Úplná uzávierka  počas opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch

Oznamujeme,

že z dôvodu úplnej uzávierky  počas realizácie opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch (pri Arriva Nové Zámky) termíne od 14.05.2022 v čase od 7,00 hod. do 15.05.2022 v čase do 18,00 hod na linkách  MHD a 404406, 404407, 404408 a 404433 nebudú obsluhované zastávky Nové Zámky, žel. priecestie; Nové Zámky, Šurianska Jednota; Nové Zámky, Mliekospol; Nové Zámky, Uhoľné sklady; Nové Zámky, vodáreň; Bánov RD, Nové Zámky, RD; Nové Zámky, Brašňa.

 

Zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) od 16. mája 2022 až do odvolania bude mimo prevádzky

Z dôvodu výstavby obchodného centra a odbočovacieho pruhu na ul. Jesenského v Štúrove od 16. mája 2022 (pondelok) až do odvolania zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) na svojom pôvodnom mieste bude mimo prevádzky.

Náhradná zastávka s obsluhou dotknutých spojov liniek MHD Štúrovo 2 a 3, PAL 404456 Štúrovo-Obid a MAL 404901/223 Esztergom-Štúrovo bude umiestnená na ul.  Družstevný rad (pri stojisku na bicykle MVbike) viď. situačnú mapku. Prevádzka ostatných liniek nie je dotknutá.

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Levice od  1.apríla  2022

402101 / MHD 1

sp.č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

402103/ MHD 3

sp.č. 10 – spoj je vedený po TČ 17

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 22:35 hod.

402104 / MHD 4

sp.č.09 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.

sp.č. 10 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

sp.č. 14 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

sp.č. 31 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

 

 

 

Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v mestskej hromadnej doprave v Leviciach

Na základe rozhodnutia mesta Levice oznamujeme, že od 23. marca 2022 až do odvolania bude na mestskej hromadnej doprave v Leviciach uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!

Zmeny cestovných poriadkov od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  1. apríla 2022

OJ Komárno:

401421 Hurbanovo – Imeľ – Nesvady – Kolárovo

č. 08 – úprava medzičasov

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 03 – zmena znamienka na ,X62, a spoj je vedený po zastávku Tlmače,Lipník
05 – zrušený,zmena znamienka spoj č.3
08 – zrušený,zmena znamienka spoj č.14
09 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
12 – odchod spoja je upravený na 05:50 hod.
14 – spoj je vedený zo zastávky Zl.Moravce,AS s odchodom 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X62,
20 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
22 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
23 – nový spoj s odchodom 14:15 hod. v ,X31, vedený po Zl.Moravce,zapracované zastávky Podlužany,PD, Podlužany,rázc. a Rybník,OcÚ
25 – nový spoj s odchodom 5:55 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník do Zl.Moraviec v ,X62,
32 – spoj je vedený zo Zl.Moraviec s odchodom 15:35 hod.,zrušené zastávky Levice,sídl.Vinohrady  a  Levice,Ku Bratke, Billa,doplnená zastávka Levice,Turecký rad

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

č. 02 – zrušené časové údaje v TČ 8-6
12 –  odchod spoja je upravený na 15:00 hod.(prípoj na AS Levice),zmena znamienka na ,X, úprava medzičasov
26 – zrušený,zmena znamienka spoj č.12

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č.24 – odchod spoja je upravený na 6:55 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č. 05 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:17 hod.
07 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:50 hod.
21 – zrušený,spoj je vedený na linke 402401 spoj č.23
46 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 6:23 hod.
49 – odchod spoja je upravený na 21:05 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

sp.č. 12 – úprava medzičasov

OJ Nové Zámky:

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 26 – zrušený
č. 36 – zrušený v sobotu
č. 42 – zrušený
č. 48 – zrušený
č. 54 – zrušený
č. 27 – zrušený
č. 35 – zrušený
č. 47 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 55 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 13 – zrušený
č. 38 – zrušený
č. 50 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 51 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 25 – úprava odchodu z 06:15 hod. na 06:20 hod.
č. 19 – úprava odchodu z 20:28 hod. na 20:33 hod.

404408  Nové Zámky – Šurany – Vráble

č. 35 – úprava odchodu z 14:05 hod. na 13:50 hod.

404411  Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo

Nový spoj č. 01 s odchodom o 19:50 hod. z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou

404425  Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

č. 30 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 28 – zrušený
č. 36 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 40 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 46 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, , úprava odchodu z 17:05 hod. na 17:00 hod.
č. 33 – zrušený
č. 35 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 37 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 08:20 hod. na 11:00 hod.
č. 29 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 15:00 hod. na 14:50 hod.
č. 47 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 19:00 hod. na 18:50 hod.
č. 57 – zrušený

404429  Nové Zámky – Maňa – Vráble

č. 6 – úprava odchodu z 10:05 hod. na 10:40 hod.

úprava medzičasov na spojoch č.01, č.04

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

č. 04, 10, 14, 16 – úprava medzičasov

 

 

Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v prímestskej autobusovej doprave

Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamujeme, že od 9. marca 2022 až do odvolania bude v rámci prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!

Zmeny cestovných poriadkov od 1.marca.2022

Súpis zmien od 1. marca 2022

OJ Komárno:

401415 Komárno – Veľké Kosihy – Čičov – Zemianska Olča – Veľký Meder

č. 03 – zrušený úsek Z. Olča – Veľký Meder, úprava odchodu z 5:00 hod. na 4:30 hod.

č. 04 – zrušený úsek Veľký Meder – Z. Olča , odchod zo Z. Olče o 5:15 hod.

nový spoj č. 11 – z Čičova do Z. Olče s odchodom o 5:50 hod.

nový spoj č. 06 – zo Z. Olče do Čičova s odchodom o 6:15 hod.

