Zmeny cestovných poriadkov od 1.marca.2022

Súpis zmien od 1. marca 2022

OJ Komárno:

401415 Komárno – Veľké Kosihy – Čičov – Zemianska Olča – Veľký Meder

č. 03 – zrušený úsek Z. Olča – Veľký Meder, úprava odchodu z 5:00 hod. na 4:30 hod.

č. 04 – zrušený úsek Veľký Meder – Z. Olča , odchod zo Z. Olče o 5:15 hod.

nový spoj č. 11 – z Čičova do Z. Olče s odchodom o 5:50 hod.

nový spoj č. 06 – zo Z. Olče do Čičova s odchodom o 6:15 hod.

 

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 12 – odchod spoja je upravený na 05.55 hod.

22 – úprava medzičasov (prípoj na vak v Kozárovciach)

30 – zrušený(v ponuke s.č.12)

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

č. 03 -zmena znamienka z ,6+, na ,6,

21 – zmena znamienka z ,6+, na ,+,

23 – nový spoj s odchodom 6:30 hod. zo zastávky Levice,AS v ,+, spoj bude vedený len po Pukanec

19 – spoj bude vedený cez obec Drženice

28 – zmena znamienka z ,6+, na ,+,

32 – nový spoj s odchodom 7:34 hod. zo zastávky Pukanec,nám. v ,+76,

35 – nový spoj s odchodom 14:35 hod. zo zastávky Levice,AS v ,+, spoj bude vedený len po Pukanec

40 – nový spoj s odchodom 16:33 hod. zo zastávky Pukanec,nám. v ,6,

42 – zmena znamienka z ,6+, na ,6,

43 – zrušený, spoj č.19 bude vedený cez obec Drženice

402405 Tlmače – Nová Dedina – Žemberovce – Bátovce

č. 02 – odchod spoja je upravený na 15:28 hod.

13 – zmena znamienka na ,X10,

14 – zrušený

402407 Levice – Žemberovce – Dudince

č.05 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.( prípoj od vlaku z BA)

12 – odchod spoja je upravený na 13:20 hod.( prípoj od vlaku zo Šiah)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

č. 02 – odchod spoja je upravený na 05:30 hod.

03 – zrušený

04 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod.,mena znamienka na ,X31,

05 – zmena znamienka na ,X31,

06 – zrušený

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

– doplnená zastávka Šarovce,Jednota

č.17 – nový spoj s odchodom 7:45 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X10,

24 – odchod spoja je upravený na 7:00 hod.

31 – úprava medzičasov

402416 Levice – Starý Hrádok – Jur nad Hronom- Šarovce- Želiezovce

č. 09 – zrušený

15 – úprava medzičasov

17 – úprava medzičasov

402419 Levice – Tekovské Lužany – Plavé Vozokany – Čaka – Farná

č. 15 – spoj bude vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 7:00 hod.

33 – spoj bude vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 7:00 hod. – 2 –

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače

č.22 – odchod spoja je upravený na 15:05 hod.

27 – úprava medzičasov

32 – odchod spoja je upravený na 18:00 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník

41 – odchod spoja je upravený na 22:30 hod.

42 – odchod spoja je upravený na 19:32 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník

48 – spoj je vedený zo zastávky Veľké Kozmálovce,horný koniec s odchodom 20:57 hod.

49 – odchod spoja je upravený na 20:30 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače – Kozárovce

č. 21 – odchod spoja je upravený na 14:15 hod.

37 – odchod spoja je upravený na 19:05 hod. zo zastávky Levice,AS

49 – odchod spoja je upravený na 20:52 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

č. 02 – zmena znamienk z ,X31, na X61,

12 – nový spoj s odchodom 06:20 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X10,spoj je vedený po Šarovce

402463 Šahy – Plášťovce – Ipeľské Uľany

č. 01 – zmena znamienka z ,7(53), na ,7 (46),

49 – zmena znamienka z ,7(53), na ,7(46),

 

OJ Nové Zámky:

404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 07 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

č. 08 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

č. 02 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

 

OJ Štúrovo:

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce

č. 02 – úprava odchodu zo 4:45 hod. na 4:42 hod. (harmonizácia vlak-bus)

08 – úprava odchodu z 13:05 hod. na 12:55 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

10 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 12:25 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

18 – úprava odchodu z 12:40 hod. na 12:30 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

404442 Štúrovo – Želiezovce – Levice

č. 14 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 12:25 hod. (požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo pre zabezpečenie zmennosti)

404443 Štúrovo – Veľké Ludince

č. 06 – úprava odchodu z 12:50 hod. na 12:40 hod. (požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo pre zabezpečenie zmennosti)

 

OJ Šaľa:

405402 Šaľa – Duslo

č. 76 – zrušený

405404 Šaľa – Kolárovo – Komárno

č. 33 – zrušený

č. 16 – úprava medzičasov

405406 Šaľa – Kráľov Brod – Trstice

č. 08 – zrušený

č. 48 – zmena negatívnej značky z X31 na X62

 

