Zmena termínu! Úplná uzávierka kruhového objazdu na Považskej ulici v Nových Zámkoch bude až od 23.10.2021 do 24.10.2021

Oznamujeme,

že z dôvodu úplnej uzávierky okružnej križovatky na ceste I/75 a III/1495 v intraviláne mesta Nové Zámky (na Považskej ulici pri ARRIVE) z dôvodu opravy vozovky  nebudú linkami prímestskej autobusovej dopravy obsluhované zastávky Nové Zámky, rázc. k žel. stanici; Nové Zámky, Brašňa; Nové Zámky, Šurianska Jednota; Nové Zámky, Mliekospol; Nové Zámky, Uhoľné sklady; Nové Zámky, vodáreň; Bánov RD

Linky mestskej autobusovej dopravy nebudú obsluhovať zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota

Zmena cestovných poriadkov na prímestskej doprave od 1.10.2021

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek s platnosťou od  1. októbra 2021

401403 Komárno – Štúrovo

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401403.pdf

č. 04 – úprava odchodu z 10:08 hod. na 09:50 hod.

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402409.pdf

 1. č. 03 – odchodom spoja je upravený na 14:30 hod. zo zastávky Levice,AS (prípoj od MHD 3 z priemyselného parku)

402417 Levice – Vráble – Nitra

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402417.pdf

 1. č. 01 – odchod spoja je upravený na 9:25 hod.

08 – odchod spoja je upravený na 14:50 hod.(prípoj na PAL na AS Levice)

402420 Levice – Dolný Pial – Bardoňovo – Pozba

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402420.pdf

sp.č.04 – odchod spoja je upravený na 5:35 hod.

21 – spoj bude vedený zo zastávka Levice,Levitex s odchodom 22:20 hod.

22 – spoj je predĺžený do zastávky Levice,Levitex

23 – nový spoj s odchodom 5:25 hod. v ,X31, zo zastávky Bardoňovo,Jednota do Pozby

Úplná uzávierka križovatky II/580 a III/1526 počas výstavby “Okružnej križovatky v Šuranoch” od 20.9.2021 do 30.11.2021

Oznamujeme, že z dôvodu uzávierky bude autobusová doprava premávať nasledovne:

 • autobusy prichádzajúce v smere od Uľán nad Žitavou budú jazdiť cez ulicu Hradnú, Jesenského a Bernolákovu pokračujúc na autobusovú stanicu a opačne
 • autobusy prichádzajúce zo smeru od Lipovej budú jazdiť cez ulicu Hledíkovú pokračujúc na autobusovú stanicu a opačne
 • počas uzávierky nebude obsluhovaná autobusová zastávka Šurany, VUB

 

Čiastočná uzávierka cesty I/64 v meste Nové Zámky  

Oznamujeme, že z dôvodu čiastočnej uzávierke cesty I/64 v meste Nové Zámky  v km 25,750 – 28,154 v termíne od 1.9.2021 – 24.10.2021, môže prísť z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie k meškaniu spojov.

Vopred Vám ďakujeme za trpezlivosť.

 

 

Zmena cestovných poriadkov na prímestskej doprave od 1.9.2021

401401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401401.pdf

č. 04 – zrušený úsek Komárno, SLK – Komárno, Arriva

č. 08 – predĺženie o úsek Komárno, SLK – Komárno, Arriva

č. 19 – úprava odchodu z 12:15 hod. na 11:50 hod.

č. 30 – úprava odchodu z 13:45 hod. na 13:30 hod.

č. 05 – zmena znamienka X62 na X10

 402412 Levice – Santovka – Šahy

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402412.pdf

č 08 – odchod spoja je upravený na 06:07 hod. a zapracovaná zastávka Levice,Vinohrady,rázc.

č. 19 – upravené časové údaje

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402424.pdf

č. 45 – odchod spoja je upravený na 19:00 hod.

 

Cenník cestovného v prímestskej autobusovej doprave platný od 01.07.2021

S účinnosťou od 1.7.2021 pristupuje Nitriansky samosprávny kraj ako objednávateľ prímestskej autobusovej dopravy k úprave cenového výmeru.

