Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Levice od 1.apríla 2023

Súpis zmien:

402101 / MHD 1

sp.č. 17 – spoj s odchodom 7:15 hod. zo zastávky AS-Žel.stanica,nást.č.30 je vedený cez zastávky Ul.Ľ.Štúra,Lidl a Dopravná ul.,zrušená obsluha zastávok Obch.dom Pokrok a Pri Podlužianke

402103/ MHD 3

sp.č. 07 – odchod spoja je zo zastávky Kalinčiakovo,Jednota upravený na 20:54 hod.

05 – odchod spoja je zo zastávky Vinohrady,sídlisko upravený na 13:05 hod.(prípoj od prímestských liniek)

29 – odchod spoja je zo zastávky Vinohrady,sídlisko upravený na 13:05 hod.(prípoj od prímestských liniek)

402110 / MHD 10

  • doplnená zastávka Koháryho ul.I.

sp.č. 07- spoj s odchodom 7:47 hod.zo zastávky Vinohrady,sídlisko má upravenú jazdnú dobu

29- spoj s odchodom 15:00 hod.zo zastávky Kuzmányho ul. má zapracovanú zachádzka na zastávku Koháryho ul.I.,úprava medzičasov

 

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. marca 2023

Súpis zmien

v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. marca 2023

OJ Komárno:

401409 Komárno – Zemianska Olča – Veľký Meder

401409

č. 26 – úprava odchodu z 20:10 hod. na 21:50 hod.

401410 Komárno – Veľké Kosihy – Trávnik – Čičov

401410

č. 09 – úprava odchodu z 13:00 hod. na 12:50 hod., ošetrený znamienkom „X“

č. 16 – úprava odchodu z 13:55 hod. na 13:45 hod.

 

OJ Levice:

 402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

402403

č. 15 – odchod spoja je upravený na 13:05 hod.(prípoj v Podlužanoch od linky 402425/24)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

402409

č. 01 – upravená poznámka na spoji

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

402414

č. 17 – úprava medzičasov

21 – odchod spoja je upravený na 16:10 hod.

28 – odchod spoja je upravený na 17:15 hod.(turnusový obeh)

402417 Levice – Vráble – Nitra

402417

č. 10 – odchod spoja je upravený na 21:20 hod.(prípoj v NR od vlaku)

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok  – Tehla – Beša/Lula

402422

č. 28 – odchod spoja je upravený na 20:55 hod a spoj je vedený do Levíc(turnusový obeh)

29 – spoj je vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 22:18 hod. (požiadavka cestujúcich)

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

402425

č. 06 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod. (prípoj na MHD 3 do priemyselného parku Géňa)

15 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. (turnusový obeh)

17 – odchod spoja je upravený na 13:20 hod. (požiadavka cestujúcich)

24 – úprava medzičasov

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

402466

č. 04 – odchod spoja je upravený na 12:40 hod. zo zastávky Ip.Sokolec,kostol,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast.Vyškovce nad Ipľom, rázc.

07 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. zo zastávky Šahy,nám., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

13 – odchod spoja je upravený na 07:00 hod. zo zastávky Šahy,nám.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

14 –  zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín, spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

18 – odchod spoja je upravený na 15:21 hod.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom,Jednota;   Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

19 – odchod spoja je upravený na 14:47 hod., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom,Jednota;  Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

402467

č. 04 – odchod spoja je upravený na 14:03 hod. a spoj je vedený po zastávku Šahy,žel.st.

07 –  odchod spoja je upravený na 13:35 hod. a spoj je vedený zo zastávky Šahy,Mládežnícka ul.

