Zmena CP na MHD ŠAHY – od 8.3.2021 ako cez školské prázdniny

Oznamujeme cestujúcim, že od 8.3.2021 bude MHD Šahy prevádzkovaná ako počas školských prázdnin.

402169 MHD Šahy od 8.3.2021