ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Štúrovo od 5.10.2022 do 10.10.2022

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Štúrovo 5. októbra 2022 (streda) od 0:00 h. až 10. októbra 2022 (pondelok) do 24:00 h.

404101_2022_ŠJ

404102_2022_ŠJ

404103_2022_ŠJ

organizačný poriadok ŠJ 2022

PRÍMESTSKÉ LINKY:
– vychádzajúce smerom na Mužlu, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitru a prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica → cieľová zastávka. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
– prichádzajúce zo smeru Mužla, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitra so zastávkami: → Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište.
– vychádzajúce smerom na Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište – (po trase cez Spojovaciu cestu) → cieľová zastávka. Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Nánanská cesta, Kasárne.
– prichádzajúce zo smeru Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: → (po trase cez Spojovaciu cestu) – Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechané zastávky: Kasárne, Nánanská cesta, Hlavná, pošta, Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
– vychádzajúce smerom na Kamenicu nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište → cieľová zastávka.
– prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: → Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
MEDZIŠTÁTNE LINKY:
– spoje budú vedené po trase so zastávkami: Štúrovo, železničná stanica – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Autobusové stanovište – Štúrovo, št. hr. → cieľová zastávka, podľa cestovného poriadku.
MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA:
– MHD č. 1 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Komenského ul. – Stará ZŠ – (cez Svätoplukovu ul.) – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Poliklinika – Terasy I. – Terasy II. – Želiarsky svah – Novocintorínska cesta – Továrenská cesta – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Autoškola, Pri Vadaši, Hlavná, pošta, Sídlisko I.,Kotva.
– MHD č. 2 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Továrenská cesta – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Terasy I. – Terasy II. – (cez Svätoplukovu ul.) – Stará ZŠ – Komenského ul. – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Pri Vadaši, Autoškola.
– MHD č. 3 – spoje budú vedené podľa dočasného cestovného poriadku.
Bližšie informácie:  (036)7511121
web: www.arriva.sk
e-mail: sturovo@arriva.sk

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje Párkány városában a városközpont lezárása idején 2022. október 5-én, szerdán 0:00 órától – 2022. október 10-én, hétfőn 24:00 óráig
HELYKÖZI AUTÓBUSZOK:
A Muzsla, Komárom és Köbölkút, Érsekújvár, Nyitra irányába induló, valamint a Kéménd, Zselíz és a Garamkövesd, Ipolyszakállos irányából érkező helyközi autóbuszok az Autóbuszmegálló – Öreg lakótelep, Agromix (ideiglenes megálló) – Körzeti Hivatal – Papírgyár – Vasútállomás útvonalon közlekednek.
A Muzsla, Komárom és Köbölkút, Érsekújvár, Nyitra irányából érkező, valamint a Kéménd, Zselíz, Léva és a Garamkövesd, Ipolyszakállos irányába induló helyközi autóbuszok pedig a Vasútállomás – Papírgyár – Körzeti Hivatal – Öreg lakótelep, Billa – Autóbuszmegálló útvonalon közlekednek az érvényes menetrend szerint.
Az autóbuszok Nána, Kéménd, Zselíz, Léva irányába a Bekötő úton közlekednek, így a lezárás ideje alatt egyik irányban sem szolgálják ki a Kaszárnya, a Nánai út és a Fő u., posta / Bocskai u. megállókat.
Az Öreg lakótelep, Kotva megálló kiszolgálása az Öreg lakótelep, Agromix előtt kihelyezett ideiglenes magállóban történik.
NEMZETKÖZI AUTÓBUSZOK:
Az autóbuszjáratok Esztergom irányába a Vasútállomás – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Autóbuszmegálló – Mária Valéria híd útvonalon közlekednek az érvényes menetrend szerint.
HELYI AUTÓBUSZOK:
Az 1-es sz. helyi autóbusz a következő útvonalon közlekedik: Vasútállomás – Comenius utca – Öreg iskola – (a Svätopluk utcán keresztül) – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Városi Hivatal – Autóbuszmegálló – Jesenský utca – Poliklinika – Teraszok I. lakótelep – Teraszok II. lakótelep – Bérespart – Újtemető utca – Gyártelepi út – Vasútállomás az ideiglenes menetrend értelmében.
A 2-es sz. helyi autóbusz a következő útvonalon közlekedik: Vasútállomás – Gyártelepi út – Újtemető utca – Bérespart – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Városi Hivatal – Autóbuszmegálló – Jesenský utca – Öreg lakótelep, Agromix (ideiglenes megálló) – Teraszok I. lakótelep – Teraszok II. lakótelep – (a Svätopluk utcán keresztül) – Öreg iskola – Comenius utca – Vasútállomás az ideiglenes menetrend értelmében.
A lezárás ideje alatt az 1-es és a 2-es sz. autóbusz nem szolgálja ki az Autósiskola; Vadas-megálló; Fő u., posta; Bocskai u.; Öreg lakótelep, Kotva megállókat.
A 3-as sz. helyi autóbusz az ideiglenes menetrend értelmében közlekedik.
Bővebb információk:  (036)7511121
web: www.arriva.sk
e-mail: sturovo@arriva.sk

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár