Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1.októbra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  1. októbra  2023

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 09 – zrušená zastávka v TČ 27 (Kozárovce,žel.st.) a zmena znamienka na ,X10,

29 – nový spoj s odchodom 06:10 hod. v ,X61, zo zastávky Levice,Géňa,Ardén

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č. 26 – odchod spoja je upravený na 05:36 hod. (prípoj na linku 402408)

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

č. 01 – nový spoj s odchodom 14:10 hod. v ,X31, zo zastávky Šahy,Mládežnícka ul.(požiadavka Stredná odborná škola techniky a služieb Šahy)

06 –  nový spoj s odchodom 15:30 hod. v ,X31, zo zastávky Pastovce,rázc.

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

č. 17 – zrušený,nový spoj na linke 402466 spoj č.1

Zmeny cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy v Leviciach od 1.9.2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  1. septembra  2023

402101

sp.č. 07 – úprava medzičasov

27 – odchod spoja je upravený na 8:46 hod.,spoj je vedený len zo zastávky AS-Žel.stanica (prípoj od linky MHD 9)

402103

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(meškanie spoja do PP Géňa)

08 – doplnená zastávka Arriva(požiadavka cestujúcich z PP Géňa)

17 – úprava medzičasov v úseku od zastávky AS-Žel.stanica po zastávku PP Géňa,Farmol(prestup z prímestských liniek na AS Levice)

402104

sp.č.07 – odchod spoja je upravený na 8:50 hod.

402105

č. 13 – upravený časový údaj na zastávke Doravná ul. na 6:15 hod.(posun spoja č.3 na linke MHD 10)

402109

sp.č. 11 – odchod spoja je upravený na 8:20 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

19 – odchod spoja je upravený na 9:12 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

21 – odchod spoja je upravený na 11:13 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

35 – úprava medzičasov (prípoj na linku 403468 do Nitry na AS Levice)

39 – odchod spoja je upravený na 10:20 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

41 – úprava medzičasov

43 – odchod spoja je upravený na 19:05 hod. .(prípoj na linku 403468 do Nitry)

402110

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 04:58 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

03 – odchod spoja je upravený na 05:51 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

05 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

07 – spoj zachádza na zastávku CITY PARK

55 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

402111

sp.č. 03 – doplnená zastávka Saratovská,Rybníky II.

13 – zrušená poznámka

53 – doplnená zastávka Saratovská,Rybníky II.,zrušená poznámka

402112

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 7:12 hod. (prípoj na linku 403468 do Nitry)

07 – odchod spoja je upravený na 09:10 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

11 – odchod spoja je upravený na 11:10 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

15 – odchod spoja je upravený na 13:10 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

21 – odchod spoja je upravený na 15:08 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

31 – odchod spoja je upravený na 19:12 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. septembra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. septembra 2023

Súpis zmien 20230901

401405_20230901

404419_20230901

Súpis zmien 20230901_LV

402404_20230901

402407_20230901

402410_20230901

402412_20230901

402415_20230901

402416_20230901

402418_20230901

402419_20230901

402421_20230901

402422_20230901

402441_20230901

402444_20230901

402463_20230901

402466_20230901

Úplná uzávierka cesty v meste Levice v období 17. – 31. júla 2023

Vážení cestujúci,

z dôvodu úplnej uzávierky cesty na ulici Kpt.Nálepku v meste Levice, dôjde od 17.júla 2023 k obmedzeniu dopravy, ktorá sa dotkne prevádzky MHD. Podrobnosti nájdete v ozname nižšie.

Pre bližšie informácie kontaktujte našu linku Zákazníckej podpory: +421 915 733 733 / informacie@arriva.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zmeny cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy v Nových Zámkoch od 10. júla 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  10. júla 2023
404006  MHD 06

spoj č. 14 – zrušený

404010  MHD 10

spoj č. 23 – zrušené znamienko „46“, spoj bude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 25 – zrušené znamienko „46“, spoj bude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 24 – zrušené znamienko „46“, spoj bude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 26 – zrušené znamienko „46“, spoj bude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 03 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 07 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 11 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 17 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 04 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 08 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 12 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

spoj č. 18 – doplnené znamienko „46“, spoj nebude premávať v mesiacoch júl, august

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. júla 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. júla 2023

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 09 – odchod spoja je upravený na 06:10 hod.,upravený úsek po AS Levice(požiadavka firmx Haleon Levice)

č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:25 hod.,(turnusový obeh)

 

402408 Levice – Krškany – Brhlovce – Žemberovce

č.05 – spoj bude vedený cez Krškany (turnusový obeh)

č.17 – zrušený(obsluhu obce Krškany zabezpečuje s.č.48 na linke 402412)

 

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

č.04 – zmena znamienka z .X31, na ,X41,(premáva v mesiacoch júl a august)

č. 06 – nový spoj s odchodom 06:15 hod v X62, zo zastávky Kozárovce,nám. vedený po zastávku Kalná nad Hronom,  Jednota (turnusový obeh)

 

402412 Levice – Santovka – Šahy

  • doplnená zastávka Krškany,osada

č. 32 – odchod spoja je upravený na 06:25 hod.(požiadavka DDS Santovka)

č. 03 – odchod spoja je upravený na 05:20 hod.(turnusový obeh)

č. 48 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod.a spoj je vedený cez Krškany (turnusový obeh)

 

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

č. 24 – odchod spoja je upravený na 18:20 hod.

