Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti ARRIVA Nové Zámky

Cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, mohli od 2. januára do 30. apríla vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa v rámci Slovenska zapojilo vyše 7 000 respondentov. Okrem vyjadrenia svojho názoru sa tiež mohli zapojiť do súťaže o smartfóny Samsung.

prieskume spokojnosti, ktorý obsahoval desať otázok, mali cestujúci ARRIVA Nové Zámky možnosť posudzovať kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch či komunikáciu a správanie vodičov.

Takmer polovica opýtaných využíva dopravu na dennej alebo takmer na dennej báze.


Zistili sme, že zhruba tri štvrtiny respondentov používajú dopravnú čipovú kartu, čo vnímame ako pozitívny výsledok, keďže jej implementácia do dopravy bola jedným z našich cieľov. Najmä v súčasnom období predstavuje najbezpečnejší a zároveň cenovo najvýhodnejší spôsob úhrady cestovného.

Celkovú spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky hodnotili cestujúci na stupnici od 1 do 5, kde 5 znamená úplnú spokojnosť. Priemerná úroveň spokojnosti z vyhodnotených dotazníkov pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov je 3,9, pričom najlepšie hodnotenou službou je dostupnosť informácií o spojoch a tarifách.

Názor cestujúcich a ich skúsenosti s našimi službami sú pre nás veľmi dôležité. Vďaka spätnej väzbe, ktorú sme prostredníctvom dotazníkov získali, môžeme služby ďalej zlepšovať a napredovať v plnení stanovených cieľov v súlade s našou stratégiou a hodnotami. Spokojní cestujúci vo verejnej doprave sú zároveň predpokladom pre zníženie počtu áut v uliciach a znamená to aj menšiu záťaž na životné prostredie.

Teší nás, že viac ako polovica cestujúcich zapojených do prieskumu pozoruje zlepšenie poskytovaných služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť aj naďalej a vyjadriť tak názor a mieru spokojnosti s využívanými službami.

Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí vyjadrili svoj názor, aj na základe spätnej väzby môžeme ďalej zlepšovať poskytované služby k spokojnosti našich cestujúcich.

Zmeny CP prímestských autobusových liniek od 1.4.2020

Súpis zmien CP prímestských autobusových liniek od 1.4.2020

401401 Komárno-Hurbanovo-Pribeta od 1.4.2020

401402 Komárno-Kravany nad Dunajom-Nová Vieska od 1.4.2020

401406 Komárno-Kolárovo-Dedina Mládeže-Zemné od 1.4.2020

401409 Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.4.2020

401410 Komárno-Veľké Kosihy-Trávnik-Čičov od 1.4.2020

401412 Komárno-Nové Zámky od 1.4.2020

401413 Komárno-Zemianska Olča-Klížska Nemá od 1.4.2020

401414 Komárno-Lipové od 1.4.2020

401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.4.2020

401419 Komárno-Hurbanovo-Svätý Peter-Bátorove Kosihy od 1.4.2020

402403 Levice-Nová Dedina-Pukanec-Uhliská platí od 01.04.2020

402404 Levice-Žemberovce-Pukanec platí od 01.04.2020

402408 Levice-Krškany-Brhlovce-Žemberovce platí od 01.04.2020

402412 Levice-Santovka-Šahy platí od 01.04.2020

402415 Levice-Žemliare-Želiezovce platí od 01.04.2020

402416 Levice-Starý Hrádok-Jur nad Hronom-Šarovce-Želiezovce platí od 01.04.2020

402419 Levice-Tek.Lužany-Pl.Vozokany-Čaka-Farná platí od 01.04.2020

402423 Levice-Kalná nad Hronom,Mochovce platí od 01.04.2020

402441 Želiezovce-Turá-Levice platí od 01.04.2020

402444 Želiezovce-Farná-Keť-Pohronský Ruskov od 1.4.2020

402449 Želiezovce-Nové Zámky od 1.4.2020

402466 Šahy-Ip.Sokolec-Želiezovce-Nové Zámky platí od 01.04.2020

404407 Nové Zámky-Vinodol-Nitra od 1.4.2020

404408 Nové Zámky-Šurany-Vráble od 1.4.2020

404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Jatov-Rastislavice od 1.4.2020

404427 Nové Zámky-Šurany-Trávnica od 1.4.2020

404442 Štúrovo-Želiezovce-Levice od 1.4.2020

404446 Štúrovo-Leľa-Malé Kosihy-Ipeľský Sokolec-Šahy od 1.4.2020

404456 Štúrovo-Obid od 1.4.2020

405404 Šaľa-Kolárovo-Komárno od 1.4.2020

PRERUŠENIE MHD NA ÚZEMÍ MESTA ŠURANY OD 25.3.2020

Vážení cestujúci,

na základe na rozhodnutie  mesta Šurany v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou bude mestská autobusová doprava v Šuranoch pozastavená od stredy 25. marca 2020 do odvolania.

OPATRENIE NA OCHRANU ZDRAVIA

Opatrenie a ako postupovať

Cestovať autobusom je možné iba s použitím rúška, prípadne šatky či šálu alebo inej vhodnej alternatívy.

BEZ UVEDENÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV JE VSTUP DO AUTOBUSU ZAKÁZANÝ !

Odporúčame používať aj rukavice.

Preventívne opatrenia

Vážení cestujúci,

vo všetkých spoločnostiach ARRIVA na Slovensku sme minulý týždeň prijali preventívne opatrenia na ďalšie zvýšenie bezpečnosti našich cestujúcich i vodičov v súvislosti s koronavírusom. Ich súčasťou je intenzívnejšie dezinfikovanie autobusov verejnej dopravy. Pre všetky naše prevádzky sme objednali špeciálne dezinfekčné prístroje, ktoré sú na sanitáciu bežne používané v nemocniciach. Minulý týždeň sme tiež spustili dezinfekciu každého vozidla počas riadnej prevádzky, ktorú budeme vykonávať až do odvolania. Preventívne opatrenia sme pripravili aj pre našich kolegov a zabezpečili sme nákup dezinfekčných prostriedkov.

Prosíme všetkých cestujúcich, aby sa riadili nariadeniami Úradu hlavného hygienika a Ministerstva zdravotníctva SR a  dodržiavali všetky odporúčané hygienické zásady.

Ak by ktokoľvek potreboval informácie v súvislosti s koronavírusom, môže sa obrátiť na infolinku ministerstva zdravotníctva na čísle 0800 221 234.

Dovoľujeme si zaželať všetkým pevné zdravie. Zostaňme pokojní a umývajme si ruky!

Obchodné miesta vybavené fotopracoviskom

Od 1.10.2017 sú naše obchodné miesta vybavené foto pracoviskami, preto pri vybavovaní čipovej karty nie je potrebné, aby si žiadateľ priniesol fotografiu.