Zmeny cestovných poriadkov od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  1. apríla 2022

OJ Komárno:

401421 Hurbanovo – Imeľ – Nesvady – Kolárovo

č. 08 – úprava medzičasov

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 03 – zmena znamienka na ,X62, a spoj je vedený po zastávku Tlmače,Lipník
05 – zrušený,zmena znamienka spoj č.3
08 – zrušený,zmena znamienka spoj č.14
09 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
12 – odchod spoja je upravený na 05:50 hod.
14 – spoj je vedený zo zastávky Zl.Moravce,AS s odchodom 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X62,
20 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
22 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
23 – nový spoj s odchodom 14:15 hod. v ,X31, vedený po Zl.Moravce,zapracované zastávky Podlužany,PD, Podlužany,rázc. a Rybník,OcÚ
25 – nový spoj s odchodom 5:55 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník do Zl.Moraviec v ,X62,
32 – spoj je vedený zo Zl.Moraviec s odchodom 15:35 hod.,zrušené zastávky Levice,sídl.Vinohrady  a  Levice,Ku Bratke, Billa,doplnená zastávka Levice,Turecký rad

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

č. 02 – zrušené časové údaje v TČ 8-6
12 –  odchod spoja je upravený na 15:00 hod.(prípoj na AS Levice),zmena znamienka na ,X, úprava medzičasov
26 – zrušený,zmena znamienka spoj č.12

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č.24 – odchod spoja je upravený na 6:55 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č. 05 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:17 hod.
07 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:50 hod.
21 – zrušený,spoj je vedený na linke 402401 spoj č.23
46 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 6:23 hod.
49 – odchod spoja je upravený na 21:05 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

sp.č. 12 – úprava medzičasov

OJ Nové Zámky:

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 26 – zrušený
č. 36 – zrušený v sobotu
č. 42 – zrušený
č. 48 – zrušený
č. 54 – zrušený
č. 27 – zrušený
č. 35 – zrušený
č. 47 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 55 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 13 – zrušený
č. 38 – zrušený
č. 50 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 51 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 25 – úprava odchodu z 06:15 hod. na 06:20 hod.
č. 19 – úprava odchodu z 20:28 hod. na 20:33 hod.

404408  Nové Zámky – Šurany – Vráble

č. 35 – úprava odchodu z 14:05 hod. na 13:50 hod.

404411  Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo

Nový spoj č. 01 s odchodom o 19:50 hod. z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou

404425  Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

č. 30 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 28 – zrušený
č. 36 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 40 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 46 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, , úprava odchodu z 17:05 hod. na 17:00 hod.
č. 33 – zrušený
č. 35 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 37 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 08:20 hod. na 11:00 hod.
č. 29 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 15:00 hod. na 14:50 hod.
č. 47 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 19:00 hod. na 18:50 hod.
č. 57 – zrušený

404429  Nové Zámky – Maňa – Vráble

č. 6 – úprava odchodu z 10:05 hod. na 10:40 hod.

úprava medzičasov na spojoch č.01, č.04

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

č. 04, 10, 14, 16 – úprava medzičasov