Pozastavenie medzinárodných liniek Štúrovo – Estergom a Komárno – Komárom

Na základe oznámenia Volánbuszu od 7. decembra 2020 až do odvolania bude pozastavená prevádzka MAD

223 Esztergom – Štúrovo (Párkány)

228 Komárom – Komárno (Révkomárom)

 

Zmena cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 13. decembra 2020

Súpis zmien prímestských autobusových liniek

Cestovné poriadky pre oblasť Komárno

Cestovné poriadky pre oblasť Levice

Cestovné poriadky pre oblasť Nové Zámky

Cestovné poriadky pre oblasť Šaľa

Cestovné poriadky pre oblasť Štúrovo

Zmena obsluhy v meste Veľký Meder od 1.11.2020

Oznamujeme, že od 1.11.2020 sa ruší obsluha autobusovej zastávky Veľký Meder, autobusová stanica.

Nová zastávka bude Veľký Meder, železničná stanica.

401409 Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

Zmena cestovných poriadkov od 1.11.2020

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  1. novembra 2020

 

OJ Komárno:

401409 Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

–          zastávka Velký Meder, AS zrušená

–          nová zastávka Veľký Meder, žel. st.

Spoj č. 03 – zapracovaná zastávka Veľký Meder, Obchodná akadémia

401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

–          zastávka Velký Meder, AS zrušená

–          nová zastávka Veľký Meder, žel. st.

Spoj č. 05 – zapracovaná zastávka Veľký Meder, Obchodná akadémia

OJ Levice:

402462 Šahy-Slatina-Dudince-Plášťovce od 1.11.2020

sp. č. 05 –  zrušená zachádzka H.Semerovce-Hokovce-Slatina, úprava medzičasov

sp. č. 11 –  zrušená zachádzka H.Semerovce-Hokovce-Slatina, úprava medzičasov

402468 Šahy-Dudince od 01.11.2020

–          zrušená zastávka Slatina,Bača

sp. č 01 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.02 – odchod spoja je upravený na 5:07 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce, úp. medzičasov

sp. č.04 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.05 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.06 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.07 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.08 – zrušené zastávky H.Semerovce,Pustá Ves,H.Semerovce,otoč,úprava medzičasov

sp. č.09 – odchod spoja je upravený na 5:45 hod. a zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.11 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov, úprava medzičasov

sp. č.13 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov, úprava medzičasov

sp. č.14 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.15 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.16 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.17 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.18 – odchod spoja je upravený na 12:10 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úp.medzičasov

sp. č.20 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.22 – odchod spoja je upravený na 18:10 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úp. medzičasov

sp. č.23 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.24 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.25 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.26 – odchod spoja je upravený na 14:15 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce, úp. medzičasov

sp. č.27 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.29 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.30 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.31 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.32 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.33 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.34 – odchod spoja je upravený na 18:10 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce, úp. medzičasov

sp. č.38 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.39 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.40 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.44 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

MHD Nové Zámky a MHD Štúrovo – ZMENA od 15.10.2020

Vzhľadom na opatrenia vlády dňom 15.10.2020 až do odvolania naši objednávatelia MÚ N. Zámky a MÚ Štúrovo pristúpili na tieto obmedzenia:

MHD N. Zámky – zastavená prevádzka  spojov /tzv. kostolné spoje/:

MHD 1/ spoje 17,14,7,18,15,16

MHD 8/ spoje 9,11

MHD 9/ spoj 7

 

MHD Štúrovo – zastavená prevádzka spojov /tzv. kostolné spoje/:

MHD 2/spoj 25

MHD 3/spoje 5,7,11

 

OPATRENIE NA OCHRANU ZDRAVIA

Opatrenie a ako postupovať

Cestovať autobusom je možné iba s použitím rúška, prípadne šatky či šálu alebo inej vhodnej alternatívy.

BEZ UVEDENÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV JE VSTUP DO AUTOBUSU ZAKÁZANÝ !

Odporúčame používať aj rukavice.

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice a prímestských liniek od 25.5.2019

Súpis zmien MHD liniek v Leviciach od 25.5.2019 (uzávierka nadjazdu):

Súpis zmien mestských autobusvých liniek v meste Levice od 25.5.2019

 

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 25. mája 2019

Súpis zmien prímestských autobusových liniek od 25.5.2019

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 9.12.2018

Zmeny v CP

Od 9. decembra 2018 dochádza k zmene Cestovných poriadkov na niektorých linkách, ktoré sú prevádzkované našou spoločnosťou.

Preto žiadame vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme preverili možné zmeny v sekcii „Cestovné poriadky„.

ARRIVA Nové Zámky, a.s., Dopravné oddelenie