ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku

Informovanie verejnosti

Corex_Kupna zmluva_29112022_bus 38 ks

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program na nákup 38 ks nízkoplodlažných low-entry autobusov. Cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a hlavnou  aktivitou  je zlepšenie kvality vozidlového parku a kvality poskytovaných služieb pre cestujúcich vo verejnej osobnej doprave.

Zákaznícke centrum v Nových Zámkoch od 15.11.2021 do 22.11.2021 zatvorené

Oznamujeme, že od 15.11.2021 do 22.11.2021 bude zákaznícke centrum v Nových Zámkoch zatvorené.

Informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle zákazníckej podpory 0915 733 733 .

Požiadať o vydanie čipovej karty je možné aj z pohodlia domova online na stránke Kúp si dopravnú kartu cez internet | Ubian.sk.

 

 

 

Úplná uzávierka železničného priecestia v Hurbanove od 19.11.2021 do 30.11.2021

Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu uzávierky železničného priecestia v Hurbanove v termíne od 19.11.2021 do 30.11.2021 budú  zmeny v cestovných poriadkoch liniek , ktoré obsahujú spoje prechádzajúce dotknutým priecestím.

Spoje budú vedené zo Svätého Petra do Hurbanova cez Chotín a opačne.

Autobusové zastávky Svätý Peter, Hurbanovská; Hurbanovo, osada Kováčová; Hurbanovo Turček majer a Hurbanovo, Vinárske závody nebudú v čase uzávierky obsluhované.

Autobusová zastávka Hurbanovo Turček majer bude obsluhovaná len linkou 411419 spojom číslo 4 a 5.

 

Cestovné poriadky platné počas uzávierky železničného priecestia v Hurbanove v období od 19.11.2021 do 30.11.2021:

411401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta

 Komárno-Hurbanovo-Pribeta

411412 Komárno – Nové Zámky

Komárno-Nové Zámky

411419 Komárno – Hurbanovo – Svätý Peter – Bátorové Kosihy

Komárno-Hurbanovo-Svätý Peter-Bátorove Kosihy

411420 Hurbanovo – Moča

Hurbanovo-Moča

 

Zisk nenávratného finančného prostriedku

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku

Modernizácia vozidlového parku z prostriedkov EÚ

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku u Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program s cieľom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Hlavnými aktivitami projektu je zlepšenie kvality vozidlového parku a tým aj kvality poskytovanej služby pre cestujúcich vo verejnej doprave.

Zisk nenávratného finančného prostriedku

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku

ARRIVA Nové Zámky, a.s. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného prostriedku u Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program s cieľom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Hlavnými aktivitami projektu je zlepšenie kvality vozidlového parku a tým aj kvality poskytovanej služby pre cestujúcich vo verejnej doprave.

Zmena obsluhy v meste Veľký Meder od 1.11.2020

Oznamujeme, že od 1.11.2020 sa ruší obsluha autobusovej zastávky Veľký Meder, autobusová stanica.

Nová zastávka bude Veľký Meder, železničná stanica.

401409 Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

OPATRENIE NA OCHRANU ZDRAVIA

Opatrenie a ako postupovať

Cestovať autobusom je možné iba s použitím rúška, prípadne šatky či šálu alebo inej vhodnej alternatívy.

BEZ UVEDENÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV JE VSTUP DO AUTOBUSU ZAKÁZANÝ !

Odporúčame používať aj rukavice.