Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Levice od 1.apríla 2023

Súpis zmien:

402101 / MHD 1

sp.č. 17 – spoj s odchodom 7:15 hod. zo zastávky AS-Žel.stanica,nást.č.30 je vedený cez zastávky Ul.Ľ.Štúra,Lidl a Dopravná ul.,zrušená obsluha zastávok Obch.dom Pokrok a Pri Podlužianke

402103/ MHD 3

sp.č. 07 – odchod spoja je zo zastávky Kalinčiakovo,Jednota upravený na 20:54 hod.

05 – odchod spoja je zo zastávky Vinohrady,sídlisko upravený na 13:05 hod.(prípoj od prímestských liniek)

29 – odchod spoja je zo zastávky Vinohrady,sídlisko upravený na 13:05 hod.(prípoj od prímestských liniek)

402110 / MHD 10

  • doplnená zastávka Koháryho ul.I.

sp.č. 07- spoj s odchodom 7:47 hod.zo zastávky Vinohrady,sídlisko má upravenú jazdnú dobu

29- spoj s odchodom 15:00 hod.zo zastávky Kuzmányho ul. má zapracovanú zachádzka na zastávku Koháryho ul.I.,úprava medzičasov