Od 1. marca 2023 – zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska,Jednota v smere do Kolárova

Oznamujeme, že z prevádzkových dôvodov bude od 1. marca 2023 na linke 404418 Nové Zámky-Andovce-Zemné-Kolárovo – zrušená zastávka Nové Zámky, Gúgska, Jednota v smere do Kolárova