Zmena cestových poriadkov od 1.7.2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek  s platnosťou od  1.7. 2024

OJ Nové Zámky:

404 425  Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

č. 19 – zrušená zastávka Tvrdošovce, Horná, doplnená Tvrdošovce, VÚB

č. 16 – zrušená zastávka Tvrdošovce, Horná, doplnená Tvrdošovce, VÚB

č. 44 – úprava medzičasov

404 429  Nové Zámky – Maňa – Vráble

Nový spoj č. 07 – s odchodom o 10:30 hod. z Nových Zámkov do Vrábel

Nový spoj č. 08 – s odchodom o 12:40 hod. z Vrábel na Maňu

404 433  Nové Zámky – Šurany – Trávnica – Podhájska

č. 13 – zrušený

č. 15 – zrušený

č. 17 – zrušený

č. 18 – zrušený

č. 26 – zrušený

 

OJ Šaľa:

405 401  Šaľa -Šoporňa – Sereď

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 402  Šaľa – Duslo

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 405  Selice – Šaľa – Galanta

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 406  Šaľa – Kráľov Brod – Trstice

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

405 407  Šaľa – Dlhá nad Váhom

Zmena názvu zastávky Šaľa, žel.st. na Šaľa, AS

 

OJ Levice

402421 Levice – Beša – Dolný Pial

Nový sp. č. 19 – odchod spoja z Levíc o 9:30 hod.,spoj bude vedený po obec Lok, cintorín

Nový sp. č. 18 – odchod spoja z obce Lok, cintorín o 10:00 hod.

402420 Levice-Dolný Pial-Bardoňovo-Pozba

Zrušenie spoja č. 23

 

Zmena cestovného poriadku linky 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa od 17.6.2024 – zachádzka na zastávku Hronský Beňadik, Psiare OcU

Uzávierka cesty I/76 a dopad na linku prímestskej dopravy 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa

Vážení cestujúci,

vo štvrtok 30. mája 2024 dochádza k úplnému uzavretiu cesty I/76 v obci Hronský Beňadik, Psiare. Dôvodom úplného uzavretia je rekonštrukcia cesty a mostov medzi obcami Psiare a Hronský Beňadik.

Ukončenie prvej etapy rekonštrukcie spojenej aj s úplnou uzávierkou cesty je naplánované na nedeľu 15.12.2024.

Predmetné uzatvorenie cesty naruší trasovanie prímestskej dopravy na linke 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa na úseku Hronský Beňadik, Psiare – Kozárovce  a späť.


Z dôvodu značne negatívneho dopadu na dopravnú obslužnosť obce  Psiare prosíme cestujúcich o pochopenie a trpezlivosť, avšak za vzniknutou situáciou ohľadom úplného uzavretia cesty I/76 po dobu vyše 6 mesiacov stojí  rozhodnutie okresného úradu v Banskej Bystrici.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena cestovného poriadku linky 402402 Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa:

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402402.pdf

Cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Komárne platné od 1.mája 2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Komárne s platnosťou od  1. mája 2024

401002 MHD Komárno – linka č. 2
Úprava jazdných dôb
sp. č. 01 – úprava odchodu z 5:10 hod. na 5:08 hod.
03 – úprava odchodu z 6:00 hod. na 6:08 hod.
05 – úprava odchodu z 6:25 hod. na 6:30 hod.
07 – úprava odchodu z 7:00 hod. na 7:08 hod.
11 – úprava odchodu z 8:00 hod. na 8:08 hod.
37 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 9:08 hod.
41 – úprava odchodu z 10:00 hod na 10:08 hod.
19 – úprava odchodu z 11:00 hod. na 11:08 hod.
09 – úprava odchodu z 12:05 hod. na 12:08 hod.
21 – úprava odchodu z 12:40 hod. na 12:30 hod.
27 – úprava odchodu z 13:10 hod na 13:08 hod.
13 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:08 hod.
31 – úprava odchodu z 15:10 hod. na 15:08 hod.
33 – úprava odchodu z 15:40 hod na 16:08 hod.
35 – úprava odchodu z 16:30 hod na 17:08 hod.
43 – úprava odchodu z 17:30 hod na 18:08 hod.
02 – úprava odchodu z 5:55 hod. na 6:00 hod.
10 – úprava odchodu z 7:30 hod. na 7:40 hod.
14 – úprava odchodu z 8:15 hod. na 8:01 hod.
16 – úprava odchodu z 8:35 hod. na 9:00 hod.
40 – úprava odchodu z 9:33 hod. na 9:36 hod.
46 – úprava odchodu z 10:35 hod. na 11:00 hod.
24 – úprava odchodu z 11:35 hod na 12:00 hod.
48 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 13:00 hod.
28 – úprava odchodu z 13:50 hod. na 14:01 hod.
04 – úprava odchodu z 14:55 hod. na 15:00 hod.
36 – úprava odchodu z 16:20 hod. na 17:00 hod.
38 – úprava odchodu z 17:10 hod. na 18:00 hod.

