Autobusová zastávka Šaľa, Trikota počas úplnej uzávierky ulice Kráľovská od 20.3.2024 do 15.5.2024 nebude obsluhovaná

Upozorňujeme cestujúcich, že počas úplnej uzávierky ulice Kráľovská v meste Šaľa odo dňa 20.03.2024 do 15.05.2024, nebude žiadnou autobusovou linkou obsluhovaná autobusová zastávka Šaľa, Trikota

Ďakujeme za pochopenie.