Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti ARRIVA Nové Zámky

Cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, mohli od 2. januára do 30. apríla vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa v rámci Slovenska zapojilo vyše 7 000 respondentov. Okrem vyjadrenia svojho názoru sa tiež mohli zapojiť do súťaže o smartfóny Samsung.

prieskume spokojnosti, ktorý obsahoval desať otázok, mali cestujúci ARRIVA Nové Zámky možnosť posudzovať kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch či komunikáciu a správanie vodičov.

Takmer polovica opýtaných využíva dopravu na dennej alebo takmer na dennej báze.


Zistili sme, že zhruba tri štvrtiny respondentov používajú dopravnú čipovú kartu, čo vnímame ako pozitívny výsledok, keďže jej implementácia do dopravy bola jedným z našich cieľov. Najmä v súčasnom období predstavuje najbezpečnejší a zároveň cenovo najvýhodnejší spôsob úhrady cestovného.

Celkovú spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky hodnotili cestujúci na stupnici od 1 do 5, kde 5 znamená úplnú spokojnosť. Priemerná úroveň spokojnosti z vyhodnotených dotazníkov pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov je 3,9, pričom najlepšie hodnotenou službou je dostupnosť informácií o spojoch a tarifách.

Názor cestujúcich a ich skúsenosti s našimi službami sú pre nás veľmi dôležité. Vďaka spätnej väzbe, ktorú sme prostredníctvom dotazníkov získali, môžeme služby ďalej zlepšovať a napredovať v plnení stanovených cieľov v súlade s našou stratégiou a hodnotami. Spokojní cestujúci vo verejnej doprave sú zároveň predpokladom pre zníženie počtu áut v uliciach a znamená to aj menšiu záťaž na životné prostredie.

Teší nás, že viac ako polovica cestujúcich zapojených do prieskumu pozoruje zlepšenie poskytovaných služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť aj naďalej a vyjadriť tak názor a mieru spokojnosti s využívanými službami.

Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí vyjadrili svoj názor, aj na základe spätnej väzby môžeme ďalej zlepšovať poskytované služby k spokojnosti našich cestujúcich.

MHD Komárno od 13.5.2020 znovu premáva!

Mesto Komárno vydalo rozhodnutie, že dňom 13. mája 2020 (streda) bude opätovne spustená MHD KN v zmysle doluuvedených cestovných poriadkov.

MHD Komárno bude od 13.5.2020 premávať v režime  školských prázdnin bez obsluhy mestskej časti Harčáš

Nástup do autobusu je povolený len zadnými dverami

Naďalej platí bezplatná preprava cestujúcich

401002 MHD Komárno 02 od 13.5.2020

401003 MHD Komárno 03 od 13.5.2020

401008 MHD Komárno 08 od 13.5.2020

 

OPATRENIE NA OCHRANU ZDRAVIA

Opatrenie a ako postupovať

Cestovať autobusom je možné iba s použitím rúška, prípadne šatky či šálu alebo inej vhodnej alternatívy.

BEZ UVEDENÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV JE VSTUP DO AUTOBUSU ZAKÁZANÝ !

Odporúčame používať aj rukavice.

Preventívne opatrenia

Vážení cestujúci,

vo všetkých spoločnostiach ARRIVA na Slovensku sme minulý týždeň prijali preventívne opatrenia na ďalšie zvýšenie bezpečnosti našich cestujúcich i vodičov v súvislosti s koronavírusom. Ich súčasťou je intenzívnejšie dezinfikovanie autobusov verejnej dopravy. Pre všetky naše prevádzky sme objednali špeciálne dezinfekčné prístroje, ktoré sú na sanitáciu bežne používané v nemocniciach. Minulý týždeň sme tiež spustili dezinfekciu každého vozidla počas riadnej prevádzky, ktorú budeme vykonávať až do odvolania. Preventívne opatrenia sme pripravili aj pre našich kolegov a zabezpečili sme nákup dezinfekčných prostriedkov.

Prosíme všetkých cestujúcich, aby sa riadili nariadeniami Úradu hlavného hygienika a Ministerstva zdravotníctva SR a  dodržiavali všetky odporúčané hygienické zásady.