401003 MHD Komárno – linka č. 3
Úprava jazdných dôb
sp. č. 11 – úprava odchodu z 14:10 hod. na 14:15 hod.
18 – úprava odchodu z 9:05 hod. na 9:30 hod.

401008 MHD Komárno – linka č. 8
Úprava jazdných dôb
sp. č. 22 – úprava odchodu z 18:25 hod. na 18:35 hod.
23 – úprava odchodu z 15:03 hod. na 15:00 hod.
24 – úprava odchodu z 10:00 hod na 10:05 hod.
25 – úprava odchodu z 18:52 hod. na 19:00 hod.

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. marca 2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  1. marca 2024

OJ Nové Zámky

404 406  Nové Zámky – Komjatice – Nitra

Sp. č. 04 – zrušená zachádzka Šurany, Nový svet

OJ Levice:

 402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

sp. č. 01 – úprava odchodu z 5:30 hod. na 5:25 hod., úprava jazdnej doby

402412 Levice – Santovka – Šahy

sp. č.46 – úprava odchodu z 16:05 hod. na 16:00 hod., úprava jazdnej doby

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 15. januára 2024

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  15. januára 2024

401406 Komárno – Kolárovo – Dedina Mládeže – Zemné

Sp. č. 04 – doplnená časová poloha Kolárovo, cintorín

 OJ Nové Zámky:

404 407  Nové Zámky – Vinodol – Nitra

Sp. č. 29 – úprava odchodu z 18:00 na 18:10 hod.

404 431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

Sp. č. 19 – doplnená časová poloha Šurany, Elitex

 OJ Šaľa:

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

  1. č. 26 – úprava odchodu z 06:50 hod. na 06:45 hod
  2. č. 64 – úprava odchodu z 10:30 hod. na 10:20 hod. úprava jazdnej doby

405 405  Selice – Šaľa – Galanta

  1. č. 06 – úprava odchodu z 07:00 hod. na 06:45 hod.
  2. č. 13 – úprava odchodu z 07.15 hod. na 07:05 hod.

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 17. decembra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  17.decembra 2023

 OJ Levice:

402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:30 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 04 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 05 – zrušená obchádzka

sp.č. 07 – zrušená obchádzka

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 13:40 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 09 – zrušená obchádzka

sp.č. 12 – zrušená obchádzka

sp.č. 16 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,zrušená obchádzka

sp.č. 18 – zrušená obchádzka

 

Cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Štúrove platné od 10.12.2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Štúrove s platnosťou od  10. decembra  2023

404101 MHD Štúrovo – linka č. 1
sp. č. 01 – úprava odchodu z 3:30 hod. na 3:35 hod.
03 – zapracovaná negatívna značka (50)
15 – zapracovaná negatívna značka (50)
17 – zapracovaná negatívna značka (50), úprava odchodu zo 16:40 hod. na 16:40 hod.

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2
sp. č. 01 – zapracovaná negatívna značka (50)
03 – úprava odchodu zo 7:10 hod. na 7:00 hod.
23 – úprava odchodu zo 7:10 hod. na 7:00 hod., zapracovaná negatívna značka (49)
27 – pridané znamienko s, úprava odchodu zo 7:10 hod. na 7:00 hod., vedený až po zastávku Železničná stanica
nový spoj č. 15 – vedený o 17:00 hod. so znamienkom r(50)
nový spoj č. 33 – vedený o 15:00 hod. so znamienkom g(43)

404103 MHD Štúrovo – linka č. 3
sp. č. 05 – úprava odchodu z 8:45 hod. na 8:35 hod.
11 – zrušený

Cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Leviciach platné od 10.12.2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Leviciach s platnosťou od  10. decembra  2023

402101 / MHD 1

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 9:30 hod. (prípoj od MHD 10)

15 – odchod spoja je upravený na 11:30 hod. (prípoj od MHD 10)

27 – odchod spoja je upravený na 8:45 hod. a spoj je vedený z Nám.Šoltésovej

402103/ MHD 3

sp.č. 14 – odchod spoja je upravený na 06:05 hod. a spoj je vedený až po AS Levice

18 – spoj je vedený zo zastávky PP Géňa,Gobo s odchodom 6:10 hod.(z Farmolu premáva spoj 14)

32 – nový spoj s odchodom 6:05 zo zastávky Géňa,Farmol v ,60,(spoj premáva od 27.12.do 29.12.2023)

402104 / MHD 4

sp.č.01 – odchod spoja je upravený na 5:15 hod.

07 – odchod spoja je upravený na 8:52 hod.

08 – odchod spoja je upravený na 9:35 hod.

11 – odchod spoja je upravený na 11:35 hod.

21 – odchod spoja je upravený na 9:35 hod. a spoj je vedený po AS Levice

402105 / MHD 5

11 – odchod spoja je upravený na 16:13 hod.

402108 / MHD 8

sp.č.  04 – odchod spoja je upravený na 15:36 hod.

