Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. marca 2023

Súpis zmien

v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. marca 2023

OJ Komárno:

401409 Komárno – Zemianska Olča – Veľký Meder

401409

č. 26 – úprava odchodu z 20:10 hod. na 21:50 hod.

401410 Komárno – Veľké Kosihy – Trávnik – Čičov

401410

č. 09 – úprava odchodu z 13:00 hod. na 12:50 hod., ošetrený znamienkom „X“

č. 16 – úprava odchodu z 13:55 hod. na 13:45 hod.

 

OJ Levice:

 402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

402403

č. 15 – odchod spoja je upravený na 13:05 hod.(prípoj v Podlužanoch od linky 402425/24)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

402409

č. 01 – upravená poznámka na spoji

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

402414

č. 17 – úprava medzičasov

21 – odchod spoja je upravený na 16:10 hod.

28 – odchod spoja je upravený na 17:15 hod.(turnusový obeh)

402417 Levice – Vráble – Nitra

402417

č. 10 – odchod spoja je upravený na 21:20 hod.(prípoj v NR od vlaku)

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok  – Tehla – Beša/Lula

402422

č. 28 – odchod spoja je upravený na 20:55 hod a spoj je vedený do Levíc(turnusový obeh)

29 – spoj je vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 22:18 hod. (požiadavka cestujúcich)

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

402425

č. 06 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod. (prípoj na MHD 3 do priemyselného parku Géňa)

15 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. (turnusový obeh)

17 – odchod spoja je upravený na 13:20 hod. (požiadavka cestujúcich)

24 – úprava medzičasov

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

402466

č. 04 – odchod spoja je upravený na 12:40 hod. zo zastávky Ip.Sokolec,kostol,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast.Vyškovce nad Ipľom, rázc.

07 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod. zo zastávky Šahy,nám., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

13 – odchod spoja je upravený na 07:00 hod. zo zastávky Šahy,nám.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zast. Vyškovce nad Ipľom, rázc.

14 –  zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom, Jednota;Vyškovce nad Ipľom, cintorín, spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

18 – odchod spoja je upravený na 15:21 hod.,zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec; Vyškovce nad Ipľom,Jednota;   Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

19 – odchod spoja je upravený na 14:47 hod., zrušená zachádzka na zastávku Sazdice,obec;Vyškovce nad Ipľom,Jednota;  Vyškovce nad Ipľom, cintorín,spoj zastavuje na zastávke Vyškovce nad Ipľom, rázc.

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

402467

č. 04 – odchod spoja je upravený na 14:03 hod. a spoj je vedený po zastávku Šahy,žel.st.

07 –  odchod spoja je upravený na 13:35 hod. a spoj je vedený zo zastávky Šahy,Mládežnícka ul.

28 –  odchod spoja je upravený na 4:40 hod. a spoj je vedený zo zastávky Ipeľský Sokolec,kostol

OJ Nové Zámky:

402449  Želiezovce – Nové Zámky –  Komárno

402449

č. 03 – úprava odchodu z 07:55 hod. na 07:50 hod

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

404403
č. 23 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:30 hod.
č. 24 – úprava medzičasov

404405  Palárikovo – Šurany

404405
č. 01 – úprava odchodu z 05:00 hod. na 04:53 hod.
č. 02 – úprava odchodu z 05:25 hod. na 05:22 hod.
č. 03 – úprava odchodu z 06:08 hod. na 06:15 hod zrušený úsek Palárikovo D. Kerestúr – Palárikovo, cintorín, + Palárikovo, žel. stanica

404407  Nové Zámky – Vinodol – Nitra

404407

č. 33 – zrušený

č. 15 – zrušené znamienko „X“

404410  Nové Zámky – Veľké Lovce

404410
č. 50 – úprava odchodu z 16:15 hod. na 16:10 hod.

404418  Nové Zámky – Andovce – Zemné – Kolárovo

404418

Zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska, Jednota v smere do Kolárova

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

Zmena názvu zastávky Lipová, č.d. 345 na Lipová, č.d. 357

 

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov

402444

č. 25 – úprava odchodu zo 7:58 hod. na 7:53 hod. (prípoj bus-bus)

OJ Šaľa:

 405 402  Šaľa – Duslo

405402
č. 36 – zmena trasovania

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

 405404

č. 29 – úprava odchodu z 14:15 hod. na 14:10 hod.