Autobusová zastávka Nové Zámky, Pod kopcom bez obsluhy počas úplnej uzávierky ulice

Oznamujeme, že z dôvodu úplnej uzávierky ulice Pod kopcom v meste Nové Zámky nebude obsluhovaná zastávka Nové Zámky, Pod kopcom až do ukončenia úplnej uzávierky.

Ďakujeme za pochopenie

Zmeny cestovných poriadkov od 1.júna 2022 z dôvodu zmien grafikonu ŽSR

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek s platnosťou od  1. júna 2022

 OJ Levice:

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

č. 37 – odchod spoja je upravený na 22:36 hod.(prípoj od vlaku R855-náhradná doprava)

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače

č.41 – odchod spoja je upravený na 22:36 hod.(prípoj od vlaku R855-náhradná doprava)

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č. 51 – odchod spoja je upravený na 22:36 hod.(prípoj od vlaku R855-náhradná doprava)

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1.júna 2022 z dôvodu zmien grafikonu ŽSR

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek s platnosťou od  1. júna  2022

402103/ MHD 3

sp.č. 08 – zapracovaná zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28, upravená jazdná doba (prípoj od vlaku)

402104 / MHD 4

sp.č.10 – spoj bude vedený cez zastávky Levice,ZsVAK a Ul.kpt.Nálepku,zrušená zastávka Ul.Ľ.Štúra(požiadavka dôchodcov z Ul.Kpt.Nálepku)

sp.č. 11 – odchod spoja zo zastávky Ul.28.októbra je upravený na 11:30 hod.(prípoj na AS Levice od vlaku)

402105/ MHD 3

sp.č. 02 – zapracovaná zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28 (prípoj od vlaku)

402110 / MHD 10

sp.č. 01 – odchod spoja zo zastávky Ul.Vojenská-MŠ je upravený na 5:00 hod.(prípoj na vlak a na linku 402417 do Nitry)

sp.č. 25 – odchod spoja zo zastávky Kuzmányho ul. je upravený na 13:10 hod. (prípoj na AS Levice od vlaku)

402111 / MHD 11

sp.č. 03 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 18:43 hod. a spoj je vedený cez zastávku Ku Bratke,Perec,zrušené zastávky Gymnázium,Pri Podlužianke, SLSP a Nám Šoltésovej (prípoj od vlaku a PAL)

sp.č. 25 – nový spoj s odchodom 12:40 hod. v ,6+, zo zastávky Levice,AS  po zastávku Vinohrady,sídlisko(prípoj od vlaku)

sp.č. 27 – nový spoj s odchodom 16:40 hod. v ,6+, zo zastávky Levice,AS  po zastávku Vinohrady,sídlisko (prípoj od vlaku)

sp.č. 29 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 20:05 hod.(turnusový obeh)

sp.č. 53 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 18:43 hod. a spoj je vedený cez zastávku Ku Bratke,Perec a Nám.hrdinov,Hotel Lev,zrušené zastávky Gymnázium,Pri Podlužianke, SLSP a Nám Šoltésovej(prípoj od vlaku a PAL)

402112 / MHD 12

sp.č. 03 – odchod spoja zo zastávky Vinohrady,sídlisko je upravený na 6:56 hod.(prípoj na vlak)

sp.č. 17 – nový spoj s odchodom 19:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

sp.č. 25 – nový spoj s odchodom 17:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

sp.č. 33 – nový spoj s odchodom 13:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

Úplná uzávierka  počas opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch

Oznamujeme,

že z dôvodu úplnej uzávierky  počas realizácie opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch (pri Arriva Nové Zámky) termíne od 14.05.2022 v čase od 7,00 hod. do 15.05.2022 v čase do 18,00 hod na linkách  MHD a 404406, 404407, 404408 a 404433 nebudú obsluhované zastávky Nové Zámky, žel. priecestie; Nové Zámky, Šurianska Jednota; Nové Zámky, Mliekospol; Nové Zámky, Uhoľné sklady; Nové Zámky, vodáreň; Bánov RD, Nové Zámky, RD; Nové Zámky, Brašňa.

 

Zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) od 16. mája 2022 až do odvolania bude mimo prevádzky

Z dôvodu výstavby obchodného centra a odbočovacieho pruhu na ul. Jesenského v Štúrove od 16. mája 2022 (pondelok) až do odvolania zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) na svojom pôvodnom mieste bude mimo prevádzky.

Náhradná zastávka s obsluhou dotknutých spojov liniek MHD Štúrovo 2 a 3, PAL 404456 Štúrovo-Obid a MAL 404901/223 Esztergom-Štúrovo bude umiestnená na ul.  Družstevný rad (pri stojisku na bicykle MVbike) viď. situačnú mapku. Prevádzka ostatných liniek nie je dotknutá.

Nová linka číslo 10 na mestskej hromadnej doprave v meste Nové Zámky – doplnenie zastávok na znamenie

Oznamujeme, že od 13. apríla sme na novej linke číslo 10 na trase Železničná stanica – Merkury Market doplnili zastávky na znamenie, ktoré sa nachádzajú po trase linky

https://arriva.sk/files/nz/cp/mhd/nove-zamky/404010.pdf

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD Nové Zámky od 4. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Nové Zámky od 4.apríla  2022

404008  MHD 8

Sp. č. 21 – nový spoj s odchodom o 20:05 hod.

404009  MHD 9

Sp. č. 21 – vložená nová zastávka Merkury Market, zmena znamienka z „6 †“  na „6“

Nový spoj č. 19 – s odchodom o 13:00 hod., ošetrený znamienkom „†“

4040010  MHD 10

Nová linka s trasovaním Železničná stanica – Vajanského –  Merkury Market

 

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Levice od  1.apríla  2022

402101 / MHD 1

sp.č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

402103/ MHD 3

sp.č. 10 – spoj je vedený po TČ 17

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 22:35 hod.

402104 / MHD 4

sp.č.09 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.

sp.č. 10 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

sp.č. 14 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

sp.č. 31 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

 

 

 

Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v mestskej hromadnej doprave v Leviciach

Na základe rozhodnutia mesta Levice oznamujeme, že od 23. marca 2022 až do odvolania bude na mestskej hromadnej doprave v Leviciach uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!