Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1.októbra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  1. októbra  2023

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 09 – zrušená zastávka v TČ 27 (Kozárovce,žel.st.) a zmena znamienka na ,X10,

29 – nový spoj s odchodom 06:10 hod. v ,X61, zo zastávky Levice,Géňa,Ardén

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č. 26 – odchod spoja je upravený na 05:36 hod. (prípoj na linku 402408)

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

č. 01 – nový spoj s odchodom 14:10 hod. v ,X31, zo zastávky Šahy,Mládežnícka ul.(požiadavka Stredná odborná škola techniky a služieb Šahy)

06 –  nový spoj s odchodom 15:30 hod. v ,X31, zo zastávky Pastovce,rázc.

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

č. 17 – zrušený,nový spoj na linke 402466 spoj č.1

Zmeny cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy v Leviciach od 1.9.2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  1. septembra  2023

402101

sp.č. 07 – úprava medzičasov

27 – odchod spoja je upravený na 8:46 hod.,spoj je vedený len zo zastávky AS-Žel.stanica (prípoj od linky MHD 9)

402103

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(meškanie spoja do PP Géňa)

08 – doplnená zastávka Arriva(požiadavka cestujúcich z PP Géňa)

17 – úprava medzičasov v úseku od zastávky AS-Žel.stanica po zastávku PP Géňa,Farmol(prestup z prímestských liniek na AS Levice)

402104

sp.č.07 – odchod spoja je upravený na 8:50 hod.

402105

č. 13 – upravený časový údaj na zastávke Doravná ul. na 6:15 hod.(posun spoja č.3 na linke MHD 10)

402109

sp.č. 11 – odchod spoja je upravený na 8:20 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

19 – odchod spoja je upravený na 9:12 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

21 – odchod spoja je upravený na 11:13 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

35 – úprava medzičasov (prípoj na linku 403468 do Nitry na AS Levice)

39 – odchod spoja je upravený na 10:20 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

41 – úprava medzičasov

43 – odchod spoja je upravený na 19:05 hod. .(prípoj na linku 403468 do Nitry)

402110

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 04:58 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

03 – odchod spoja je upravený na 05:51 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

05 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

07 – spoj zachádza na zastávku CITY PARK

55 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

402111

sp.č. 03 – doplnená zastávka Saratovská,Rybníky II.

13 – zrušená poznámka

53 – doplnená zastávka Saratovská,Rybníky II.,zrušená poznámka

402112

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 7:12 hod. (prípoj na linku 403468 do Nitry)

07 – odchod spoja je upravený na 09:10 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

11 – odchod spoja je upravený na 11:10 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

15 – odchod spoja je upravený na 13:10 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

21 – odchod spoja je upravený na 15:08 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

31 – odchod spoja je upravený na 19:12 hod.(prípoj na linku 403468 do Nitry)

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. septembra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. septembra 2023

Súpis zmien 20230901

401405_20230901

404419_20230901

Súpis zmien 20230901_LV

402404_20230901

402407_20230901

402410_20230901

402412_20230901

402415_20230901

402416_20230901

402418_20230901

402419_20230901

402421_20230901

402422_20230901

402441_20230901

402444_20230901

402463_20230901

402466_20230901