. 29 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:10 hod.

Od 1. marca 2023 – zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska,Jednota v smere do Kolárova

Oznamujeme, že z prevádzkových dôvodov bude od 1. marca 2023 na linke 404418 Nové Zámky-Andovce-Zemné-Kolárovo – zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska, Jednota v smere do Kolárova

MHD Komárno – zmena obsluhy na linke č. 8

Oznamujeme,

že v meste Komárno počas výstavby kruhového objazdu na križovatke ul. E.B.Lukácsa a ul. Priateľstva nebudú linkou MHD č. 8 obsluhované zastávky Komárno, Bašta II a Komárno, Eötvösova ulica, Potraviny

 

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 16. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  16. januára 2023

Nové Zámky

401412 Komárno – Nové Zámky

č. 30 – úprava odchodu z 16:20 hod. na 16:25 hod.

404 403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 24 – úprava odchodu z 04:05 hod. na 04:00 hod.

č. 53 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 45 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 49 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 17 – úprava odchodu z 16:37 hod. na 16:40 hod.

404410 Nové Zámky – Veľké Lovce

č. 04 – úprava odchodu z 04:35 hod. na 04:30 hod.

404 427  Nové Zámky – Šurany – Trávnica

č. 02 – úprava odchodu z 4:23 hod. na 4:15 hod.

 

Šaľa:

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

č. 22 – úprava odchodu z 5:45 hod. na 5:35 hod.

č. 27 – úprava odchodu z 13:30 hod. na 13:35 hod.

č. 04 – úprava odchodu z 04:00 hod. na 03:50 hod.

405 405  Selice – Šaľa – Galanta

č. 01 – úprava odchodu z 4:20 hod. na 4:15 hod.

 

Zmena CP MHD Šaľa od 16. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Šali s platnosťou od 16. januára 2023

405 001  MHD Šaľa linka č. 1

 

Sp. č. 03 – úprava odchodu z 4:15 hod. na 4:10 hod.

Sp. č. 04 – úprava odchodu z 4:20 hod. na 4:15 hod.

 

 

Zmena CP MHD Štúrovo od 5. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Štúrove s platnosťou od 5. januára 2023

OJ Štúrovo:

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2

spoj č. 19 – úprava odchodu z 18:35 hod. na 18:45 hod.

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Šaľa od 11.12.2022

Súpis zmien:

405 001  MHD Šaľa linka č. 1

Sp. č. 03 – úprava odchodu z 4:05 hod. na 4:15 hod.

Sp. č. 04 – úprava odchodu z 4:10 hod. na 4:20 hod.

Sp. č. 07 – úprava odchodu z 5:10 hod. na 5:15 hod.

Sp. č. 08 – úprava odchodu z 5:15 hod. na 5:20 hod.

Sp. č. 50 – úprava odchodu z 5:40 hod. na 5:52 hod.

Sp. č. 09 – úprava odchodu z 6:00 hod. na 5:55 hod.

Sp. č. 10 – úprava odchodu z 6:05 hod. na 6:00 hod.

Sp. č. 52 – úprava odchodu z 6:15 hod. na 6:20 hod.

Sp. č. 12 – úprava odchodu z 7:10 hod. na 7:15 hod., zrušené znamienko „X“ bude premávať bez obmedzenia

Sp. č. 19 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 8:55 hod.

Sp. č. 20 – úprava odchodu z 9:20 hod. na 9:15 hod.

Sp. č. 23 – úprava odchodu z 10:20 hod. na 10:25 hod.

Sp. č. 26 – úprava odchodu z 11:20 hod. na 11:15 hod.

Sp. č. 35 – úprava odchodu z 15:45 hod. na 15:50 hod.

Sp. č. 42 – úprava jazdnej doby

Sp. č. 43 – úprava odchodu z 19:30 hod. na 19:25 hod.

Sp. č. 45 – úprava odchodu z 20:10 hod. na 20:25 hod.

Sp. č. 46 – úprava odchodu z 20:30 hod. na 20:45 hod.

Sp. č. 47 – úprava odchodu z 06:50 hod. na 06:55 hod.vedený po zastávku Šaľa Veča, námestie

Sp. č. 32 – úprava odchodu z 14:20 hod. na 14:15 hod.

Sp. č. 54 – ošetrený znamienkom „X“

Úprava jazdných dôb

 

 

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Levice, Šahy od 11.12.2022

Súpis zmien:

402101 / MHD 1

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 9:35 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:40 hod. (zrušená zachádzka na Krížny vrch)

07 – odchod spoja je upravený na 04:53 hod. (turnusový obeh)

15 – odchod spoja je upravený na 11:10 hod. (prípoj od MHD 10)

17 – nový spoj v ,X31, s odchodom 7:15 hod. zo zastávky Levice,AS-žel.st.,(obsluha zastávky Krížny vrch,otoč)

21 – upravená jazdná doba

27 – odchod spoja je upravený na 8:33 hod. (turnusový obeh)

402103/ MHD 3

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:10 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

07 – odchod spoja je upravený na 20:50 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

06 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.(prípoj od vlaku na AS-Žel.st.)