402417 Levice – Vráble – Nitra

č. 01 – 24 – zmena znamienka na “79“

 

402419 Levice – Tekovské Lužany – Plavé Vozokany – Čaka – Farná

č. 15 – spoj vedený zo zastávky Kalná nad Hronom,Jednota s odchodom 7:13 hod.(turnusový obeh)

č. 33 – spoj vedený zo zastávky Kalná nad Hronom,Jednota s odchodom 7:13 hod.(turnusový obeh)

 

402422 Levice – Veľký Ďur – Lok  – Tehla – Beša/Lula

č 09 – odchod spoja je upravený na 12:10 hod.(prípoj od linky 403468)

č. 13 – odchod spoja je upravený na 07:10 hod.(prípoj od linky 403468)

č. 18 – nový spoj s odchodom 16:48 hod. v X31, zo zastávky Lula,cintorín po zastávku V.Ďur,Horný Ďur (prípoj na linku 403468)

č. 21 – úprava medzičasov(prípoj od linky 403468 z Nitry na zastávke Veľký Ďur,Horný Ďur)

č. 23 – odchod spoja je upravený na 19:11 hod.,a spoj je vedený len zo zastávky Veľký Ďur,Horný Ďur(prípoj na linku 403468)

č. 34 – odchod spoja je upravený na 17:50 hod.,a spoj je vedený len po zastávku Veľký Ďur,Horný Ďur(prípoj na linku 403468)

 

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č.34 – odchod spoja je upravený na 16:40 hod.(prípoj na MHD 3 na AS Levice)

č. 41 – úprava medzičasov

 

402445 Želiezovce – Málaš – Tekovské Lužany – Čaka

  1. č. 04 – úprava medzičasov
  2. č. 13 – zmena znamienka na ,X11,(turnusový obeh)
  3. č. 16 – nový spoj s odchodom 15:40 hod. v X61, zo zastávky Tek.Lužany,Hulvínky do Želiezoviec (turnusový obeh)

 

402463 Šahy – Plášťovce – Ipeľské Uľany

č. 04 – odchod spoja je upravený na 05:50 hod. (prípoj v Šahách na linku 402412 s.č.32)

 

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

č. 01 – zrušený(zmena znamienka spoj č.3)

č. 03 – zmena znamienka na ,X31,(zrušený spoj č.1)

č. 06 – zrušený(zmena znamienka spoj č.12)

č. 07 – zapracovaná zachádzka do obce Vyškovce nad Ipľom (požiadavka z obce Vyškovce nad Ipľom)

č. 12 – zmena znamienka na ,X31,(zrušený spoj č.6)

č. 14 – zapracovaná zachádzka do obce Vyškovce nad Ipľom (požiadavka z obce Vyškovce nad Ipľom)

 

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

č. 04 – odchod spoja je upravený na 14:05 hod., zrušená zachádzka do obce Vyškovce nad Ipľom(nízka frekvencia cestujúcich)

 

OJ Šaľa:

405406  Šaľa – Kráľov Brod – Trstice

č. 06 – zrušený úsek Trstice – Kráľov Brod

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. mája 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. mája 2023

OJ Komárno:

401412 Komárno – Nové Zámky

401412

č. 15 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 08:50 hod.

č. 17 – úprava odchodu z 10:00 hod. na 09:50 hod.

č. 01 – úprava odchodu z 10:05 hod. na 09:40 hod.

OJ Nové Zámky:

404410  Nové Zámky – Veľké Lovce

404410

č. 04 – úprava odchodu z 04:30 hod. na 04:25 hod.

 404415  Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo

404415

č. 28 – úprava odchodu z 4:05 hod. na 04:00 hod.

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov

402444

č. 18 – úprava odchodu zo 14:35 hod. na 14:25 hod., úprava medzičasov (prípoj bus-bus)

28 –  úprava odchodu z 11:10 hod. na 11:05 hod. (prípoj bus-bus)

34 –  úprava odchodu zo 14:45 hod. na 13:42 hod., úprava medzičasov (prípoj bus-bus)

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce

404441

č. 03 – zapracovaná časová poloha 6:40 hod. v Tč. 10 (Nána, č.d. 175)

404442 Štúrovo – Želiezovce – Levice

404442

č. 17 – úprava medzičasov od Kamenín

404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce

404445

č. 22 – úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:20 hod. (prípoj vlak-bus)

OJ Šaľa:

405404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

405404

č. 22 – ošetrený znamienkom X46

nový sp. č. 08 – s odchodom o 5:45 hod., ošetrený znamienkom X41

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Levice od 1.apríla 2023

Súpis zmien:

402101 / MHD 1

sp.č. 17 – spoj s odchodom 7:15 hod. zo zastávky AS-Žel.stanica,nást.č.30 je vedený cez zastávky Ul.Ľ.Štúra,Lidl a Dopravná ul.,zrušená obsluha zastávok Obch.dom Pokrok a Pri Podlužianke

402103/ MHD 3

sp.č. 07 – odchod spoja je zo zastávky Kalinčiakovo,Jednota upravený na 20:54 hod.

