ARRIVA bude na správnom MESTE

Najväčšie dobrovoľnícke podujatie v strednej Európe, pod názvom Naše Mesto, podporí 200 zamestnancov spoločností ARRIVA na Slovensku. V spolupráci s objednávateľmi verejnej dopravy a organizáciami z neziskového sektora sa zamestnanci stretnú 10. júna 2022, aby pomohli spraviť z miest, v ktorých pracujú a žijú, lepšie miesta pre život. Pomoc občianskym združeniam, školám a škôlkam je v týchto časoch potrebnejšia, než kedykoľvek doteraz.

Aktivity budú realizované v lokalitách, v ktorých spoločnosť ARRIVA pôsobí a zabezpečuje pre obyvateľov a návštevníkov verejnú autobusovú dopravu – Bratislava, Dolný Kubín, Komárno, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Piešťany, Šaľa, Trnava a Zlaté Moravce.

Zamestnanci spoločností ARRIVA Nové Zámky a ARRIVA Slovakia sa aj tento rok rozhodli pomôcť a pridať k svojim kolegom z ostatných spoločností.  Piatok ráno sa rozdelia do dvoch tímov a pomôžu v mestách Komárno a Šaľa.

KOMÁRNO

Dejiskom stretnutia kolegov spoločnosti ARRIVA Slovakia sa stane Stredisko rýchlostnej kanoistiky v Komárne na brehu Váhu, kde budú aktivity zamerané na skrášľovanie okolia klubu. Dobrovoľníci vyčistia areál a namaľujú plot a sklad kajakov.

ŠAĽA

Dobrovoľníci zo spoločnosti ARRIVA Nové Zámky sa stretnú v meste Šaľa v priestoroch Amfiteátra, kde v prvej etape zbrúsia pôvodný náter lavičiek a lavíc, očistia okolie od nečistôt a následne natrú lavičky viaczložkovou lazúrou.