Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 19.10.2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  19. októbra  2022

402103/ MHD 3

sp.č. 08 – zapracovaná zastávka Ul.kpt.Nálepku,zrušené zastávky Ku Bratke,Perec a Ul.Saratovská,Rybníky II.

402104 / MHD 4

sp.č. 11 – odchod spoja je upravený na 11:25 hod.(zrušená výluková vlaková doprava)

402105/ MHD 5

sp.č. 02 – zrušená zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28 (zrušená výluková vlaková doprava)

402111 / MHD 11

sp.č. 25 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

sp.č. 27 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

402112 / MHD 12

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 7:00 hod.(zrušená výlukova vlaková doprava)

sp.č. 17 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

sp.č. 25 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)

sp.č. 33 – zrušený (zrušená výluková vlaková doprava)