ZMENA dopravy počas Levického jarmoku od 19. októbra 2023 do 22. októbra 2023

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Levice v dňoch 19. októbra 2023 do 22. októbra 2023

Nebudú obslúžené zastávky: Nám.hrdinov,Hotel Lev a   Nám.hrdinov,pošta – spoje budú zastavovať na zastávke Nemocnica,29.augusta

Hviezdoslavova ul. – spoje budú zastavovať na zastávke Koháryho ul.(prenosný označník)

Nám.Šoltésovej – spoje budú zastavovať na Ul.Červenej armády – oproti ČSOB (prenosný označník)

ZSVAK – pre linky MHD 3,MHD 8,MHD 9 a MHD 10

Linky MHD 11 a 12 budú vedené len po zastávku Poliklinika.

Linka prímestská 402423 Levice-Mochovce nebude zastavovať na zastávke  Nám.Šoltésovej,  ale spoje budú zastavovať na Ul.Červenej armády – oproti ČSOB (prenosný označník).

 

MHD  1 – spoje č.5 a 13 budú premávať:

AS-Žel.st.-Nám.Šoltésovej(Ul.Červenej armády-oproti ČSOB)- Vinohradnícka ul.-Stredná škola-Poliklinika-Krížny vrch – Koháryho ul. – Pri Podlužianke – Dopravná ul. – AS-Žel.stanica

(nebudú obslúžené zastávky Ul.P.O.Hviezdoslava,Nám.Šoltésovej a OD Pokrok),

 

MHD  3 – spoje vychádzajúce zo sídliska Vinohrady budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) – Saratovská ul.,Rybníky II. -Rybníky III. – AS-Žel.stanica – Géňa,Farmol

(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,pošta a ZsVAK),

 

MHD  3  – spoje vychádzajúce z priemyselného parku Géňa:

Géňa,Farmol – AS-Žel.stanica – Perecká,Rybníky III – Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej (Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) -emocnice,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebude obslúžená zastávka ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

 

MHD 4 – spoje budú premávať :

Ul.28.októbra – AS-Žel.st. – Ul.kpt.Náleku – ZsVAK – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – M.Kiar(nebudú  obslúžené zastávky Nám.Šoltésovej ,Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

 

MHD 5 – spoj č.4 bude premávať:

Géňa,Globo-AS-Žel.st.- Koháryho ul. (prenosný označník)-Poliklinika(pre prímestské linky)-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

 

MHD 8 – spoj č.6 bude premávať:

Čankov – Vinohrady – Stredná škola – Nám.Šoltésovej – OD Pokrok – AS-Žel.st. – Rybníky III.- Saratovská ul.,Rybníky II .- Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nemocnica,Ul.29.augusta,Ul.29.augusta,Pošta, ZsVAK a Hotel Lev)

 

 

MHD 8 – spoj č.7 bude premávať:

Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II. – Rybníky III. – AS-Žel.st. – Tesco – Koháryho ul.  (prenosný označník) – Nemocnica,Ul.29.augusta -Poliklinika – Vinohrady – Čankov

(nebude obslúžená zastávka Krížny vrch,Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

 

MHD 9 – spoje budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej (Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) – Saratovská ul.,Rybníky II.-Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st – Koháryho ul.(prenosný označník) – Poliklinika(zastávka pre prímestské linky) – Vinohrady (nebudú obslúžené zastávky ám.hrdinov,pošta,Hotel Lev, ZsVAK a  Ul.P.O.Hviezdoslava,

– spoje 1,15,29,33 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II.- Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st. – Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta-Poliklinika – Vinohrady (nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov, Hotel Lev)

 

MHD10 – spoje budú premávať:  

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej Ul.Červenej armády-oproti ČSOB)  – OD Pokrok – AS-Žel.st.-Rybníky III. – Saratovská ul.,Rybníky II. – Nám.Šoltésovej Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika -Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

– spoje č.1 a 5 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika (zastávka prímest.liniek) – Koháryho ul.(prenosný označník) – AS-Žel.st. – Rybníky III.-Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej Ul.Červenej armády-oproti ČSOB)  -Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, Ul.P.O.Hviezdoslava,ZsVAK a Hotel Lev)

 

MHD11-spoje, ktoré premávajú do zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po zastávku Poliklinika(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

 

MHD12-spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,Hotel Lev)

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár