Zmeny CP prímestskej dopravy od 1.októbra 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 

s platnosťou od  1. októbra 2022

OJ Levice:

 402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

sp.č. 09 – odchod spoja zo zastávky Levice, Géňa, Ardén je upravený na 6:05 hod.

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

sp.č. 02 – doplnené časové údaje v TČ 6-8

OJ Nové Zámky:

404 432  Nové Zámky – Šurany – Jatov

sp.č. 07 – úprava odchodu z 8:00 hod. na 7:50 hod.

OJ Šaľa:

405 401  Šaľa -Šoporňa – Sereď

sp.č. 54 – úprava odchodu z 15:08 hod. na 15:20 hod.

 

Zmeny CP prímestskej dopravy od 1.9.2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. septembra 2022

OJ Nové Zámky:

404 415  Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo

spoj č. 25 – zrušený úsek Dubník, nám. – Strekov, žel.st.

spoj č. 32 – zrušený úsek Strekov, žel.st. – Dubník, nám.

404 427  Nové Zámky – Šurany – Trávnica

spoj č. 02 – úprava odchodu z 4:31 hod. na 4:28 hod

OJ Štúrovo:

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce

spoj č. 02 – úprava odchodu zo 4:42 hod. na 4:33 hod. (prestup vlak-bus)

spoj č. 04 –  úprava odchodu zo 5:35 hod. na 4:30 hod. (prestup vlak-bus)

404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce

spoj č. 02 – úprava odchodu zo 4:33 hod. na 4:30 hod., úprava medzičasov (prestup vlak-bus)

404449 Štúrovo – Nové Zámky – Nitra

Zapracované zastávky na znamenie s časovými polohami: Strekov, č.d. 657; Strekov, studňa

Zapracované časové polohy na zastávkach na znamenie: Strekov, rázc. k žel.st.; Rúbaň, pri moste; Rúbaň, Čengel; Dubník, Rubanská cesta

 

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

spoj č. 02 – úprava medzičasov

spoj č.09 – spoj je vedený zo zastávka Levice, Géňa, Ardén s odchodom 6:12 hod.

spoj č. 15 – úprava medzičasov

spoj č. 21 – úprava medzičasov

spoj č. 25 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod., úprava medzičasov

spoj č. 31 – úprava medzičasov

402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

spoj č. 03 – úprava medzičasov

spoj č. 05 – úprava medzičasov

spoj č.09 – úprava medzičasov

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

spoj č. 05 – úprava medzičasov

spoj č.17 – úprava medzičasov

spoj č. 18 – úprava medzičasov

spoj č.25 – úprava medzičasov

spoj č. 32 – úprava medzičasov

spoj č. 36 – odchod spoja je upravený na 20:28 hod., úprava medzičasov

spoj č. 42 – úprava medzičasov

spoj č. 44 – úprava medzičasov

402404 Levice – Žemberovce – Pukanec

spoj č. 28 – úprava medzičasov

spoj č. 29 – úprava medzičasov

spoj č.31 – úprava medzičasov

spoj č.45 – úprava medzičasov

402405 Tlmače – Nová Dedina – Žemberovce – Bátovce

spoj č. 13 – úprava medzičasov

402407 Levice – Žemberovce – Dudince

spoj č. 27 – odchod spoja je upravený na 12:07 hod.

spoj č. 28 – úprava medzičasov

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

spoj č. 01 – zapracovaná zachádzka do zastávky Tlmače,Lipník

402417 Levice – Vráble – Nitra

spoj č. 19 – nový spoj v ,6, s odchodom 8:00 hod. zo zastávky Levice,AS do Nitry

spoj č. 20 – nový spoj v ,6, s odchodom 9:05 hod. zo zastávky Nitra,AS do Levíc,spoj pokračuje na linke 402412 až do Šiah(priamy spoj z Nitry do Šiah)

spoj č.21 – nový spoj v ,6+, s odchodom 9:30 hod. zo zastávky Levice,AS do Nitry

spoj č.22 – nový spoj v ,6+, s odchodom 11:00 hod. zo zastávky Nitra,AS do Levíc,spoj pokračuje na linke 402407 až do Dudiniec

spoj č. 23 – nový spoj v ,6+, s odchodom 13:30 hod. zo zastávky Levice,AS do Nitry,spoj nadväzuje na na spoj 16 z linky 402412 (priamy spoj zo Šiah do Nitry)

spoj č.24 – nový spoj v ,6+, s odchodom 14:50 hod. zo zastávky Nitra,AS do Levíc

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

spoj č. 02 – spoj je vedený po zastávku Levice,PP Géňa, de Miclén

spoj č. 23 – spoj je vedený zo zastávky Levice, Géňa, Ardén s odchodom 14:25 hod.