28 –  odchod spoja je upravený na 4:40 hod. a spoj je vedený zo zastávky Ipeľský Sokolec,kostol

OJ Nové Zámky:

402449  Želiezovce – Nové Zámky –  Komárno

402449

č. 03 – úprava odchodu z 07:55 hod. na 07:50 hod

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

404403
č. 23 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:30 hod.
č. 24 – úprava medzičasov

404405  Palárikovo – Šurany

404405
č. 01 – úprava odchodu z 05:00 hod. na 04:53 hod.
č. 02 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:22 hod.
č. 03 – úprava odchodu z 06:08 hod. na 06:15 hod zrušený úsek Palárikovo D. Kerestúr – Palárikovo, cintorín, + Palárikovo, žel. stanica

404407  Nové Zámky – Vinodol – Nitra

404407

č. 33 – zrušený

č. 15 – zrušené znamienko „X“

404410  Nové Zámky – Veľké Lovce

404410
č. 50 – úprava odchodu z 16:15 hod. na 16:10 hod.

404418  Nové Zámky – Andovce – Zemné – Kolárovo

404418

Zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska, Jednota v smere do Kolárova

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

Zmena názvu zastávky Lipová, č.d. 345 na Lipová, č.d. 357

 

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov

402444

č. 25 – úprava odchodu zo 7:58 hod. na 7:53 hod. (prípoj bus-bus)

OJ Šaľa:

 405 402  Šaľa – Duslo

405402
č. 36 – zmena trasovania

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

 405404

č. 29 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:10 hod.

MHD Komárno – zmena obsluhy na linke č. 8

Oznamujeme,

že v meste Komárno počas výstavby kruhového objazdu na križovatke ul. E.B.Lukácsa a ul. Priateľstva nebudú linkou MHD č. 8 obsluhované zastávky Komárno, Bašta II a Komárno, Eötvösova ulica, Potraviny

 

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 16. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  16. januára 2023

Nové Zámky

401412 Komárno – Nové Zámky

č. 30 – úprava odchodu z 16:20 hod. na 16:25 hod.

404 403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 24 – úprava odchodu z 04:05 hod. na 04:00 hod.

č. 53 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 45 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 49 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 17 – úprava odchodu z 16:37 hod. na 16:40 hod.

404410 Nové Zámky – Veľké Lovce

č. 04 – úprava odchodu z 04:35 hod. na 04:30 hod.

404 427  Nové Zámky – Šurany – Trávnica

č. 02 – úprava odchodu z 4:23 hod. na 4:15 hod.

 

Šaľa:

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

č. 22 – úprava odchodu z 5:45 hod. na 5:35 hod.

č. 27 – úprava odchodu z 13:30 hod. na 13:35 hod.

č. 04 – úprava odchodu z 04:00 hod. na 03:50 hod.

405 405  Selice – Šaľa – Galanta

č. 01 – úprava odchodu z 4:20 hod. na 4:15 hod.

 

Zmena CP MHD Šaľa od 16. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Šali s platnosťou od 16. januára 2023

405 001  MHD Šaľa linka č. 1

 

Sp. č. 03 – úprava odchodu z 4:15 hod. na 4:10 hod.

Sp. č. 04 – úprava odchodu z 4:20 hod. na 4:15 hod.

 

 

Zmena CP MHD Štúrovo od 5. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Štúrove s platnosťou od 5. januára 2023

OJ Štúrovo:

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2

spoj č. 19 – úprava odchodu z 18:35 hod. na 18:45 hod.

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Šaľa od 11.12.2022

Súpis zmien:

405 001  MHD Šaľa linka č. 1

Sp. č. 03 – úprava odchodu z 4:05 hod. na 4:15 hod.

Sp. č. 04 – úprava odchodu z 4:10 hod. na 4:20 hod.

Sp. č. 07 – úprava odchodu z 5:10 hod. na 5:15 hod.

Sp. č. 08 – úprava odchodu z 5:15 hod. na 5:20 hod.

Sp. č. 50 – úprava odchodu z 5:40 hod. na 5:52 hod.

Sp. č. 09 – úprava odchodu z 6:00 hod. na 5:55 hod.

Sp. č. 10 – úprava odchodu z 6:05 hod. na 6:00 hod.

Sp. č. 52 – úprava odchodu z 6:15 hod. na 6:20 hod.

Sp. č. 12 – úprava odchodu z 7:10 hod. na 7:15 hod., zrušené znamienko „X“ bude premávať bez obmedzenia

Sp. č. 19 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 8:55 hod.

