Úplná uzávierka v obci Bánov od pondelka 6. marca 2023 do piatka 17. marca 2023

Z dôvodu úplnej uzávierky v obci Bánov príde k zmene trasovania autobusovej linky 404436 Nové Zámky – Bánov

Z tohto dôvodu nebude možné obsluhovať autobusové zastávky:

Bánov, „Štúrova ulica“,
Bánov, „Nám. u Capa“,
Bánov, „Pod hájom č. d. 20“,
Bánov, „Štefánikova č. d. 78“
a Bánov, „Štefánikova č. d. 4“.

Autobus teda bude premávať cez ulice Kpt. Nálepku a Novozámocká.

Cestujúci môžu využiť autobusové zastávky:

Bánov, „Ul. Kpt. Nálepku č. d. 386“

Bánov, „Ul. Kpt. Nálepku Jednota

Bánov, „Jednota“

a Bánov, „RD“ (na Novozámockej ulici).

Autobusová zastávka Bánov, „RD“ na Novozámockej ulici bude slúžiť ako náhrada zastávky Bánov, „Štefánikova č. d. 4“.