Obmedzenie prevádzky spojov na linkách 402405,402415,402416 a 402425

Oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v termíne od 23.2.2022 do 25.2.2022 nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

o d c h o d p r í c h o d
čas miesto čas miesto
402405 13 14:05 Tlmače,Lipník 14:55 Bátovce,nám.
402405 14 5:00 Žemberovce,pošta 5:35 Tlmače,Lipník
402415 24 6:54 Šarovce,kult.dom 7:28 Levice,Nám.Šoltésovej
402416 9 6:20 Levice,AS 6:43 Šarovce,Jednota
402425 46 6:15 Tlmače,Lipník 6:48 Levice,AS

Prevádzka na linke 404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa od 15.2.2022 bez obmedzenia

Oznamujeme, že prevádzka na linke 404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa bude dňom od 15.2.2022 bez obmedzenia, premávať budú aj nočné spoje č. 19 a č. 22

Zmeny CP na linke Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa dňa 14.2.2022

Oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie dňa 14.2.2022  naďalej nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa spoj 19 s odchodom o 20:28 z Palárikova do Šale

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa spoj 22 s odchodom o 22:15 zo Šale do Palárikova

 

Obmedzenie prevádzky spojov na linkách 402405,402415,402416 a 402425

Oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v termíne od 9.2.2022 do 22.2.2022 nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

o d c h o d p r í c h o d
čas miesto čas miesto
402405 13 14:05 Tlmače,Lipník 14:55 Bátovce,nám.
402405 14 5:00 Žemberovce,pošta 5:35 Tlmače,Lipník
402415 24 6:54 Šarovce,kult.dom 7:28 Levice,Nám.Šoltésovej
402416 9 6:20 Levice,AS 6:43 Šarovce,Jednota
402425 46 6:15 Tlmače,Lipník 6:48 Levice,AS

Obmedzenie prevádzky na linke 404436 Nové Zámky – Bánov a 404408 Nové Zámky – Bánov – Šurany

Oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v termíne od 7.2.2022 do 11.2.2022 nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

o d c h o d p r í c h o d
linka spoj čas miesto čas miesto
404436 2 4:35 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386 4:57 Nové Zámky, Andovská, ZŠ
404436 1 5:25 Nové Zámky, Andovská, ZŠ 5:42 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386
404436 4 5:50 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386 6:12 Nové Zámky, Andovská, ZŠ
404436 3 6:25 Nové Zámky, Andovská, ZŠ 6:45 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386
404436 6 6:55 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386 7:20 Nové Zámky, Andovská, ZŠ
404436 5 7:30 Nové Zámky, Andovská, ZŠ 7:48 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386
404436 8 8:35 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386 8:58 Nové Zámky, Andovská, ZŠ
404436 9 12:00 Nové Zámky, aut.st. 12:17 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386
404436 12 13:10 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386 13:32 Nové Zámky, Osram
404408 37 14:15 Nové Zámky, Osram 14:44 Šurany, aut.st.
404408 34 15:15 Šurany, aut.st. 15:35 Nové Zámky, aut.st.
404436 13 15:50 Nové Zámky, Andovská, ZŠ 16:14 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386
404436 16 16:20 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386 16:38 Nové Zámky, aut.st.
404436 15 17:00 Nové Zámky, aut.st. 17:18 Bánov, ul.kpt.Nálepku č.d.386

Zmeny CP na linke Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa od 7.2.2022 do 11.2.2022

Oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie od 7.2.2022 do 11.2.2022 nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa spoj 19 s odchodom o 20:28 z Palárikova do Šale

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa spoj 22 s odchodom o 22:15 zo Šale do Palárikova

 

Zmena režimu prímestskej autobusovej dopravy! Od 13.12.2021 do 17.12.2021 prázdninový režim!

Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 13.12.2021 do 17.12.2021 (vrátane) bude prímestská autobusová doprava premávať v prázdninovom režime.

Toto obmedzenie neplatí pre linky mestskej hromadnej dopravy v Nových Zámkoch, Štúrove, Šali, Šuranoch, Komárne, Leviciach a Šahách.

Zákaznícke centrum v Šali od 10.11.2021 do 1.12.2021 zatvorené

Oznamujeme, že od 10.11.2021 do 1.12.2021 bude zákaznícke centrum v Šali zatvorené.

Informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle zákazníckej podpory 0915 733 733 .

Požiadať o vydanie čipovej karty je možné aj z pohodlia domova online na stránke Kúp si dopravnú kartu cez internet | Ubian.sk.

 

 

 

Vývoj epidemickej situácie

Vzhľadom na meniaci sa vývoj epidemickej situácie a nárast infikovaných koronavírusom je naďalej nevyhnutné dodržiavať prijaté a aktuálne platné opatrenia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti.