MHD Nové Zámky – v dňoch 15.8.2022 až 17.8.2022 autobusová zastávka N. Zámky, námestie bez obsluhy

Z dôvodu prác na úprave povrchu vozovky autobusová zastávka Nové Zámky, námestie v dňoch od 15.8.2022 do 17.8.2022. nebude obsluhovaná

 

Ďakujeme za pochopenie

Autobusová zastávka N.Zámky, T.G.Masaryka bez obsluhy počas úplnej uzávierky miestnej komunikácie T.G.Masaryka v Nových Zámkoch od 7.7.2022 do 20.7.2022

Oznamujeme, že dôvodu úplnej uzávierky miestnej komunikácie T.G.Masaryka v Nových Zámkoch v termíne od 7.7.2022 do 20.7.2022 nebude obsluhovaná autobusová zastávka N.Zámky, T.G.Masaryka spojmi mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.

Štrandbus bude začínať a končiť na zastávke  Nové Zámky, poliklinika

Vopred ďakujeme za porozumenie.

Uzávierka Hlavného námestia v Nových Zámkoch dňa 29.6.2022 od 18:00 hod. do 22:00 hod.

Oznamujeme, že z dôvodu úplnej uzávierky Hlavného námestia v Nových Zámkoch dňa 29.6.2022 v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod. nebude obsluhovaná zastávka Nové Zámky, námestie

Ďakujeme za pochopenie

Úplná uzávierka  počas opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch

Oznamujeme,

že z dôvodu úplnej uzávierky  počas realizácie opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch (pri Arriva Nové Zámky) termíne od 14.05.2022 v čase od 7,00 hod. do 15.05.2022 v čase do 18,00 hod na linkách  MHD a 404406, 404407, 404408 a 404433 nebudú obsluhované zastávky Nové Zámky, žel. priecestie; Nové Zámky, Šurianska Jednota; Nové Zámky, Mliekospol; Nové Zámky, Uhoľné sklady; Nové Zámky, vodáreň; Bánov RD, Nové Zámky, RD; Nové Zámky, Brašňa.

 

Zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) od 16. mája 2022 až do odvolania bude mimo prevádzky

Z dôvodu výstavby obchodného centra a odbočovacieho pruhu na ul. Jesenského v Štúrove od 16. mája 2022 (pondelok) až do odvolania zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) na svojom pôvodnom mieste bude mimo prevádzky.

Náhradná zastávka s obsluhou dotknutých spojov liniek MHD Štúrovo 2 a 3, PAL 404456 Štúrovo-Obid a MAL 404901/223 Esztergom-Štúrovo bude umiestnená na ul.  Družstevný rad (pri stojisku na bicykle MVbike) viď. situačnú mapku. Prevádzka ostatných liniek nie je dotknutá.

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Levice od  1.apríla  2022

402101 / MHD 1

sp.č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

402103/ MHD 3

sp.č. 10 – spoj je vedený po TČ 17

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 22:35 hod.

402104 / MHD 4

sp.č.09 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.

sp.č. 10 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

sp.č. 14 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

sp.č. 31 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

 

 

 

Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v mestskej hromadnej doprave v Leviciach

Na základe rozhodnutia mesta Levice oznamujeme, že od 23. marca 2022 až do odvolania bude na mestskej hromadnej doprave v Leviciach uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!

Zmeny cestovných poriadkov od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  1. apríla 2022

OJ Komárno:

401421 Hurbanovo – Imeľ – Nesvady – Kolárovo

č. 08 – úprava medzičasov

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 03 – zmena znamienka na ,X62, a spoj je vedený po zastávku Tlmače,Lipník
05 – zrušený,zmena znamienka spoj č.3
08 – zrušený,zmena znamienka spoj č.14
09 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
12 – odchod spoja je upravený na 05:50 hod.
14 – spoj je vedený zo zastávky Zl.Moravce,AS s odchodom 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X62,
20 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
22 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
23 – nový spoj s odchodom 14:15 hod. v ,X31, vedený po Zl.Moravce,zapracované zastávky Podlužany,PD, Podlužany,rázc. a Rybník,OcÚ
25 – nový spoj s odchodom 5:55 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník do Zl.Moraviec v ,X62,
32 – spoj je vedený zo Zl.Moraviec s odchodom 15:35 hod.,zrušené zastávky Levice,sídl.Vinohrady  a  Levice,Ku Bratke, Billa,doplnená zastávka Levice,Turecký rad

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

č. 02 – zrušené časové údaje v TČ 8-6
12 –  odchod spoja je upravený na 15:00 hod.(prípoj na AS Levice),zmena znamienka na ,X, úprava medzičasov
26 – zrušený,zmena znamienka spoj č.12

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č.24 – odchod spoja je upravený na 6:55 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č. 05 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:17 hod.
07 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:50 hod.
21 – zrušený,spoj je vedený na linke 402401 spoj č.23
46 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 6:23 hod.
49 – odchod spoja je upravený na 21:05 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

sp.č. 12 – úprava medzičasov

OJ Nové Zámky:

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 26 – zrušený
č. 36 – zrušený v sobotu
č. 42 – zrušený
č. 48 – zrušený
č. 54 – zrušený
č. 27 – zrušený
č. 35 – zrušený
č. 47 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 55 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 13 – zrušený
č. 38 – zrušený
č. 50 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 51 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 25 – úprava odchodu z 06:15 hod. na 06:20 hod.
č. 19 – úprava odchodu z 20:28 hod. na 20:33 hod.

404408  Nové Zámky – Šurany – Vráble

č. 35 – úprava odchodu z 14:05 hod. na 13:50 hod.

404411  Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo

Nový spoj č. 01 s odchodom o 19:50 hod. z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou

404425  Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

č. 30 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 28 – zrušený
č. 36 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 40 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 46 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, , úprava odchodu z 17:05 hod. na 17:00 hod.
č. 33 – zrušený
č. 35 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 37 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 08:20 hod. na 11:00 hod.
č. 29 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 15:00 hod. na 14:50 hod.
č. 47 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 19:00 hod. na 18:50 hod.
č. 57 – zrušený

404429  Nové Zámky – Maňa – Vráble

č. 6 – úprava odchodu z 10:05 hod. na 10:40 hod.

úprava medzičasov na spojoch č.01, č.04

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

č. 04, 10, 14, 16 – úprava medzičasov

 

 

Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v prímestskej autobusovej doprave

Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamujeme, že od 9. marca 2022 až do odvolania bude v rámci prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!