Ak by ktokoľvek potreboval informácie v súvislosti s koronavírusom, môže sa obrátiť na infolinku ministerstva zdravotníctva na čísle 0800 221 234.

Dovoľujeme si zaželať všetkým pevné zdravie. Zostaňme pokojní a umývajme si ruky!

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 15.12.2019

Cestovné poriadky na prímestskej doprave platné od 15.12.2019

Cestovné poriadky liniek 401401 – 401421 – oblasť Komárno

Cestovné poriadky liniek 402401 – 402425 – oblasť Levice

Cestovné poriadky liniek 402441 – 402449 – oblasť Želiezovce

Cestovné poriadky liniek 402462 – 402468 – oblasť Šahy

Cestovné poriadky liniek 404403 – 404436 – oblasť Nové Zámky

Cestovné poriadky liniek 404440 – 404456 – oblasť Štúrovo

Cestovné poriadky liniek 405401 – 404407 – oblasť Šaľa

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  15. decembra 2019

OJ Komárno:

401401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta
sp. č. 01 – zrušený
sp. č. 02 – zrušený
sp. č. 08 – úprava odchodu z 5:20 hod. na 5:15 hod.
sp. č. 13 – úprava odchodu z 10:15 hod. na 10:00 hod.
sp. č. 26 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 13:10 hod.

401402 Komárno – Kravany nad Dunajom – Nová Vieska
sp č. 25 – nový spoj v X10 o 6:20 z Komárna do Marcelovej
sp. č. 13 – úprava medzičasov
sp. č. 32 – úprava medzičasov
sp. č. 19 – úprava medzičasov

401403 Komárno – Štúrovo
sp č. 02 – úprava znamienka z „x+“ na „+“
sp. č. 04 – nový spoj v „X“ o 5:20 z Marcelovej do Komárna – (zrušený úsek Moča – Marcelová)
sp. č. 24, 15 – úprava medzičasov
sp. č. 23 – úprava odchodu z 16:40 hod. na 16:35 hod.

401404 Komárno – Patince – Radvaň nad Dunajom – Moča – Štúrovo
sp. č. 06, 10, 12, 18, 17 – úprava medzičasov
sp. č. 02 – doplnená zachádzka do obce Virt
sp. č. 16 – úprava odchodu z 08:15 hod. na 08:17 hod.
sp. č. 18 – úprava odchodu z 10:45 hod. na 10:47 hod.
sp. č. 22 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:17 hod.
sp. č. 34 – úprava odchodu z 17:00 hod. na 17:02 hod.
sp. č. 38 – úprava odchodu z 19:10 hod. na 19:12 hod.
sp. č. 26 – nový spoj o 15:05 hod. ošetrený znamienkom X10 z Patiniec do Komárna
sp. č. 37 – úprava odchodu z 23:20 hod. na 23:10 hod.

401405 Komárno – Okoličná na Ostrove – Veľké Kosihy
bez zmeny

401406 Komárno – Kolárovo – Dedina Mládeže – Zemné
sp. č. 08 – zrušený úsek Kolárovo – Komárno
sp. č. 13 – zrušený úsek Komárno – Kolárovo
sp. č. 32 – úprava odchodu z 12:30 hod. na 12:05 hod.
sp. č. 09 – doplnená časová poloha Kolárovo, Mierová č. 21
sp. č. 16, 21 – úprava medzičasov
sp. č. 01 – nový spoj o 16.30 hod. ošetrený znamienkom X10 z Komárna do Kolárova
sp. č. 44 – nový spoj o 15:30 hod. ošetrený znamienkom X10 z Kolárova do Komárna
sp. č. 37 – úprava odchodu z 15:35 hod. na 15:40 hod.
sp. č. 16 – úprava odchodu z 06:30 hod. na 06:40 hod.

401407 Komárno – Vrbová nad Váhom
bez zmeny

401408 Komárno – Nové Zámky – Šurany – Nitra
úprava medzičasov na linke

401409 Komárno – Zemianska Olča – Veľký Meder
sp. č. 14, 17, 20, 23 – úprava medzičasov
sp. č. 06 – zrušený
sp. č. 11 – úprava odchodu z 13:25 hod. na 13:35 hod.
sp. č. 16 – úprava odchodu z 14:30 hod. na 14:35 hod.
sp. č. 29 – zmena znamienka z X na X11

401410 Komárno – Veľké Kosihy – Trávnik – Čičov
bez zmeny

401412 Komárno – Nové Zámky
sp. č. 19 – úprava medzičasov
Sp. č. 26 – doplnená zachádzka v obci Pribeta
Sp. č. 30 – doplnená zachádzka v obci Pribeta
Sp. č. 43 – úprava odchodu z 20:55 hod. na 20:50 hod.

401413 Komárno – Zemianska Olča – Klížska Nemá
Sp.č. 08 – úprava medzičasov

401414 Kolárovo – Lipové
Sp. č. 05 – úprava odchodu z 6:28 hod. na 6:25 hod.
Sp. č. 18 – úprtav odchodu z 7:10 hod. na 7:15 hod.+ doplnená zast. Kolárovo, Mierová 21 + úprava medzičasov
Sp. č. 01 – nový spoj z Kolárova do Z. Olče – prípoj k vlaku do Bratislavy
Sp. č. 02 – úprava odchodu z 16:05 hod. na 16:00 hod.
Sp. č. 16 – doplnené časové polohy

401415 Komárno – Veľké Kosihy – Čičov – Zemianska Olča – Veľký Meder
Sp. č. 09 – úprava medzičasov
Sp. č. 08 – nový spoj ako spoj č.14 ošetrený znamienkom X11
Sp. č. 14 – ošetrený znamienkom X10 – doplnená zachádzka v obci Trávnik

401416 Komárno – Hurbanovo – Martovce
Bez zmeny

401417 Komárno – Okoličná na Ostrove – Zemianska Olča – Veľké Kosihy
Sp. č. 01 – nový spoj o 6:30 hod. z Komárna do Čalovca

401418 Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky
Bez zmeny

401419 Komárno – Hurbanovo – Svätý Peter – Bátorove Kosihy
Bez zmeny

401420 Hurbanovo – Moča
Bez zmeny

401421 Hurbanovo – Imeľ – Nesvady – Kolárovo
Sp. č. 10, 11 – úprava medzičasov

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce
sp. č. 03 – odchod spoja je upravený na 06:10 hod. (turnusový obeh)
14 – zrušená zastávka Tlmače,MsKS

402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa
sp. č. 02 – odchod spoja je upravený na 04:46 hod. (prípoj na rýchlik v Leviciach)

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská
sp. č. 07 – zrušené bočné znamienko od TČ 3-6
12 – odchod spoja je upravený na 06:25 hod.(prípoj na linku 402404 v Pukanci)

402404 Levice – Žemberovce – Pukanec
sp. č. 37 – odchod spoja je upravený na 19:05 hod.

402405 Tlmače – Nová Dedina – Žemberovce – Bátovce
Bez zmeny.

402407 Levice – Žemberovce – Dudince
sp. č.26 – odchod spoja je upravený na 14:20 hod.(prípoj od linky 402468)

402408 Levice – Krškany – Brhlovce – Žemberovce
sp. č. 17 – spoj predĺžený po Levice,AS
22 – zrušený(predĺžený spoj č.17)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce
Bez zmeny.

402410 Levice – Santovka – Hontianske Trsťany – Dudince
Bez zmeny.

402412 Levice – Santovka – Šahy
sp. č. 06 – úprava medzičasov
14 – odchod spoja je upravený na 10:20 hod.,zmena znamienka na ,X46, a spoj je vedený cez obec Domadice
36 – odchod spoja je upravený na 10:20 hod.,zmena znamienja na ,X41, a spoj je vedený cez obec Domadice
39 – nový spoj s odchod 10:20 hod. v ,6 57,
40 – nový spoj s odchod 10:20 hod. v ,6 57,úprava medzičasov
52 – nový spoj s odchod 10:20 hod. v ,6+,úprava medzičasov

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce
sp. č. 02 – doplnený časový údaj v TČ 2
08 – doplnený časový údaj v TČ 2
21 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod.

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce
sp. č. 06 – úprava medzičasov
24 – odchod spoja upravený na 6:50 hod.,úprava medzičasov

402416 Levice – Starý Hrádok – Jur nad Hronom- Šárovce- Želiezovce
sp. č. 09 – zrušený(spoj vedený na linke 402441)
22 – odchod spoja upravený na 7:00 hod.

402417 Levice – Vráble – Nitra
sp. č. 04 – úprava medzičasov
13 – odchod spoja upravený na 5:20 hod.,úprava medzičasov
15 – odchod spoja upravený na 5:20 hod.,úprava medzičasov

402418 Levice – Kalná nad Hronom – Tekovské Lužany – Farná – Keť
sp. č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:25 hod.
06 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod.
13 – doplnený časový údaj v TČ 2 a TČ 3
18 – odchod spoja je upravený na 19:10 hod.

402419 Levice – Tekovské Lužany – Plavé Vozokany – Čaka – Farná
sp. č. 02 – odchod spoja je upravený na 06:25 hod.
12 – spoj je vedený zo zastávky Čaka,rázc.ZŠ s odchodom 14:35 hod.
13 – zrušený(zmena znamienka na spoji č.9, linka 402445)
18 – odchod spoja je upravený na 18:02 hod.(turnusový obeh)
21 – úprava medzičasov(prípoj v Kalnej nad Hronom z linky 403468)
27 – spoj je vedený po zastávku Čaka,rázc.ZŠ

402420 Levice – Dolný Pial – Bardoňovo – Pozba
sp. č. 05 – úprava medzičasov
42 – úprava medzičasov

402421 Levice – Beša – Dolný Pial
sp. č. 23 – spoj je vedený len po zastávku Beša.žel.st.
26 – spoj je vedený zo zastávky Beša,žel.st. s odchodom 14:58 hod.

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok – Tehla – Beša/Lula
sp. č. 03 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
04 – zrušené zachádzanie do obce Iňa a Lok
06 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
07 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
08 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
14 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
21 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
23 – spoj je vedený cez obec Jesenské
27 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
29 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex
30 – doplnené zastávky Levice,Ku Bratke,Billa a Levice,Levitex

402423 Levice – Kalná nad Hronom,Mochovce
sp. č. 03 – spoj je vedený po zastávku Kalná nad Hronom.EMO AB
04 – spoj je vedený zo zastávky Kalná nad Hronom.EMO AB s odchodom 14:10 hod.
07 – nový spoj s odchod 05:10 h. v (60) zo zastávky Levice,sídl.Vinohrady (premáva v dňoch 27.12., 30.12. a 31.12.2019)
11 – odchod spoja upravený na 6:05 hod., úprava medzičasov

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače
sp. č 06 – zrušený
10 – zrušená zastávka v TČ 16, úprava medzičasov
12 – úprava medzičasov
29 – ztušený časový údaj v TČ 6
35 – odchod spoja je upravený na 18:55 hod.
41 – zrušený úsek Levice,AS-Levice,Levitex
48 – zrušený úsek Levice,AS-Levice,Levitex

402425 Levice – Čajkov – Tlmače – Kozárovce
sp. č. 05 – zmena znamienka na ,60,
23 – odchod spoja je upravený na 14:50 hod.
28 – odchod spoja je upravený na 15:23 hod.

402441 Želiezovce – Turá – Levice
sp. č. 07 – upravený časový údaj v TČ 10 a doplnená zastávka Levice,Ku Bratke,Billa
12 – nový spoj s odchod 05:55 hod. v ,X10, zo zastávky Levice,AS(zrušený spoj na linke 402416 s.č.9)

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov
sp. č. 02 – odchod spoja je upravený na 05:35 hod.

402445 Želiezovce – Málaš – Tekovské Lužany – Čaka
sp. č. 03 – spoj je vedená po zastávku Ondrejovce,cintorín
08 – spoj je vedená zo zastávky Ondrejovce,cintorín s odchod 9:31 hod.(prípoj od Levíc)
09 – zmena znamienka na .X31,(požiadavka obce Tek.Lužany-spoj bude premávať aj cez prázdniny)
16 – nový spoj s odchod 15:40 hod. v ,X61, zo zastávky Tek.Lužany,Hulvínky(spoj premáva len cez prázdniny)

402462 Šahy – Slatina – Dudince – Plášťovce
sp. č. 02 -úprava medzičasov

402463 Šahy – Plášťovce – Ipeľské Uľany
sp. č. 06 – úprava medzičasov

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky
sp. č 04 – úprava medzičasov
07 – úprava medzičasov

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice
sp. č. 13,25 – odchod spoja je upravený na 11:53 hod., úprava medzičasov
21 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod.(prípoj v obce Sazdice spoj č.22) a zmena znamienka ,X31,
22 – do spoja je zapracovaná zachádzka do obce Bory(požiadavka ObÚ Bory) a zrušená zachádzka na zastávku
Šahy,žel.st.)
29 – zrušený,zmena znamienka spoj č.21

402468 Šahy – Dudince
sp. č 06 – úprava medzičasov
07 – úprava medzičasov
08 – odchod spoja je upravený na 6:08 hod.,prípoj od linky 605 403,úprava medzičasov
11 – úprava medzičasov
13 – úprava medzičasov
14 – úprava medzičasov
15 – odchod spoja je upravený na 13:15 hod.,úprava medzičasov
17 – úprava medzičasov
20 – úprava medzičasov
22 – odchod spoja je upravený na 18:13 hod.,úprava medzičasov
26 – odchod spoja je upravený na 14:20 hod.,úprava medzičasov
27 – úprava medzičasov
30 – úprava medzičasov
32 – úprava medzičasov
33 – úprava medzičasov
37 – odchod spoja je upravený na 14:55 hod.,úprava medzičasov(turnusový obeh,prípoje v Dudinciach)
38 – úprava medzičasov
40 – úprava medzičasov

OJ Nové Zámky:

401408 Komárno – Nové Zámky – Šurany – Nitra
Bez zmeny

402449 Želiezovce – Nové Zámky – Komárno
Sp. č. 11 – zrušený
Sp. č. 14 – zrušený
Sp. č. 08, 16 – úprava medzičasov

404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa
Sp. č. 65 – zmena znamienka na X41
Sp. č. 21 – zrušený
Sp. č. 29 – úprava medzičasov
Sp. č. 57 – úprava odchodu z 6:50 hod. na 6:40 hod.
Sp. č. 27 – úprava odchodu z 6:30 hod. na 6:20 hod. + úprava medzičasov

404405 Palárikovo – Šurany
Sp .č. 10 – úprava odchodu z 16:40 hod. na 16:45 hod.

404406 Nové Zámky – Komjatice – Nitra
Sp. č. 27 – zrušený

404407 Nové Zámky – Vinodol – Nitra
Sp. č. 01 – nový spoj o 15:30 hod. z N. Zámkov do Černíka
Sp. č. 22 – zrušený úsek Vinodol – Černík
Sp. č. 05, 03 – úprava medzičasov

404408 Nové Zámky – Šurany – Vráble
úprava medzičasov na linke
Sp. č. 06 – zmena odchodu z 7:20 hod. na 7:10 hod. + doplnená zastávka Šurany Bernolákova
Sp. č. 31 – úprava odchodu z 3:45 hod. na 3:40 hod. + doplnená zachádzka do Nitrianskeho Hrádku + zrušený úsek Kmeťovo – Michal nad Žitavou
Sp. č. 38 – zrušený úsek Michal nad Žitavou – Kmeťovo

404410 Nové Zámky – Veľké Lovce
Sp. č. 02 a 28 – úprava medzičasov

404411 Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo
Zrušená zastávka Dvory nad Žitavou , Papriková
Sp .č. 25 – úprava odchodu z 18:15 hod. na 18:30 hod.
Sp .č. 30 – úprava odchodu z 17:32 hod. na 17:20 hod.
Sp. č. 42 – zrušená zastávka Dvory nad Žitavou, Obu v jednom smere
Sp .č. 44 – úprava odchodu z 18:46 hod. na 18:55 hod.

