Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1.októbra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť,  OJ Nové Zámky s platnosťou od  1. októbra  2023

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 09 – zrušená zastávka v TČ 27 (Kozárovce,žel.st.) a zmena znamienka na ,X10,

29 – nový spoj s odchodom 06:10 hod. v ,X61, zo zastávky Levice,Géňa,Ardén

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č. 26 – odchod spoja je upravený na 05:36 hod. (prípoj na linku 402408)

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

č. 01 – nový spoj s odchodom 14:10 hod. v ,X31, zo zastávky Šahy,Mládežnícka ul.(požiadavka Stredná odborná škola techniky a služieb Šahy)

06 –  nový spoj s odchodom 15:30 hod. v ,X31, zo zastávky Pastovce,rázc.

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

č. 17 – zrušený,nový spoj na linke 402466 spoj č.1