Zmeny CP prímestskej dopravy od 1.októbra 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 

s platnosťou od  1. októbra 2022

OJ Levice:

 402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

sp.č. 09 – odchod spoja zo zastávky Levice, Géňa, Ardén je upravený na 6:05 hod.

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

sp.č. 02 – doplnené časové údaje v TČ 6-8

OJ Nové Zámky:

404 432  Nové Zámky – Šurany – Jatov

sp.č. 07 – úprava odchodu z 8:00 hod. na 7:50 hod.

OJ Šaľa:

405 401  Šaľa -Šoporňa – Sereď

sp.č. 54 – úprava odchodu z 15:08 hod. na 15:20 hod.