404415 Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo
Sp. č. 03 – zrušená zachádzka do Semerova
Sp. č. 28, 32 – úprava medzičasov

404417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
úprava medzičasov na linke
sp. č. 06 – úprava odchodu z 05:55 hod. na 05:45 hod.
sp. č. 30 – úprava odchodu z 06:25 hod. na 06:15 hod.
sp. č. 45 – úprava odchodu z 13:45 hod. na 13:55 hod.
sp. č. 44 – úprava odchodu z 13:45 hod. na 13:55 hod.
sp. č. 13 – úprava odchodu z 14:50 hod. na 14:55 hod.
sp. č. 25 – nový spoj o 21:35 hod. z NZ do Nesvad
sp. č. 56 – nový spoj o 22:05 hod. z Nesvad do NZ
sp. č. 22 – úprava odchodu z 18:45 hod. na 18:50 hod.

404418 Nové Zámky – Andovce – Zemné – Kolárovo
Sp. č. 40 – zrušený
Sp. č. 51 – zrušený
Sp. č. 25 – zmena smerovania zrušená Komoča, vedený cez Andovce

404419 Nové Zámky – Dedinka – Bardoňovo – Pozba
Bez zmeny

404425 Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice
Sp. č. 35 – úprava odchodu z 6:10 hod. na 6:15 hod.

404427 Nové Zámky – Šurany – Trávnica
Sp. č. 08, 07, 09 – úprava medzičasov
Sp. č. 09 – úprava odchodu z 14:30 hod. na 14:35 hod.
Sp. č. 03 – úprava odchodu z 9:45 hod. na 10:00 hod, zmena trasovania, spoj vedený do Trávnice cez Maňu

404428 Nové Zámky – Šurany – Veľké Lovce
úprava medzičasov na linke
Sp. č. 10 – úprava odchodu z 09:00 hod. na 09:10 hod.

404429 Nové Zámky – Maňa – Vráble
Sp .č. 03 – úprava medzičasov

404430 Nové Zámky – Tekovské Lužany – Levice
Bez zmeny

404 431 Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr
Sp. č. 01 – zrušený úsek Šurany, AS – Šurany, žel. st.
Sp. č. 02 – zrušený úsek Šurany, AS – Šurany, žel. st.
Sp. č. 03 – úprava medzičasov

404432 Nové Zámky – Šurany – Jatov
Sp č. 08 – zušená zastávka Nové Zámky, Šurianska cesta a Nové Zámky, rázc. k žel. st.
Sp č. 09 – zušená zastávka Nové Zámky, Šurianska cesta a Nové Zámky, rázc. k žel. st.

404433 Nové Zámky – Šurany – Trávnica – Podhájska
úprava medzičasov na linke

404434 Nové Zámky – Šurany – Dedinka
úprava medzičasov na linke
Sp. č. 03 – zrušený
Sp. č. 42 – zrušený

404436 Nové Zámky – Bánov
Sp. č. 02 – úprava odchodu z 04:50 hod. na 04:35 hod.

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov
sp. č. 04 – zrušený
05 – úprava medzičasov
09 – úprava medzičasov

404440 Štúrovo – Mužla – Ľubá – Gbelce – Bruty / Veľké Ludince
sp. č. 06 – úprava medzičasov
21 – zapracovaná negatívna značka (20)
31 – úprava medzičasov
35 – úprava medzičasov
40 – úprava medzičasov, skrátenie čakacej doby o 25 min. na zastávke Gbelce, žel.st.
43 – úprava odchodu zo 6:10 h. na 6:05 h., úprava medzičasov
44 – úprava odchodu z 5:55 h. na 6:00 h., úprava medzičasov
45 – úprava medzičasov v úseku Svodín – Bruty
48 – zapracovaná negatívna značka (20)

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce
sp. č. 04 – úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 3 min.
05 – úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
07 – úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
11 – zapracovaný medzičas na zastávke Kamenín, ZŠ
20 – úprava medzičasov
21 – úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
22 – zrušený úsek Gbelce – Svodín, úprava odchodu z 5:40 h. na 5:10 h.
23 – zrušený úsek Gbelce – Svodín, úprava odchodu zo 4:55 h. na 4:50 h., úprava medzičasov
27 – úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 3 min.
30 – úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.

404442 Štúrovo – Želiezovce – Levice
sp. č. 08 – zapracovaná negatívna značka (20)
09 – zapracovaná negatívna značka (20)
28 – úprava odchodu zo 14:35 h. na 14:45 h.

