Zmena cestových poriadkov od 1.7.2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek  s platnosťou od  1.7. 2024

OJ Nové Zámky:

404 425  Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

č. 19 – zrušená zastávka Tvrdošovce, Horná, doplnená Tvrdošovce, VÚB

č. 16 – zrušená zastávka Tvrdošovce, Horná, doplnená Tvrdošovce, VÚB

č. 44 – úprava medzičasov

404 429  Nové Zámky – Maňa – Vráble

Nový spoj č. 07 – s odchodom o 10:30 hod. z Nových Zámkov do Vrábel

Nový spoj č. 08 – s odchodom o 12:40 hod. z Vrábel na Maňu

404 433  Nové Zámky – Šurany – Trávnica – Podhájska

č. 13 – zrušený

č. 15 – zrušený

č. 17 – zrušený

č. 18 – zrušený

č. 26 – zrušený

 

OJ Šaľa:

405 401  Šaľa -Šoporňa – Sereď

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 402  Šaľa – Duslo

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 405  Selice – Šaľa – Galanta

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 406  Šaľa – Kráľov Brod – Trstice

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 407  Šaľa – Dlhá nad Váhom

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

 

OJ Levice

402421 Levice – Beša – Dolný Pial

Nový sp. č. 19 – odchod spoja z Levíc o 9:30 hod.,spoj bude vedený po obec Lok, cintorín

Nový sp. č. 18 – odchod spoja z obce Lok, cintorín o 10:00 hod.

402420 Levice-Dolný Pial-Bardoňovo-Pozba

Zrušenie spoja č. 23