Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. júla 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. júla 2023

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 09 – odchod spoja je upravený na 06:10 hod.,upravený úsek po AS Levice(požiadavka firmx Haleon Levice)

č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:25 hod.,(turnusový obeh)

 

402408 Levice – Krškany – Brhlovce – Žemberovce

č.05 – spoj bude vedený cez Krškany (turnusový obeh)

č.17 – zrušený(obsluhu obce Krškany zabezpečuje s.č.48 na linke 402412)

 

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Kalná nad Hronom,Mochovce/Nový Tekov – Tlmače – Kozárovce

č.04 – zmena znamienka z .X31, na ,X41,(premáva v mesiacoch júl a august)

č. 06 – nový spoj s odchodom 06:15 hod v X62, zo zastávky Kozárovce,nám. vedený po zastávku Kalná nad Hronom,  Jednota (turnusový obeh)

 

402412 Levice – Santovka – Šahy

  • doplnená zastávka Krškany,osada

č. 32 – odchod spoja je upravený na 06:25 hod.(požiadavka DDS Santovka)

č. 03 – odchod spoja je upravený na 05:20 hod.(turnusový obeh)

č. 48 – odchod spoja je upravený na 06:15 hod.a spoj je vedený cez Krškany (turnusový obeh)

 

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

č. 24 – odchod spoja je upravený na 18:20 hod.

402417 Levice – Vráble – Nitra

č. 01 – 24 – zmena znamienka na “79“

 

402419 Levice – Tekovské Lužany – Plavé Vozokany – Čaka – Farná

č. 15 – spoj vedený zo zastávky Kalná nad Hronom,Jednota s odchodom 7:13 hod.(turnusový obeh)

č. 33 – spoj vedený zo zastávky Kalná nad Hronom,Jednota s odchodom 7:13 hod.(turnusový obeh)

 

402422 Levice – Veľký Ďur – Lok  – Tehla – Beša/Lula

č 09 – odchod spoja je upravený na 12:10 hod.(prípoj od linky 403468)

č. 13 – odchod spoja je upravený na 07:10 hod.(prípoj od linky 403468)

č. 18 – nový spoj s odchodom 16:48 hod. v X31, zo zastávky Lula,cintorín po zastávku V.Ďur,Horný Ďur (prípoj na linku 403468)

č. 21 – úprava medzičasov(prípoj od linky 403468 z Nitry na zastávke Veľký Ďur,Horný Ďur)

č. 23 – odchod spoja je upravený na 19:11 hod.,a spoj je vedený len zo zastávky Veľký Ďur,Horný Ďur(prípoj na linku 403468)

č. 34 – odchod spoja je upravený na 17:50 hod.,a spoj je vedený len po zastávku Veľký Ďur,Horný Ďur(prípoj na linku 403468)

 

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č.34 – odchod spoja je upravený na 16:40 hod.(prípoj na MHD 3 na AS Levice)

č. 41 – úprava medzičasov

 

402445 Želiezovce – Málaš – Tekovské Lužany – Čaka

  1. č. 04 – úprava medzičasov
  2. č. 13 – zmena znamienka na ,X11,(turnusový obeh)
  3. č. 16 – nový spoj s odchodom 15:40 hod. v X61, zo zastávky Tek.Lužany,Hulvínky do Želiezoviec (turnusový obeh)

 

402463 Šahy – Plášťovce – Ipeľské Uľany

č. 04 – odchod spoja je upravený na 05:50 hod. (prípoj v Šahách na linku 402412 s.č.32)

 

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky

č. 01 – zrušený(zmena znamienka spoj č.3)

č. 03 – zmena znamienka na ,X31,(zrušený spoj č.1)

č. 06 – zrušený(zmena znamienka spoj č.12)

č. 07 – zapracovaná zachádzka do obce Vyškovce nad Ipľom (požiadavka z obce Vyškovce nad Ipľom)

č. 12 – zmena znamienka na ,X31,(zrušený spoj č.6)

č. 14 – zapracovaná zachádzka do obce Vyškovce nad Ipľom (požiadavka z obce Vyškovce nad Ipľom)

 

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice

č. 04 – odchod spoja je upravený na 14:05 hod., zrušená zachádzka do obce Vyškovce nad Ipľom(nízka frekvencia cestujúcich)

 

OJ Šaľa:

405406  Šaľa – Kráľov Brod – Trstice

č. 06 – zrušený úsek Trstice – Kráľov Brod