Úplná uzávierka  počas opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch

Oznamujeme,

že z dôvodu úplnej uzávierky  počas realizácie opravy vozovky na okružnej križovatke ciest I/75 a III/1495 v Nových Zámkoch (pri Arriva Nové Zámky) termíne od 14.05.2022 v čase od 7,00 hod. do 15.05.2022 v čase do 18,00 hod na linkách  MHD a 404406, 404407, 404408 a 404433 nebudú obsluhované zastávky Nové Zámky, žel. priecestie; Nové Zámky, Šurianska Jednota; Nové Zámky, Mliekospol; Nové Zámky, Uhoľné sklady; Nové Zámky, vodáreň; Bánov RD, Nové Zámky, RD; Nové Zámky, Brašňa.

 

Zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) od 16. mája 2022 až do odvolania bude mimo prevádzky

Z dôvodu výstavby obchodného centra a odbočovacieho pruhu na ul. Jesenského v Štúrove od 16. mája 2022 (pondelok) až do odvolania zastávka Štúrovo, poliklinika (v smere do centra mesta) na svojom pôvodnom mieste bude mimo prevádzky.

Náhradná zastávka s obsluhou dotknutých spojov liniek MHD Štúrovo 2 a 3, PAL 404456 Štúrovo-Obid a MAL 404901/223 Esztergom-Štúrovo bude umiestnená na ul.  Družstevný rad (pri stojisku na bicykle MVbike) viď. situačnú mapku. Prevádzka ostatných liniek nie je dotknutá.

Nová linka číslo 10 na mestskej hromadnej doprave v meste Nové Zámky – doplnenie zastávok na znamenie

Oznamujeme, že od 13. apríla sme na novej linke číslo 10 na trase Železničná stanica – Merkury Market doplnili zastávky na znamenie, ktoré sa nachádzajú po trase linky

https://arriva.sk/files/nz/cp/mhd/nove-zamky/404010.pdf

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD Nové Zámky od 4. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Nové Zámky od 4.apríla  2022

404008  MHD 8

Sp. č. 21 – nový spoj s odchodom o 20:05 hod.

404009  MHD 9

Sp. č. 21 – vložená nová zastávka Merkury Market, zmena znamienka z „6 †“  na „6“

Nový spoj č. 19 – s odchodom o 13:00 hod., ošetrený znamienkom „†“

4040010  MHD 10

Nová linka s trasovaním Železničná stanica – Vajanského –  Merkury Market

 

 

 

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Levice od  1.apríla  2022

402101 / MHD 1

sp.č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

402103/ MHD 3

sp.č. 10 – spoj je vedený po TČ 17

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 22:35 hod.

402104 / MHD 4

sp.č.09 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.

sp.č. 10 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

sp.č. 14 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

sp.č. 31 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

 

 

 

Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v mestskej hromadnej doprave v Leviciach

Na základe rozhodnutia mesta Levice oznamujeme, že od 23. marca 2022 až do odvolania bude na mestskej hromadnej doprave v Leviciach uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!

Zmeny cestovných poriadkov od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  1. apríla 2022

OJ Komárno:

401421 Hurbanovo – Imeľ – Nesvady – Kolárovo

č. 08 – úprava medzičasov

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 03 – zmena znamienka na ,X62, a spoj je vedený po zastávku Tlmače,Lipník
05 – zrušený,zmena znamienka spoj č.3
08 – zrušený,zmena znamienka spoj č.14
09 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
12 – odchod spoja je upravený na 05:50 hod.
14 – spoj je vedený zo zastávky Zl.Moravce,AS s odchodom 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X62,
20 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
22 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
23 – nový spoj s odchodom 14:15 hod. v ,X31, vedený po Zl.Moravce,zapracované zastávky Podlužany,PD, Podlužany,rázc. a Rybník,OcÚ
25 – nový spoj s odchodom 5:55 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník do Zl.Moraviec v ,X62,
32 – spoj je vedený zo Zl.Moraviec s odchodom 15:35 hod.,zrušené zastávky Levice,sídl.Vinohrady  a  Levice,Ku Bratke, Billa,doplnená zastávka Levice,Turecký rad

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

č. 02 – zrušené časové údaje v TČ 8-6
12 –  odchod spoja je upravený na 15:00 hod.(prípoj na AS Levice),zmena znamienka na ,X, úprava medzičasov
26 – zrušený,zmena znamienka spoj č.12

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č.24 – odchod spoja je upravený na 6:55 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č. 05 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:17 hod.
07 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:50 hod.
21 – zrušený,spoj je vedený na linke 402401 spoj č.23
46 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 6:23 hod.
49 – odchod spoja je upravený na 21:05 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

sp.č. 12 – úprava medzičasov

OJ Nové Zámky:

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 26 – zrušený
č. 36 – zrušený v sobotu
č. 42 – zrušený
č. 48 – zrušený
č. 54 – zrušený
č. 27 – zrušený
č. 35 – zrušený
č. 47 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 55 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 13 – zrušený
č. 38 – zrušený
č. 50 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 51 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 25 – úprava odchodu z 06:15 hod. na 06:20 hod.
č. 19 – úprava odchodu z 20:28 hod. na 20:33 hod.

404408  Nové Zámky – Šurany – Vráble

č. 35 – úprava odchodu z 14:05 hod. na 13:50 hod.

404411  Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo

Nový spoj č. 01 s odchodom o 19:50 hod. z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou

404425  Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

č. 30 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 28 – zrušený
č. 36 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 40 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 46 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, , úprava odchodu z 17:05 hod. na 17:00 hod.
č. 33 – zrušený
č. 35 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 37 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 08:20 hod. na 11:00 hod.
č. 29 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 15:00 hod. na 14:50 hod.
č. 47 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 19:00 hod. na 18:50 hod.
č. 57 – zrušený

404429  Nové Zámky – Maňa – Vráble

č. 6 – úprava odchodu z 10:05 hod. na 10:40 hod.

