MHD Levice zmena obsluhy počas “Dní mesta Levice 2024” od 16.mája 2024 do 19.mája 2024

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že počas “Dní mesta Levice 2024” budú od 16.5.2024 (od 20:00 hod.) – 19.5.2024 (do 6:00 hod.) nasledovné zmeny na linkách MHD:

MHD    1

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Ul.P.O.Hviezdoslava , Nám.Šoltésovej (v smere na AS-Žel.st.) a OD Pokrok, ale budú zastavovať na zastávke  Ul.Koháryho  (prenosný označník)

MHD    3

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   4

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev a Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD   5

– spoj č.4 v smere na Vinohrady nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale bude zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky

MHD   8

– spoj č.6 nebude zastavovať na zast.Ul.29.augusta, Nemocnica,Ul.29.augusta a Nám.hrdinov,pošta

– spoj č.7 nebude zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, P.O.Hviezdoslava, ale bude  zastavovať na zastávke Nám.Šoltésovej, Nemocnica,Ul.29.augusta

MHD  9

– spoje v smere na AS-Žel.stanica nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta,

– spoje v smere na Vinohrady nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,hotel Lev, Ul.P.O.Hviezdoslava, ale budú zastavovať na zastávke Ul.Koháryho (prenosný označník) a na zastávke Poliklinika, pre  prímestské linky,

MHD 10

– spoje nebudú zastavovať na zastávke Nám.hrdinov,pošta, Nám.hrdinov,hotel Lev, ale budú zastavovať na zastávke Nemocnica,Ul.29.augusta

– spoje vedené cez zastávku Ul.P.O.Hviezdoslava (v smere na AS-Žel.st.) budú zastavovať na zastávke Poliklinika pre  prímestské linky a Ul.Koháryho  (prenosný označník),

MHD 11

– spoje, ktoré premávajú po zastávku Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len po  zastávku Poliklinika,

MHD 12

– spoje, ktoré premávajú zo zastávky Nám.hrdinov,hotel Lev, budú premávať len zo zastávky Poliklinika,

Autobusová zastávka Šaľa, Trikota počas úplnej uzávierky ulice Kráľovská od 20.3.2024 do 15.5.2024 nebude obsluhovaná

Oslávte Medzinárodný deň darovania knihy a prineste knihu do zdieľanej knižnice na autobusovej stanici

Zmena obsluhy na linkách 404427, 404429, 404433, 404434 počas úplnej uzávierky železničného priecestia v obci Hul od 4.10.23 do 10.10.23