spoj č. 24 – spoj je vedený po zastávku Levice,PP Géňa, de Miclén

spoj č. 31 – úprava medzičasov

spoj č. 40 – spoj je vedený po zastávku Levice,PP Géňa,de Miclén

spoj č. 41 – úprava medzičasov

spoj č. 43 – úprava medzičasov

spoj č. 47 – úprava medzičasov

spoj č. 51 – spoj je vedený zo zastávka Levice, Géňa, Ardén s odchodom 22:20 hod.

spoj č.  55 – úprava medzičasov

402468 Šahy – Dudince

spoj č.05 – úprava medzičasov

spoj č.09 – úprava medzičasov

spoj č. 03 – úprava medzičasov

spoj č. 07 – úprava medzičasov

spoj č. 13 – úprava medzičasov

spoj č. 01 – úprava medzičasov

spoj č. 15 – úprava medzičasov

spoj č. 17 – odchod spoja je upravený na 13:30 hod.,úprava medzičasov

spoj č. 27 – úprava medzičasov

spoj č. 21 – úprava medzičasov

spoj č. 37 – úprava medzičasov

spoj č. 35 – úprava medzičasov

spoj č. 39 – úprava medzičasov

spoj č. 29 – úprava medzičasov

spoj č. 31 – odchod spoja je upravený na 17:35 hod.,úprava medzičasov

spoj č. 33 – úprava medzičasov

spoj č. 02 – úprava medzičasov

spoj č. 06 – úprava medzičasov

spoj č. 24 – úprava medzičasov

spoj č.12 – úprava medzičasov

spoj č. 10 – úprava medzičasov

spoj č. 20 – úprava medzičasov

spoj č. 14 – úprava medzičasov

spoj č. 26 – úprava medzičasov

spoj č. 28 – úprava medzičasov

spoj č. 30 – úprava medzičasov

Zmeny CP MHD Nové Zámky od 1.9.2022

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť OJ Nové Zámky s platnosťou od 1. septembra 2022
404001 MHD 1
Sp. č. 19 – zrušený
Sp. č. 16 – úprava znamienka „⑥†“ na „†“
Sp. č. 05 – úprava znamienka „X“ na „X⑥“
Sp. č. 02 – nový spoj s odchodom zo zastávky Berek o 8:10 hod, ošetrený znamienkom „⑥“

Vylúčenie obsluhy autobusovej zastávky Branovo, č.d. 220 v období od 14.7.2022 do 16.7.2022

Oznamujeme, že z dôvodu asfaltovania cesty v obci Branovo v období od 14.7.2022 do 16.7.2022 nebude obsluhovaná autobusová zastávka Branovo, č.d. 220.

Autobusové spoje budú začínať aj končiť na autobusovej zastávke Branovo, Jednota

 

Zmeny cestovných poriadkov od 1.júla 2022

Súpis zmien 20220701 ANZ

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401401.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401402pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401403.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401404.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401405.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401406.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401408.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401409.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401410.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404403.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404406.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404415.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404418.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404427.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404428.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404447.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404440.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404443.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/nove-zamky/404446.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402444.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402466.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402467.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/sala/405401.pdf

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/sala/405402.pdf

 

 

Nová linka číslo 10 na mestskej hromadnej doprave v meste Nové Zámky – doplnenie zastávok na znamenie

Oznamujeme, že od 13. apríla sme na novej linke číslo 10 na trase Železničná stanica – Merkury Market doplnili zastávky na znamenie, ktoré sa nachádzajú po trase linky

https://arriva.sk/files/nz/cp/mhd/nove-zamky/404010.pdf

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD Nové Zámky od 4. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Nové Zámky od 4.apríla  2022

404008  MHD 8

Sp. č. 21 – nový spoj s odchodom o 20:05 hod.

404009  MHD 9

Sp. č. 21 – vložená nová zastávka Merkury Market, zmena znamienka z „6 †“  na „6“

Nový spoj č. 19 – s odchodom o 13:00 hod., ošetrený znamienkom „†“

4040010  MHD 10

Nová linka s trasovaním Železničná stanica – Vajanského –  Merkury Market

 

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Levice od  1.apríla  2022

402101 / MHD 1

sp.č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

402103/ MHD 3

sp.č. 10 – spoj je vedený po TČ 17

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 22:35 hod.

402104 / MHD 4

sp.č.09 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.

sp.č. 10 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

sp.č. 14 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

sp.č. 31 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.