MHD Levice zmena obsluhy počas “Dní mesta Levice 2024” od 16.mája 2024 do 19.mája 2024

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že počas “Dní mesta Levice 2024” budú od 16.5.2024 (od 20:00 hod.) – 19.5.2024 (do 6:00 hod.) nasledovné zmeny na linkách MHD:

MHD    1

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Ul.P.O.Hviezdoslava , Nám.Šoltésovej (v smere na AS-Žel.st.) a OD Pokrok, ale budú zastavovať na zastávke  Ul.Koháryho  (prenosný označník)

MHD    3

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   4

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   5

– spoj č.4 v smere na Vinohrady nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale bude zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky

MHD   8

– spoj č.6 nebude zastavovať na zast.Ul.29.augusta, Nemocnica,Ul.29.augusta a Nám.hrdinov,pošta

– spoj č.7 nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, P.O.Hviezdoslava, ale bude  zastavovať na zastávke Nám.Šoltésovej, Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD  9

– spoje v smere na AS-Žel.stanica nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta,

– spoje v smere na Vinohrady nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale budú zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika, pre  prímestské linky,

MHD 10

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, Nám.hrdinov,hotel Lev, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

– spoje vedené cez zastávku Ul.P.O.Hviezdoslava (v smere na AS-Žel.st.) budú zastavovať na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky a Ul.Koháryho  (prenosný označník),

MHD 11

– spoje, ktoré premávajú po zastávku Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po  zastávku Poliklinika,

MHD 12

– spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika,

Autobusová zastávka Šaľa, Trikota počas úplnej uzávierky ulice Kráľovská od 20.3.2024 do 15.5.2024 nebude obsluhovaná

ZMENA dopravy počas Levického jarmoku od 19. októbra 2023 do 22. októbra 2023

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Levice v dňoch 19. októbra 2023 do 22. októbra 2023

Nebudú obslúžené zastávky: Nám.hrdinov,Hotel Lev a   Nám.hrdinov,pošta – spoje budú zastavovať na zastávke Nemocnica,29.augusta

Hviezdoslavova ul. – spoje budú zastavovať na zastávke Koháryho ul.(prenosný označník)

Nám.Šoltésovej – spoje budú zastavovať na Ul.Červenej armády – oproti ČSOB (prenosný označník)

ZSVAK – pre linky MHD 3,MHD 8,MHD 9 a MHD 10

Linky MHD 11 a 12 budú vedené len po zastávku Poliklinika.

Linka prímestská 402423 Levice-Mochovce nebude zastavovať na zastávke  Nám.Šoltésovej,  ale spoje budú zastavovať na Ul.Červenej armády – oproti ČSOB (prenosný označník).

 

MHD  1 – spoje č.5 a 13 budú premávať:

AS-Žel.st.-Nám.Šoltésovej(Ul.Červenej armády-oproti ČSOB)- Vinohradnícka ul.-Stredná škola-Poliklinika-Krížny vrch – Koháryho ul. – Pri Podlužianke – Dopravná ul. – AS-Žel.stanica

(nebudú obslúžené zastávky Ul.P.O.Hviezdoslava,Nám.Šoltésovej a OD Pokrok),

 

MHD  3 – spoje vychádzajúce zo sídliska Vinohrady budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) – Saratovská ul.,Rybníky II. -Rybníky III. – AS-Žel.stanica – Géňa,Farmol

(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,pošta a ZsVAK),

 

MHD  3  – spoje vychádzajúce z priemyselného parku Géňa:

Géňa,Farmol – AS-Žel.stanica – Perecká,Rybníky III – Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej (Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) -emocnice,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebude obslúžená zastávka ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

 

MHD 4 – spoje budú premávať :

Ul.28.októbra – AS-Žel.st. – Ul.kpt.Náleku – ZsVAK – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – M.Kiar(nebudú  obslúžené zastávky Nám.Šoltésovej ,Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

 

MHD 5 – spoj č.4 bude premávať:

Géňa,Globo-AS-Žel.st.- Koháryho ul. (prenosný označník)-Poliklinika(pre prímestské linky)-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

 

MHD 8 – spoj č.6 bude premávať:

Čankov – Vinohrady – Stredná škola – Nám.Šoltésovej – OD Pokrok – AS-Žel.st. – Rybníky III.- Saratovská ul.,Rybníky II .- Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nemocnica,Ul.29.augusta,Ul.29.augusta,Pošta, ZsVAK a Hotel Lev)

 

 

MHD 8 – spoj č.7 bude premávať:

Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II. – Rybníky III. – AS-Žel.st. – Tesco – Koháryho ul.  (prenosný označník) – Nemocnica,Ul.29.augusta -Poliklinika – Vinohrady – Čankov

(nebude obslúžená zastávka Krížny vrch,Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

 

MHD 9 – spoje budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej (Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) – Saratovská ul.,Rybníky II.-Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st – Koháryho ul.(prenosný označník) – Poliklinika(zastávka pre prímestské linky) – Vinohrady (nebudú obslúžené zastávky ám.hrdinov,pošta,Hotel Lev, ZsVAK a  Ul.P.O.Hviezdoslava,

– spoje 1,15,29,33 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II.- Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st. – Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta-Poliklinika – Vinohrady (nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov, Hotel Lev)

 

MHD10 – spoje budú premávať:  

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej Ul.Červenej armády-oproti ČSOB)  – OD Pokrok – AS-Žel.st.-Rybníky III. – Saratovská ul.,Rybníky II. – Nám.Šoltésovej Ul.Červenej armády-oproti ČSOB) – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika -Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