Sp. č. 20 – úprava odchodu z 9:20 hod. na 9:15 hod.

Sp. č. 23 – úprava odchodu z 10:20 hod. na 10:25 hod.

Sp. č. 26 – úprava odchodu z 11:20 hod. na 11:15 hod.

Sp. č. 35 – úprava odchodu z 15:45 hod. na 15:50 hod.

Sp. č. 42 – úprava jazdnej doby

Sp. č. 43 – úprava odchodu z 19:30 hod. na 19:25 hod.

Sp. č. 45 – úprava odchodu z 20:10 hod. na 20:25 hod.

Sp. č. 46 – úprava odchodu z 20:30 hod. na 20:45 hod.

Sp. č. 47 – úprava odchodu z 06:50 hod. na 06:55 hod.vedený po zastávku Šaľa Veča, námestie

Sp. č. 32 – úprava odchodu z 14:20 hod. na 14:15 hod.

Sp. č. 54 – ošetrený znamienkom „X“

Úprava jazdných dôb

 

 

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Levice, Šahy od 11.12.2022

Súpis zmien:

402101 / MHD 1

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 9:35 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:40 hod. (zrušená zachádzka na Krížny vrch)

07 – odchod spoja je upravený na 04:53 hod. (turnusový obeh)

15 – odchod spoja je upravený na 11:10 hod. (prípoj od MHD 10)

17 – nový spoj v ,X31, s odchodom 7:15 hod. zo zastávky Levice,AS-žel.st.,(obsluha zastávky Krížny vrch,otoč)

21 – upravená jazdná doba

27 – odchod spoja je upravený na 8:33 hod. (turnusový obeh)

402103/ MHD 3

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:10 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

07 – odchod spoja je upravený na 20:50 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

06 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.(prípoj od vlaku na AS-Žel.st.)

12 – doplnená zastávka Sätojánska pustatina

17 – odchod spoja je upravený na 17:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

19 – odchod spoja je upravený na 4:58 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

25 – odchod spoja je upravený na 21:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

29 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

402104 / MHD 4

sp.č.01 – odchod spoja je upravený na 5:10 hod. (turnusový obeh)

02 – nový spoj s odchodom 15:30 hod. z M.Kiaru do Levíc v ,60,(premáva medzi vianočnými sviatkami)

06 – odchod spoja je upravený na 4:46 hod. a zmena znamienka na ,X31,(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 8:43 hod.(turnusový obeh)

08 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod.(turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(turnusový obeh)

21 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady

402105 / MHD 5

č. 02 – odchod spoja je upravený na 16:35 hod.(turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 22:22 hod. (turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 16:20 hod. (turnusový obeh)

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

402109 / MHD 9

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 5:30 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 8:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

17 – odchod spoja je upravený na 4:35 hod.(úprava odchodov vlakov) a úprava trasy spoja

19 – odchod spoja je upravený na 9:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 11:18 hod.(úprava odchodov vlakov)

29 – odchod spoja je upravený na 13:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

35 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.,upravená jazdná doba(úprava príchodov vlakov)

39 – odchod spoja je upravený na 10:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 17:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

43 – odchod spoja je upravený na 19:10 hod.(úprava odchodov vlakov)

402110 / MHD 10

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 7:47 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 8:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

17 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 9:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 10:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 13:50 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady(úprava

príchodov vlakov)

37 – odchod spoja je upravený na 18:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 21:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

45 – odchod spoja je upravený na 19:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

402111 / MHD 11

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 10:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 14:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 16:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

51 – odchod spoja je upravený na 7:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

53 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.,zrušená zachádzka na Nám.hrdinov(turnusový obeh)

402112 / MHD 12

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod.

03 – odchod spoja je upravený na 06:56 hod.

05 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

07 – odchod spoja je upravený na 09:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 16:40 hod.(úprava odchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 13:15 hod. zapracovaná zastávka CITY PARK(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 15:13 hod.(úprava odchodov vlakov)

23 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod.