Rozsah úprav pozostáva:

 • z navýšenia cestovného
 • z novej kategórie zliav
 • v úprave existujúcich kategórií

Nitriansky samosprávny kraj po vyše desiatich rokoch pristupuje k navýšeniu cestovného. Ako čiastočnú kompenzáciu pre cestujúcich však zavádza spiatočné cestovné, ktoré bude nastavené oproti jednosmernému cestovnému výhodnejšie. Taktiež Nitriansky samosprávny kraj zavádza nový druh zľavy pre cestujúcich s názvom SENIOR, ruší 25 kilometrové pásmo pre evidenčných cestujúcich, a ruší dovozné poplatky za batožinu a psa.

Nové kategórie zliav a úprava existujúcich

 • Spiatočné cestovné

Nový cenový výmer zavádza nový typ obojsmerných – spiatočných cestovných lístkov. Nárok na spiatočný cestovný lístok bude mať cestujúci v každej kategórii cestovného okrem evidenčných (nad 70 rokov). Pri zakúpení obojsmerného – spiatočného cestovného lístka má cestujúci možnosť využiť spiatočnú cestu do 24 hodiny nasledujúceho dňa. Spiatočnú cestu obojsmerného cestovného lístku môže cestujúci využiť aj pri inej trase s inými autobusovými zastávkami pri zachovaní počiatočnej a koncovej zastávky. Spiatočné cestovné si môže cestujúci zakúpiť v hotovosti aj cez čipovú kartu.

Spôsob odbavenia  obojsmerným – spiatočným cestovným lístkom:

Cestujúci pred prvou jazdou obdrží od vodiča dva identické cestovné lístky. Pri ceste späť sa preukáže vodičovi autobusu oboma lístkami, pričom mu jeden lístok bude odobratý a znehodnotený.

 • Kategória zľavy – deti do 15 rokov sa rozdeľuje nasledovne:

Deti do 6 rokov a deti od 6 do 16 rokov.

 • Kategória Seniori:

Novovzniknutá kategória vychádzajúca s vyhlášky 5/2020 Z. z., ktorou vzniká nárok pre kategóriu cestujúcich s nadobudnutým dôchodkovým výmerom  na zľavnené cestovné. Zľava je určená pre cestujúcich do 70 rokov. Seniorské cestovné si môže cestujúci zakúpiť v hotovosti alebo cez čipovú kartu s prislúchajúcou zľavou za bezhotovostnú úhradu. Kategória Senior preukazuje nárok na zľavnené cestovné  preukazom vydaným dopravcom.

 • Evidenčné cestovné:

Evidenčné cestovné určené pre cestujúcich nad 70 rokov sa zvyšuje z pôvodných 0,30 € na 0,40 € , avšak 25 kilometrové pásma sú zrušené. Pre cestujúcich to znamená, že cena 0,40 € bude platiť pre všetky tarifné vzdialenosti.

 • Dovozné za batožinu a psa:

Dovozné za batožinu a psa sa od 1.7.2021 ruší. Upozorňujeme však, že detský kočík bez dieťaťa sa môže prepravovať výlučne v zloženom stave.

Cenník platný od 1.7.2021:

Cenník cestovného v_PAD platný od_01_07_2021

Zmena cestovného poriadku na MHD Štúrovo

Oznamujeme, že na základe rozhodnutia mesta Štúrovo od 30. marca 2021 z dôvodu nasadenia sobotňajšieho režimu vlakovej dopravy s platnosťou od 28.3.2021 bola vykonaná nasledovná zmena:

– linka MHD Štúrovo 1 – spoj č. 1 – úprava  odchodu zo zastávky Železničná stanica o 3:35 hod. a s príchodom na zastávku Železničná stanica o 3:55 hod.

Ostatné spoje sa vykonávajú v zmysle platných CP.

Zároveň oznamujeme, že MHD Štúrovo v dňoch 2. až 5. apríla 2021 bude pozastavená!

Režim prímestskej dopravy počas veľkonočných sviatkov

1. apríl (štvrtok) – okres Šaľa, Komárno, Levice – letný prázdninový režim

– okres Nové Zámky – prázdninový režim ako počas školského roku

2. apríl (veľký piatok) – ako v nedeľu (vo sviatok)

3. apríl (biela sobota) – ako v sobotu

4. apríl (veľkonočná nedeľa) – ako v nedeľu (vo sviatok)

5. apríl (pondelok) – ako v nedeľu (vo sviatok)

6. apríl (utorok) – okres Šaľa, Komárno, Levice – prázdninový režim Leto

– okres Nové Zámky – prázdninový režim ako počas školského roku

od 7. apríla až do odvolania vo všetkých okresoch (Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Komárno, Levice) – letný prázdninový režim