 

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 12 – odchod spoja je upravený na 05.55 hod.

22 – úprava medzičasov (prípoj na vak v Kozárovciach)

30 – zrušený(v ponuke s.č.12)

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

č. 03 -zmena znamienka z ,6+, na ,6,

21 – zmena znamienka z ,6+, na ,+,

23 – nový spoj s odchodom 6:30 hod. zo zastávky Levice,AS v ,+, spoj bude vedený len po Pukanec

19 – spoj bude vedený cez obec Drženice

28 – zmena znamienka z ,6+, na ,+,

32 – nový spoj s odchodom 7:34 hod. zo zastávky Pukanec,nám. v ,+76,

35 – nový spoj s odchodom 14:35 hod. zo zastávky Levice,AS v ,+, spoj bude vedený len po Pukanec

40 – nový spoj s odchodom 16:33 hod. zo zastávky Pukanec,nám. v ,6,

42 – zmena znamienka z ,6+, na ,6,

43 – zrušený, spoj č.19 bude vedený cez obec Drženice

402405 Tlmače – Nová Dedina – Žemberovce – Bátovce

č. 02 – odchod spoja je upravený na 15:28 hod.

13 – zmena znamienka na ,X10,

14 – zrušený

402407 Levice – Žemberovce – Dudince

č.05 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.( prípoj od vlaku z BA)

12 – odchod spoja je upravený na 13:20 hod.( prípoj od vlaku zo Šiah)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

č. 02 – odchod spoja je upravený na 05:30 hod.

03 – zrušený

04 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod.,mena znamienka na ,X31,

05 – zmena znamienka na ,X31,

06 – zrušený

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

– doplnená zastávka Šarovce,Jednota

č.17 – nový spoj s odchodom 7:45 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X10,

24 – odchod spoja je upravený na 7:00 hod.

31 – úprava medzičasov

402416 Levice – Starý Hrádok – Jur nad Hronom- Šarovce- Želiezovce

č. 09 – zrušený

15 – úprava medzičasov

17 – úprava medzičasov

402419 Levice – Tekovské Lužany – Plavé Vozokany – Čaka – Farná

č. 15 – spoj bude vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 7:00 hod.

33 – spoj bude vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 7:00 hod. – 2 –

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače

č.22 – odchod spoja je upravený na 15:05 hod.

27 – úprava medzičasov

32 – odchod spoja je upravený na 18:00 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník

41 – odchod spoja je upravený na 22:30 hod.

42 – odchod spoja je upravený na 19:32 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník

48 – spoj je vedený zo zastávky Veľké Kozmálovce,horný koniec s odchodom 20:57 hod.

49 – odchod spoja je upravený na 20:30 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače – Kozárovce

č. 21 – odchod spoja je upravený na 14:15 hod.

37 – odchod spoja je upravený na 19:05 hod. zo zastávky Levice,AS

49 – odchod spoja je upravený na 20:52 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

č. 02 – zmena znamienk z ,X31, na X61,

12 – nový spoj s odchodom 06:20 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X10,spoj je vedený po Šarovce

402463 Šahy – Plášťovce – Ipeľské Uľany

č. 01 – zmena znamienka z ,7(53), na ,7 (46),

49 – zmena znamienka z ,7(53), na ,7(46),

 

OJ Nové Zámky:

404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 07 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

č. 08 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

č. 02 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

 

OJ Štúrovo:

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce

č. 02 – úprava odchodu zo 4:45 hod. na 4:42 hod. (harmonizácia vlak-bus)

08 – úprava odchodu z 13:05 hod. na 12:55 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

10 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 12:25 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

18 – úprava odchodu z 12:40 hod. na 12:30 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

404442 Štúrovo – Želiezovce – Levice

č. 14 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 12:25 hod. (požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo pre zabezpečenie zmennosti)

404443 Štúrovo – Veľké Ludince

č. 06 – úprava odchodu z 12:50 hod. na 12:40 hod. (požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo pre zabezpečenie zmennosti)

 

OJ Šaľa:

405402 Šaľa – Duslo

č. 76 – zrušený

405404 Šaľa – Kolárovo – Komárno

č. 33 – zrušený

č. 16 – úprava medzičasov

405406 Šaľa – Kráľov Brod – Trstice

č. 08 – zrušený

č. 48 – zmena negatívnej značky z X31 na X62

 

Obmedzenie prevádzky spojov na linkách 402405,402415,402416 a 402425

Oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v termíne od 23.2.2022 do 25.2.2022 nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

o d c h o d p r í c h o d
čas miesto čas miesto
402405 13 14:05 Tlmače,Lipník 14:55 Bátovce,nám.
402405 14 5:00 Žemberovce,pošta 5:35 Tlmače,Lipník
402415 24 6:54 Šarovce,kult.dom 7:28 Levice,Nám.Šoltésovej
402416 9 6:20 Levice,AS 6:43 Šarovce,Jednota
402425 46 6:15 Tlmače,Lipník 6:48 Levice,AS

Prevádzka na linke 404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa od 15.2.2022 bez obmedzenia

Oznamujeme, že prevádzka na linke 404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa bude dňom od 15.2.2022 bez obmedzenia, premávať budú aj nočné spoje č. 19 a č. 22

Zmeny CP na linke Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa dňa 14.2.2022

Oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie dňa 14.2.2022  naďalej nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa spoj 19 s odchodom o 20:28 z Palárikova do Šale

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa spoj 22 s odchodom o 22:15 zo Šale do Palárikova