Autobusová zastávka N.Zámky, T.G.Masaryka bez obsluhy počas úplnej uzávierky miestnej komunikácie T.G.Masaryka v Nových Zámkoch od 7.7.2022 do 20.7.2022

Oznamujeme, že dôvodu úplnej uzávierky miestnej komunikácie T.G.Masaryka v Nových Zámkoch v termíne od 7.7.2022 do 20.7.2022 nebude obsluhovaná autobusová zastávka N.Zámky, T.G.Masaryka spojmi mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.

Štrandbus bude začínať a končiť na zastávke  Nové Zámky, poliklinika

Vopred ďakujeme za porozumenie.