úprava medzičasov na spojoch č.01, č.04

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

č. 04, 10, 14, 16 – úprava medzičasov

 

 

Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v prímestskej autobusovej doprave

Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamujeme, že od 9. marca 2022 až do odvolania bude v rámci prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!

Zmeny cestovných poriadkov od 1.marca.2022

Súpis zmien od 1. marca 2022

OJ Komárno:

401415 Komárno – Veľké Kosihy – Čičov – Zemianska Olča – Veľký Meder

č. 03 – zrušený úsek Z. Olča – Veľký Meder, úprava odchodu z 5:00 hod. na 4:30 hod.

č. 04 – zrušený úsek Veľký Meder – Z. Olča , odchod zo Z. Olče o 5:15 hod.

nový spoj č. 11 – z Čičova do Z. Olče s odchodom o 5:50 hod.

nový spoj č. 06 – zo Z. Olče do Čičova s odchodom o 6:15 hod.

 

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 12 – odchod spoja je upravený na 05.55 hod.

22 – úprava medzičasov (prípoj na vak v Kozárovciach)

30 – zrušený(v ponuke s.č.12)

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

č. 03 -zmena znamienka z ,6+, na ,6,

21 – zmena znamienka z ,6+, na ,+,

23 – nový spoj s odchodom 6:30 hod. zo zastávky Levice,AS v ,+, spoj bude vedený len po Pukanec

19 – spoj bude vedený cez obec Drženice

28 – zmena znamienka z ,6+, na ,+,

32 – nový spoj s odchodom 7:34 hod. zo zastávky Pukanec,nám. v ,+76,

35 – nový spoj s odchodom 14:35 hod. zo zastávky Levice,AS v ,+, spoj bude vedený len po Pukanec

40 – nový spoj s odchodom 16:33 hod. zo zastávky Pukanec,nám. v ,6,

42 – zmena znamienka z ,6+, na ,6,

43 – zrušený, spoj č.19 bude vedený cez obec Drženice

402405 Tlmače – Nová Dedina – Žemberovce – Bátovce

č. 02 – odchod spoja je upravený na 15:28 hod.

13 – zmena znamienka na ,X10,

14 – zrušený

402407 Levice – Žemberovce – Dudince

č.05 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.( prípoj od vlaku z BA)

12 – odchod spoja je upravený na 13:20 hod.( prípoj od vlaku zo Šiah)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

č. 02 – odchod spoja je upravený na 05:30 hod.

03 – zrušený

04 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod.,mena znamienka na ,X31,

05 – zmena znamienka na ,X31,

06 – zrušený

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

– doplnená zastávka Šarovce,Jednota

č.17 – nový spoj s odchodom 7:45 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X10,

24 – odchod spoja je upravený na 7:00 hod.

31 – úprava medzičasov

402416 Levice – Starý Hrádok – Jur nad Hronom- Šarovce- Želiezovce

č. 09 – zrušený

15 – úprava medzičasov

17 – úprava medzičasov

402419 Levice – Tekovské Lužany – Plavé Vozokany – Čaka – Farná

č. 15 – spoj bude vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 7:00 hod.

33 – spoj bude vedený zo zastávky Levice,AS s odchodom 7:00 hod. – 2 –

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače

č.22 – odchod spoja je upravený na 15:05 hod.

27 – úprava medzičasov

32 – odchod spoja je upravený na 18:00 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník

41 – odchod spoja je upravený na 22:30 hod.

42 – odchod spoja je upravený na 19:32 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník

48 – spoj je vedený zo zastávky Veľké Kozmálovce,horný koniec s odchodom 20:57 hod.

49 – odchod spoja je upravený na 20:30 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače – Kozárovce

č. 21 – odchod spoja je upravený na 14:15 hod.

37 – odchod spoja je upravený na 19:05 hod. zo zastávky Levice,AS

49 – odchod spoja je upravený na 20:52 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

č. 02 – zmena znamienk z ,X31, na X61,

12 – nový spoj s odchodom 06:20 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X10,spoj je vedený po Šarovce

402463 Šahy – Plášťovce – Ipeľské Uľany

č. 01 – zmena znamienka z ,7(53), na ,7 (46),

49 – zmena znamienka z ,7(53), na ,7(46),

 

OJ Nové Zámky:

404403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 07 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

č. 08 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

č. 02 – zrušený úsek Šaľa, Veča – Šaľa, Duslo

 

OJ Štúrovo:

404441 Štúrovo – Kamenín – Bruty – Svodín – Gbelce

č. 02 – úprava odchodu zo 4:45 hod. na 4:42 hod. (harmonizácia vlak-bus)

08 – úprava odchodu z 13:05 hod. na 12:55 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

10 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 12:25 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

18 – úprava odchodu z 12:40 hod. na 12:30 hod. (prestup na 404443/6 v Kameníne, požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo)

404442 Štúrovo – Želiezovce – Levice

č. 14 – úprava odchodu z 12:35 hod. na 12:25 hod. (požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo pre zabezpečenie zmennosti)

404443 Štúrovo – Veľké Ludince

č. 06 – úprava odchodu z 12:50 hod. na 12:40 hod. (požiadavka SKC foundry s.r.o. Štúrovo pre zabezpečenie zmennosti)

 

OJ Šaľa:

405402 Šaľa – Duslo

č. 76 – zrušený

405404 Šaľa – Kolárovo – Komárno

č. 33 – zrušený

č. 16 – úprava medzičasov

405406 Šaľa – Kráľov Brod – Trstice

č. 08 – zrušený

č. 48 – zmena negatívnej značky z X31 na X62