– spoje č.1 a 5 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika (zastávka prímest.liniek) – Koháryho ul.(prenosný označník) – AS-Žel.st. – Rybníky III.-Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej Ul.Červenej armády-oproti ČSOB)  -Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, Ul.P.O.Hviezdoslava,ZsVAK a Hotel Lev)

 

MHD11-spoje, ktoré premávajú do zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po zastávku Poliklinika(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

 

MHD12-spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,Hotel Lev)

 

 

ZMENA dopravy počas Štúrovského jarmoku od 11. októbra 2023 do 16. októbra 2023

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Štúrovo v dňoch 11. októbra 2023 (streda) od 0:00 h. až 16. októbra 2023 (pondelok) do 24:00 h.

organizačný poriadok

ŠJ 2023 sk404101 MHD ŠT 1

ŠJ 2023 404102 MHD ŠT 2

ŠJ 2023 404103 MHD ŠT 3 ŠJ 2023

PRÍMESTSKÉ LINKY:
 vychádzajúce smerom na Mužlu, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitru a prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica → cieľová zastávka. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
 prichádzajúce zo smeru Mužla, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitra so zastávkami: → Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište.
 vychádzajúce smerom na Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište – (po trase cez Spojovaciu cestu) → cieľová zastávka. Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Nánanská cesta, Kasárne.
 prichádzajúce zo smeru Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: → (po trase cez Spojovaciu cestu) – Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechané zastávky: Kasárne, Nánanská cesta, Hlavná, pošta, Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
 vychádzajúce smerom na Kamenicu nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište → cieľová zastávka.
 prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: → Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
MEDZIŠTÁTNE LINKY:
 spoje budú vedené po trase so zastávkami: Štúrovo, železničná stanica – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Autobusové stanovište – Štúrovo, št. hr. → cieľová zastávka, podľa cestovného poriadku.
MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA:
 MHD č. 1 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Komenského ul. – Stará ZŠ – (cez Svätoplukovu ul.) – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Poliklinika – Terasy I. – Terasy II. – Želiarsky svah – Novocintorínska cesta – Továrenská cesta – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Autoškola, Pri Vadaši, Hlavná, pošta, Sídlisko I.,Kotva.
 MHD č. 2 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Továrenská cesta – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Terasy I. – Terasy II. – (cez Svätoplukovu ul.) – Stará ZŠ – Komenského ul. – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Pri Vadaši, Autoškola.
 MHD č. 3 – spoje budú vedené podľa dočasného cestovného poriadku.
Bližšie informácie:  (036)7511121
web: www.arriva.sk
e-mail: sturovo@arriva.sk

Zmena obsluhy na linkách 404427, 404429, 404433, 404434 počas úplnej uzávierky železničného priecestia v obci Hul od 4.10.23 do 10.10.23

Zákaznícke centrum v Nových Zámkoch od 31.7.2023 do 8.8.2023 zatvorené

Oznamujeme, že od 31.7.2023 do 8.8.2023 bude zákaznícke centrum v Nových Zámkoch zatvorené.

Informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle zákazníckej podpory 0915 733 733 .

Požiadať o vydanie čipovej karty je možné aj z pohodlia domova online na stránke Kúp si dopravnú kartu cez internet | Ubian.sk.

 

 

 

Príprava nových priestorov pre zákaznícke miesto v Nových Zámkoch! Zmena prevádzky!

Oznamujeme našim zákazníkom,

že zákaznícke miesto v Nových Zámkoch bude presťahované do nových priestorov, z toho dôvodu bude zákaznícke miesto na ulici Ľ Štúra  od 1.7.2023 zatvorené.

Predpokladaný termín otvorenia zákazníckeho miesta v nových priestoroch na ulici SNP (za podchodom z ulice Ľ. Štúra) je 10. júla 2023.

 

Zmeny cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy od 6. júna 2023

402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:25 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 04 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky  Hr.Beňadik,Psiare

č.  05 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 07 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č.  08 – odchod spoja je upravený na 13:35 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 09 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č.  12 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 16 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č.  18 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

Zmena obsluhy autobusovej dopravy počas úplnej uzávierky železničného priecestia v Palárikove, časť Ľudovítov

Oznamujeme, že v termíne od 10.6.2023 od 7:00 hod. 3.7.2023 do 19:00 počas úplnej uzávierky železničného priecestia v Palárikove, časť Ľudovítov nebudú obsluhované autobusové zastávky Palárikovo, Nový cintorín a Palárikovo, Ľudovítov, Jur.

Autobusová zastávka Palárikovo, Ľudovítov osada bude obsluhovaná všetkými spojmi, ktoré bežne premávajú cez časť Palárikovo, Ľudovítov

 

Zmena obsluhy autobusovej dopravy počas úplnej uzávierky železničného priecestia v Palárikove, časť Ľudovítov

Oznamujeme, že v termíne od 23.4.2023 od 7:00 hod. 15.5.2023 do 19:00 počas úplnej uzávierky železničného priecestia v Palárikove, časť Ľudovítov nebudú obsluhované autobusové zastávky Palárikovo, Nový cintorín a Palárikovo, Ľudovítov, Jur.

Autobusová zastávka Palárikovo, Ľudovítov osada bude obsluhovaná všetkými spojmi, ktoré bežne premávajú cez časť Palárikovo, Ľudovítov