Príprava nových priestorov pre zákaznícke miesto v Nových Zámkoch! Zmena prevádzky!

Oznamujeme našim zákazníkom,

že zákaznícke miesto v Nových Zámkoch bude presťahované do nových priestorov, z toho dôvodu bude zákaznícke miesto na ulici Ľ Štúra  od 1.7.2023 zatvorené.

Predpokladaný termín otvorenia zákazníckeho miesta v nových priestoroch na ulici SNP (za podchodom z ulice Ľ. Štúra) je 10. júla 2023.