Čipová karta

Našim cestujúcim ponúkame pohodlné bezhotovostné cestovanie s čipovou kartou.

Čipová karta slúži ako elektronická peňaženka, ktorú je možné kedykoľvek dobiť na predajnom mieste na autobusovej stanici Nivy, u vodiča autobusu alebo online z pohodlia domova.

Úhrada cestovného čipovou dopravnou kartou skráti čas pri nastupovaní do autobusu a zároveň predstavuje bezpečný spôsob úhrady bez nutnosti manipulácie s  hotovosťou.

Výhody čipovej karty

 

Používanie čipovej karty ako elektronickej peňaženky na linkách prevádzkovaných našou spoločnosťou Vám prináša viacero výhod:

  • bezhotovostný platobný styk,
  • skrátenie času potrebného k vybaveniu cestovným lístkom,
  • výraznú zľava zo základného cestovného.

V autobuse pri platbe s ČIPOVOU KARTOU vybavíte kúpu cestovného lístka na jedno pípnutie, nemusíte sa zdržiavať hľadaním hotovosti a ešte aj ušetríte. Čipová karta prináša úsporu, ktorá sa ročne pohybuje v desiatkach eur. Vďaka čipovej karte ARRIVA môžete výhodne cestovať na všetkých linkách dopravcov zapojených do slovenského dopravného pasu

Na našom predajnom mieste, kde vám ju vystavíme na počkanie.

K vydaniu čipovej karty je potrebné vyplniť žiadosť a predložiť požadované dokumenty v zmysle Prepravného poriadku čl.B.7.4:

• Pre zakúpenie ČK na základné cestovné – preukaz totožnosti
• Pre zakúpenie ČK na zľavnené cestovné – doklady vyžadované na preukázanie nároku na zľavnené cestovné:

a) Žiakom a študentom študujúcim v SR vystaví dopravca ČK na základe
písomného potvrdenia o návšteve školy, ktoré platí pre príslušný školský rok a nie je staršie
ako 30 (tridsať) dní.

b) Žiakom a študentom študujúcim v zahraničí vystaví dopravca ČK na
základe:
 –  platného Medzinárodného preukazu študenta ISIC vo fyzickej alebo elektronickej
podobe, alebo
– úradne preloženého potvrdenia o návšteve školy a rozhodnutia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR o rovnocennosti štúdia so štúdiom v Slovenskej republike.
Rozhodnutie nemusia predkladať študenti navštevujúci školu uvedenú v Zozname
uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia
v zahraničí platnom pre daný školský rok.
c) Fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím vystaví dopravca ČK na základe:
– preukazu ŤZP alebo ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, alebo
–  platného dokladu totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí príp.
odkázanosti na sprievodcu.
d) Dôchodcom vystaví dopravca ČK na základe potvrdenia o poberaní
starobného, výsluhového, resp. invalidného dôchodku vydaného Sociálnou poisťovňou,
z príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo po predložení Preukazu dôchodcu
vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
e) Seniorom vystaví dopravca ČK na základe dokladu totožnosti

Vydanie čipovej karty je 5,00 EUR. Čipová karta sa vydáva spolu s ochranným púzdrom. Platnosť čipovej karty je stanovená na päť rokov.

Požiadať o vydanie čipovej karty je možné aj z pohodlia domova online na stránke Kúp si dopravnú kartu cez internet | Ubian.sk.

Svoju kartu si môžete zároveň online spravovať, kontrolovať zostatok a svoje dopravné transakcie a informácie o karte.

Po prihlásení sa na stránke postupujte nasledovne:

  • ak nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa
  • požiadajte o vydanie novej karty vyplnením žiadosti, doložením požadovaných dokladov a uhradením poplatku
  • po vyhotovení čipovej karty Vám bude zaslaná na zadanú adresu

Pri požiadaní o vydanie čipovej karty online je potrebné zaplatiť uvedené poplatky:

  • poplatok za vydanie karty 5 €
  • vklad na kartu, minimálny objem dobitia karty je 5 €
  • poplatok za doručenie čipovej karty poštou 2,90 €

Úhrada poplatku je možná prostredníctvom platobnej karty.

Kúpa čipovej karty online

Požiadať o vydanie čipovej karty je možné aj z pohodlia domova online na stránke Kúp si dopravnú kartu cez internet https://www.ubian.sk/kupit-kartu

Kúpa čipovej karty na predajnom mieste

Na našom predajnom mieste, kde vám ju vystavíme na počkanie: Autobusová stanica Nivy, Mlynské nivy 3, Bratislava - Ružinov, -1. poschodie

Predajné miesto