404443 Štúrovo – Veľké Ludince
sp. č. 02 – úprava odchodu zo 4:15 h. na 4:10 h.
03 – zapracovaná negatívna značka (20)
04 – zapracovaná negatívna značka (20)
15 – úprava medzičasov na území mesta Štúrovo

404444 Štúrovo – Kravany nad Dunajom – Modrany
Zapracované časové polohy na zastávke Kravany nad Dunajom, sklad
sp. č. 02 – zrušený úsek Modrany – Bátorové Kosihy, úprava medzičasov
08 – úprava medzičasov
15 – úprava odchodu zo 16:05 h. na 16:10 h.
17 – zmena negatívnej značky (22) na (55)
20 – zapracovaná negatívna značka (20)

404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce
sp. č. 03 – zapracovaná negatívna značka (20)
12 – zapracovaná negatívna značka (20)
26 – úprava medzičasov
27 – úprava medzičasov

404446 Štúrovo – Leľa – Salka – Malé Kosihy – Ipeľský Sokolec – Šahy
Zmena zastávky Sazdice na Sazdice, dolný koniec križ.
sp. č. 51 – zapracovaná časová poloha v zastávke Bielovce, ZŠ
nový spoj č. 09 – vedený zo zastávky Bielovce, ZŠ po zastávku Ipeľský Sokolec, kostol so znamienkom X(77)
nový spoj č. 12 – vedený zo zastávky Ipeľský Sokolec, kostol po zastávku Bielovce, ZŠ so znamienkom X(77)

404447 Štúrovo – Bajč / Strekov – Nové Zámky
sp. č. 06 – zrušený úsek Rúbaň – Strekov
19 – zrušený

404448 Štúrovo – Chľaba
Zapracovaná zastávka Štúrovo, Továrenská cesta s časovými polohami
sp. č. 09 – zapracovaná negatívna značka (20)
10 – zapracovaná negatívna značka (20)

404449 Štúrovo – Nové Zámky – Nitra
Bez zmeny.

404456 Štúrovo – Obid
sp. č. 22 – vedený po zastávku Štúrovo, aut.st.

OJ Šaľa:

405 401 Šaľa -Šoporňa – Sereď
úprava medzičasov na linke
Sp. č. 02 – nový spoj z Paty do Šale o 13:10 hod.
Sp. č. 05 – nový spoj zo Šale do Hájskeho o 6:50 hod.
Sp. č. 13 – úprava odchodu z 5:30 hod. na 5:25 hod. + úprava medzičasov

405 402 Šaľa – Duslo
bez zmeny

405 404 Šaľa – Kolárovo – Komárno
úprava medzičasov na linke
Sp. č. 01 – nový spoj o 5:20 hod. zo Šale do Nededi
Sp. č. 37 – úprava odchodu z 14:50 hod. na 14:55 hod. + úprava medzčasov
Sp .č. 09 – úprava odchodu z 06:20 hod. na 06:15 hod.,
Sp. č. 91 – úprava odchodu z 4:35 hod. na 4:30 hod. + úprava medzičasov + doplnená časová poloha Dedina Mládeže, cintorín

405 405 Selice – Šaľa – Galanta
úprava medzičasov na linke
Sp. č. 06 – nový spoj o 06:45 hod. do H. Jatova
Sp. č. 12 – nový spoj o 07:15 hod.do Šale
Sp. č. 03 – nový spoj o 19:05 hod. zo Selíc
Sp. č. 16 – nový spoj o 20:10 hod. do Selíc

405 406 Šaľa – Kráľov Brod – Trstice
Sp. č. 01 – úprava odchodu z 13:15 hod. na 13:20 hod.
Sp. č. 45 – úprava odchodu z 13:15 hod. na 13:20 hod.

405 407 Šaľa – Dlhá nad Váhom
bez zmeny

Obchodné miesta vybavené fotopracoviskom

Od 1.10.2017 sú naše obchodné miesta vybavené foto pracoviskami, preto pri vybavovaní čipovej karty nie je potrebné, aby si žiadateľ priniesol fotografiu.