05 – odchod spoja je zo zastávky Vinohrady,sídlisko upravený na 13:05 hod.(prípoj od prímestských liniek)

29 – odchod spoja je zo zastávky Vinohrady,sídlisko upravený na 13:05 hod.(prípoj od prímestských liniek)

402110 / MHD 10

  • doplnená zastávka Koháryho ul.I.

sp.č. 07- spoj s odchodom 7:47 hod.zo zastávky Vinohrady,sídlisko má upravenú jazdnú dobu

29- spoj s odchodom 15:00 hod.zo zastávky Kuzmányho ul. má zapracovanú zachádzka na zastávku Koháryho ul.I.,úprava medzičasov

 

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. marca 2023

Súpis zmien

v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. marca 2023

OJ Komárno:

401409 Komárno – Zemianska Olča – Veľký Meder

401409

č. 26 – úprava odchodu z 20:10 hod. na 21:50 hod.

401410 Komárno – Veľké Kosihy – Trávnik – Čičov

401410

č. 09 – úprava odchodu z 13:00 hod. na 12:50 hod., ošetrený znamienkom „X“

č. 16 – úprava odchodu z 13:55 hod. na 13:45 hod.

 

OJ Levice:

 402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

402403

č. 15 – odchod spoja je upravený na 13:05 hod.(prípoj v Podlužanoch od linky 402425/24)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

402409

č. 01 – upravená poznámka na spoji

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

402414

č. 17 – úprava medzičasov

21 – odchod spoja je upravený na 16:10 hod.

28 – odchod spoja je upravený na 17:15 hod.(turnusový obeh)

402417 Levice – Vráble – Nitra

402417

č. 10 – odchod spoja je upravený na 21:20 hod.(prípoj v NR od vlaku)

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok  – Tehla – Beša/Lula

402422

č. 28 – odchod spoja je upravený na 20:55 hod a spoj je vedený do Levíc(turnusový obeh)

29 – spoj je vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 22:18 hod. (požiadavka cestujúcich)

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

402425

č. 06 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod. (prípoj na MHD 3 do priemyselného parku Géňa)

15 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. (turnusový obeh)

17 – odchod spoja je upravený na 13:20 hod. (požiadavka cestujúcich)

24 – úprava medzičasov

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

402466

č. 04 – odchod spoja je upravený na 12:40 hod. zo zastávky Ip.Sokolec,kostol,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast.Vyškovce nad Ipľom, rázc.

07 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. zo zastávky Šahy,nám., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

13 – odchod spoja je upravený na 07:00 hod. zo zastávky Šahy,nám.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

14 –  zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín, spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

18 – odchod spoja je upravený na 15:21 hod.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom,Jednota;   Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

19 – odchod spoja je upravený na 14:47 hod., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom,Jednota;  Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

402467

č. 04 – odchod spoja je upravený na 14:03 hod. a spoj je vedený po zastávku Šahy,žel.st.

07 –  odchod spoja je upravený na 13:35 hod. a spoj je vedený zo zastávky Šahy,Mládežnícka ul.

28 –  odchod spoja je upravený na 4:40 hod. a spoj je vedený zo zastávky Ipeľský Sokolec,kostol

OJ Nové Zámky:

402449  Želiezovce – Nové Zámky –  Komárno

402449

č. 03 – úprava odchodu z 07:55 hod. na 07:50 hod

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

404403
č. 23 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:30 hod.
č. 24 – úprava medzičasov

404405  Palárikovo – Šurany

404405
č. 01 – úprava odchodu z 05:00 hod. na 04:53 hod.
č. 02 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:22 hod.
č. 03 – úprava odchodu z 06:08 hod. na 06:15 hod zrušený úsek Palárikovo D. Kerestúr – Palárikovo, cintorín, + Palárikovo, žel. stanica

404407  Nové Zámky – Vinodol – Nitra

404407

č. 33 – zrušený

č. 15 – zrušené znamienko „X“

404410  Nové Zámky – Veľké Lovce

404410
č. 50 – úprava odchodu z 16:15 hod. na 16:10 hod.

404418  Nové Zámky – Andovce – Zemné – Kolárovo

404418

Zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska, Jednota v smere do Kolárova

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

Zmena názvu zastávky Lipová, č.d. 345 na Lipová, č.d. 357

 

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov

402444

č. 25 – úprava odchodu zo 7:58 hod. na 7:53 hod. (prípoj bus-bus)

OJ Šaľa:

 405 402  Šaľa – Duslo

405402
č. 36 – zmena trasovania

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

 405404

č. 29 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:10 hod.

MHD Komárno – zmena obsluhy na linke č. 8

Oznamujeme,

že v meste Komárno počas výstavby kruhového objazdu na križovatke ul. E.B.Lukácsa a ul. Priateľstva nebudú linkou MHD č. 8 obsluhované zastávky Komárno, Bašta II a Komárno, Eötvösova ulica, Potraviny