07 – spoj je vedený zo zastávky Nám,hrdinov,pošta s odchodom 14:36 hod.

31 – spoj je vedený zo zastávky Nám,hrdinov,pošta s odchodom 14:36 hod.

402109 / MHD 9

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 5:35 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 8:35 hod.

19 – odchod spoja je upravený na 9:27 hod.(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 11:28 hod.(úprava odchodov vlakov)

29 – odchod spoja je upravený na 13:35 hod.(úprava odchodov vlakov)

35 – odchod spoja je upravený na 15:30 hod.,

39 – odchod spoja je upravený na 10:35 hod.

41 – odchod spoja je upravený na 17:35 hod.(úprava odchodov vlakov)

43 – odchod spoja je upravený na 19:20 hod.(úprava odchodov vlakov)

402110 / MHD 10

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 8:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

09 – úprava medzičasov

11 – odchod spoja je upravený na 11:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – nový spoj s odchodom 09:45 hod zo zastávky Levice,AS (úprava príchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 9:05 hod.

19 – odchod spoja je upravený na 10:05 hod. (úprava príchodov vlakov)

25 – odchod spoja je upravený na 13:12 hod. (úprava príchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 11:05 hod. (úprava príchodov vlakov)

31 – odchod spoja je upravený na 14:00 hod. a spoj je vedný po zastávku Nám.hrdinov,Hotel Lev (úprava

príchodov vlakov)

33 – odchod spoja je upravený na 15:57 hod. (úprava príchodov vlakov)

35 – úprava medzičasov

37 – odchod spoja je upravený na 18:50 hod.

45 – odchod spoja je upravený na 20:00 hod. (úprava príchodov vlakov)

402111 / MHD 11

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 10:00 hod. (úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:00 hod. (úprava príchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 14:00 hod. (úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod. (úprava príchodov vlakov)

29 – odchod spoja je upravený na 20:00 hod. (úprava príchodov vlakov)

51 – odchod spoja je upravený na 7:50 hod. (úprava príchodov vlakov)

 

402112 / MHD 12

sp.č  03 – odchod spoja je upravený na 07:00 hod. (úprava odchodov vlakov)

05 – odchod spoja je upravený na 7:27 hod. (úprava odchodov vlakov)

07 – odchod spoja je upravený na 09:00 hod. (úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 11:00 hod. (úprava odchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 16:35 hod.

15 – odchod spoja je upravený na 13:25 hod. (úprava odchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 14:43 hod.

21 – odchod spoja je upravený na 15:15 hod.

23 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod.

Cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Šali platný od 10.12.2023

Súpis zmien v cestovného poriadku MHD Šaľa autobusovej linky ARRIVA Nové Zámky, a.s  s platnosťou od 10. decembra 2023

MHD ŠAĽA

Sp. č. 03 – úprava odchodu z 4:10 hod. na 4:15 hod.

Sp. č. 05 – úprava odchodu z 4:50 hod. na 4:45 hod.

Sp. č. 09 – úprava odchodu z 5:55 hod. na 5:50 hod.

Sp. č. 11 – úprava odchodu z 6:50 hod. na 6:40 hod., zmena znamienka

Sp. č. 47 – zrušený

Sp. č. 17 – úprava odchodu z 8:35 hod. na 8:40 hod.

Sp. č. 19 – úprava odchodu z 8:55 hod. na 9:00 hod.

Sp. č. 21 – úprava odchodu z 9:40 hod. na 9:45 hod.

Sp. č. 29 – úprava odchodu z 12:50 hod. na 12:40 hod.

Sp. č. 33 – úprava odchodu z 14:50 hod. na 14:40 hod.

Sp. č. 37 – úprava odchodu z 16:50 hod. na 16:40 hod.

Sp. č. 39 – úprava odchodu z 17:45 hod. na 17:40 hod.

Sp. č. 41 – úprava odchodu z 18:50 hod. na 18:40 hod.

Sp. č. 04 – úprava odchodu z 4:15 hod. na 4:20 hod.

Sp. č. 06 – úprava odchodu z 4:55 hod. na 4:50 hod.

Sp. č. 54 – úprava odchodu z 6:52 hod. na 6:57 hod.

Sp. č. 12 – úprava odchodu z 7:15 hod. na 7:10 hod.

Sp. č. 18 – úprava odchodu z 8:50 hod. na 8:55 hod.

Sp. č. 20 – úprava odchodu z 9:15 hod. na 9:20 hod.

Sp. č. 22 – úprava odchodu z 10:00 hod. na 10:05 hod.

Sp. č. 30 – úprava odchodu z 13:15 hod. na 13:05 hod.

Sp. č. 34 – úprava odchodu z 15:15 hod. na 15:05 hod.

Sp. č. 38 – úprava odchodu z 17:15 hod. na 17:05 hod.

Sp. č. 40 – úprava odchodu z 18:15 hod. na 18:05 hod.

Sp. č. 42 – úprava odchodu z 19:10 hod. na 19:05 hod.