ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku

Informovanie verejnosti

Corex_Kupna zmluva_29112022_bus 38 ks

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program na nákup 38 ks nízkoplodlažných low-entry autobusov. Cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a hlavnou  aktivitou  je zlepšenie kvality vozidlového parku a kvality poskytovaných služieb pre cestujúcich vo verejnej osobnej doprave.

Zisk nenávratného finančného prostriedku

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku

Modernizácia vozidlového parku z prostriedkov EÚ

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku u Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program s cieľom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Hlavnými aktivitami projektu je zlepšenie kvality vozidlového parku a tým aj kvality poskytovanej služby pre cestujúcich vo verejnej doprave.

Vývoj epidemickej situácie

Vzhľadom na meniaci sa vývoj epidemickej situácie a nárast infikovaných koronavírusom je naďalej nevyhnutné dodržiavať prijaté a aktuálne platné opatrenia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti.

Vyplňte ARRIVA prieskum spokojnosti cestujúcich a vyhrajte smartfón či iné hodnotné ceny!