12 – doplnená zastávka Sätojánska pustatina

17 – odchod spoja je upravený na 17:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

19 – odchod spoja je upravený na 4:58 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

25 – odchod spoja je upravený na 21:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

29 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

402104 / MHD 4

sp.č.01 – odchod spoja je upravený na 5:10 hod. (turnusový obeh)

02 – nový spoj s odchodom 15:30 hod. z M.Kiaru do Levíc v ,60,(premáva medzi vianočnými sviatkami)

06 – odchod spoja je upravený na 4:46 hod. a zmena znamienka na ,X31,(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 8:43 hod.(turnusový obeh)

08 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod.(turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(turnusový obeh)

21 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady

402105 / MHD 5

č. 02 – odchod spoja je upravený na 16:35 hod.(turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 22:22 hod. (turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 16:20 hod. (turnusový obeh)

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

402109 / MHD 9

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 5:30 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 8:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

17 – odchod spoja je upravený na 4:35 hod.(úprava odchodov vlakov) a úprava trasy spoja

19 – odchod spoja je upravený na 9:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 11:18 hod.(úprava odchodov vlakov)

29 – odchod spoja je upravený na 13:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

35 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.,upravená jazdná doba(úprava príchodov vlakov)

39 – odchod spoja je upravený na 10:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 17:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

43 – odchod spoja je upravený na 19:10 hod.(úprava odchodov vlakov)

402110 / MHD 10

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 7:47 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 8:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

17 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 9:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 10:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 13:50 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady(úprava

príchodov vlakov)

37 – odchod spoja je upravený na 18:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 21:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

45 – odchod spoja je upravený na 19:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

402111 / MHD 11

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 10:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 14:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 16:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

51 – odchod spoja je upravený na 7:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

53 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.,zrušená zachádzka na Nám.hrdinov(turnusový obeh)

402112 / MHD 12

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod.

03 – odchod spoja je upravený na 06:56 hod.

05 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

07 – odchod spoja je upravený na 09:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 16:40 hod.(úprava odchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 13:15 hod. zapracovaná zastávka CITY PARK(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 15:13 hod.(úprava odchodov vlakov)

23 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod.

27 – upravená jazdná doba

29 – odchod spoja je upravený na 19:01 hod.(úprava odchodov vlakov)

31 – odchod spoja je upravený na 19:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

 

402169 / MHD SH

č. 01 – odchod spoja je upravený na 6:28 hod. (posun vlaku)

02 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)

03 – nový spoj s odchodom 13:00 hod. v ,X10, zo zastávky Mládežnícka ul. (prípoj na vlak)

04 – odchod spoja je upravený na 7:15 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:53 hod. (turnusový obeh)

06 – zrušený(zrušený vlak)

16 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Nové Zámky a Šurany od 11.12.2022

Súpis zmien MHD Nové Zámky:

404001  MHD 1

úprava medzičasov

404004  MHD 4

č. 02 – úprava odchodu spoja z 12:45 hod. na 12:35 hod.

404006  MHD 6

č. 02 – úprava odchodu spoja z 5:15 hod. na 5:20 hod., skrátenie jazdnej doby, prípoj k vlaku

č. 09 – skrátenie jazdnej doby

č. 10 – úprava odchodu spoja z 7:55 hod. na 7:45 hod.

404007  MHD 7

č. 04 – úprava odchodu spoja z 6.50 hod. na 6.45 hod. – prípoj k vlaku

404008  MHD 8

č. 15 – úprava odchodu spoja z 16:08 hod. na 16:10 hod. – prípoj k vlaku, úprava medzičasov

č. 19 – úprava odchodu spoja z 16:30 hod. na 16:20 hod. – prípoj k vlaku

č. 17 – úprava odchodu spoja z 18.10 hod. na 18.12 hod. – prípoj k vlaku

č. 13 – úprava odchodu spoja z 18.00 hod. na 18.10 hod. – prípoj k vlaku

404009  MHD 9

č. 01, 09, 11, 17, 23 – skrátenie jazdnej doby

č. 01 – úprava odchodu spoja z 5:05 hod. na 5:10 hod.

č. 03 – úprava odchodu spoja z 5:55 hod. na 6:00 hod.

č. 11 – úprava odchodu spoja z 13:20 hod. na 13:10 hod.

č. 09 – úprava odchodu spoja z 19:00 hod. na 19:10 hod.

 

Súpis zmien MHD Šurany

404 201  MHD Šurany č. 1

bez zmeny

404202  MHD Šurany č. 2

Sp. č. 07 – úprava z 13:55 hod. na 14:00 hod.