27 – upravená jazdná doba

29 – odchod spoja je upravený na 19:01 hod.(úprava odchodov vlakov)

31 – odchod spoja je upravený na 19:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

 

402169 / MHD SH

č. 01 – odchod spoja je upravený na 6:28 hod. (posun vlaku)

02 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)

03 – nový spoj s odchodom 13:00 hod. v ,X10, zo zastávky Mládežnícka ul. (prípoj na vlak)

04 – odchod spoja je upravený na 7:15 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:53 hod. (turnusový obeh)

06 – zrušený(zrušený vlak)

16 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Nové Zámky a Šurany od 11.12.2022

Súpis zmien MHD Nové Zámky:

404001  MHD 1

úprava medzičasov

404004  MHD 4

č. 02 – úprava odchodu spoja z 12:45 hod. na 12:35 hod.

404006  MHD 6

č. 02 – úprava odchodu spoja z 5:15 hod. na 5:20 hod., skrátenie jazdnej doby, prípoj k vlaku

č. 09 – skrátenie jazdnej doby

č. 10 – úprava odchodu spoja z 7:55 hod. na 7:45 hod.

404007  MHD 7

č. 04 – úprava odchodu spoja z 6.50 hod. na 6.45 hod. – prípoj k vlaku

404008  MHD 8

č. 15 – úprava odchodu spoja z 16:08 hod. na 16:10 hod. – prípoj k vlaku, úprava medzičasov

č. 19 – úprava odchodu spoja z 16:30 hod. na 16:20 hod. – prípoj k vlaku

č. 17 – úprava odchodu spoja z 18.10 hod. na 18.12 hod. – prípoj k vlaku

č. 13 – úprava odchodu spoja z 18.00 hod. na 18.10 hod. – prípoj k vlaku

404009  MHD 9

č. 01, 09, 11, 17, 23 – skrátenie jazdnej doby

č. 01 – úprava odchodu spoja z 5:05 hod. na 5:10 hod.

č. 03 – úprava odchodu spoja z 5:55 hod. na 6:00 hod.

č. 11 – úprava odchodu spoja z 13:20 hod. na 13:10 hod.

č. 09 – úprava odchodu spoja z 19:00 hod. na 19:10 hod.

 

Súpis zmien MHD Šurany

404 201  MHD Šurany č. 1

bez zmeny

404202  MHD Šurany č. 2

Sp. č. 07 – úprava z 13:55 hod. na 14:00 hod.

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Štúrovo od 11.12.2022

Súpis zmien:

404101 MHD Štúrovo – linka č. 1

č. 01 – úprava odchodu z 3:40 hod. na 3:35 hod.

07 –  úprava odchodu z 8:10 hod. na 8:00 hod.

09 –  úprava odchodu z 10:10 hod. na 10:00 hod.

11 –  úprava odchodu z 12:10 hod. na 12:00 hod.

13 –  úprava odchodu zo 14:35 hod. na 14:50 hod.

17 –  úprava odchodu z 9:00 hod. na 8:50 hod.

 

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2

č. 03 – úprava odchodu zo 7:15 hod. na 7:10 hod.

05 –  úprava odchodu z 9:30 hod. na 9:35 hod.

07 –  úprava odchodu z 11:30 hod. na 11:35 hod.

11 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

13 –  úprava odchodu zo 16:10 hod. na 16:00 hod.

15 –  úprava odchodu zo 17:30 hod. na 17:40 hod.

21 –  úprava odchodu zo 7:15 hod. na 7:10 hod.

23 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

27 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

29 –  úprava odchodu z 13:25 hod. na 13:40 hod.

 

404103 MHD Štúrovo – linka č. 3

č. 01 – úprava odchodu zo 6:05 hod. na 5:55 hod.

05 –  úprava odchodu z 8:55 hod. na 8:45 hod.

09 –  úprava odchodu z 13:30 hod. na 13:35 hod.

11 –   úprava odchodu z 8:40 hod. na 8:30 hod