ZMENA organizačného poriadku mestskej autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Levice od 13.10.2022 do 16.10.2022

ZMENA organizačného poriadku mestskej autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Levice od 13. októbra 2022 do 16. októbra 2022

MHD  1 – spoje č.5 a 13 budú premávať:

AS-Žel.st.-Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)- Vinohradnícka ul.-Stredná škola-Poliklinika-Krížny vrch – Koháryho ul. – Pri Podlužianke – Dopravná ul. – AS-Žel.stanica

(nebudú obslúžené zastávky Ul.P.O.Hviezdoslava,Nám.Šoltésovej a OD Pokrok),

MHD  3 – spoje vychádzajúce zo sídliska Vinohrady budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)- Saratovská ul.,Rybníky II. -Rybníky III. – AS-Žel.stanica – Géňa,Farmol

(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,pošta a ZsVAK),

  • spoje vychádzajúce z priemyselného parku Géňa:

Géňa,Farmol – AS-Žel.stanica – Perecká,Rybníky III – Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)-Nemocnice,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebude obslúžená zastávka ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

MHD 4 – spoje budú premávať :

Ul.28.októbra – AS-Žel.st. – Ul.kpt.Náleku – ZsVAK – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – M.Kiar(nebudú  obslúžené zastávky Nám.Šoltésovej ,Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

MHD 5 – spoj č.4 bude premávať:

Géňa,Globo-AS-Žel.st.- Koháryho ul. (prenosný označník)-Poliklinika(pre prímestské linky)-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

MHD 8 – spoj č.6 bude premávať:

Čankov – Vinohrady – Stredná škola – Nám.Šoltésovej – OD Pokrok – AS-Žel.st. – Rybníky III.- Saratovská ul.,Rybníky II .- Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika – Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nemocnica,Ul.29.augusta,Ul.29.augusta,Pošta, ZsVAK a Hotel Lev)

  • spoj č.7 bude premávať:

Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II. – Rybníky III. – AS-Žel.st. – Tesco – Koháryho ul.

(prenosný označník) – Nemocnica,Ul.29.augusta -Poliklinika – Vinohrady – Čankov

(nebude obslúžená zastávka Krížny vrch,Nám.hrdinov,Hotel Lev a Ul.P.O.Hviezdoslava),

MHD 9 – spoje budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste) – Saratovská ul.,Rybníky II.-Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st – Koháryho ul.(prenosný označník) – Poliklinika(zastávka pre prímstské linky) – Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta,Hotel Lev, ZsVAK a  Ul.P.O.Hviezdoslava,

  • spoje 1,15,29,33 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej – Saratovská ul.,Rybníky II.- Perecká,Rybníky III. – AS-Žel.st – Nám.Šoltésovej – Nemocnica,Ul.29.augusta-Poliklinika – Vinohrady

(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov, Hotel Lev)

MHD10 – spoje budú premávať:  

Vinohrady – Poliklinika – Nemocnica,Ul.29.augusta – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)  – OD Pokrok – AS-Žel.st.-Rybníky III. – Saratovská ul.,Rybníky II. – Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste) – Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika -Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, ZsVAK a Nám.hrdinov, Hotel Lev)

  • spoje č.1 a 5 budú premávať:

Vinohrady – Poliklinika (zastávka prímest.liniek) – Koháryho ul.(prenosný označník) – AS-Žel.st. –

Rybníky III.-Saratovská ul.,Rybníky II.-Nám.Šoltésovej(na Ludanskej ceste)  -Nemocnica,Ul.29.augusta – Poliklinika-Vinohrady

(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta, Ul.P.O.Hviezdoslava,ZsVAK a Hotel Lev)

MHD 11 – spoje, ktoré premávajú do zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po zastávku Poliklinika(nebudú obslúžené zastávky Nám.hrdinov,pošta a Hotel Lev)

MHD 12 – spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika(nebude obslúžená zastávka Nám.hrdinov,Hotel Lev)

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár