ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku

Projekt:
Modernizácia vozidlového parku – ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Informovanie IROP_nákup 15 ks BUS_2023

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program na nákup 15 ks nízkoplodlažných low-entry autobusov. Cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a hlavnou  aktivitou  je zlepšenie kvality vozidlového parku a kvality poskytovaných služieb pre cestujúcich vo verejnej osobnej doprave.