Zmeny cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy od 6. júna 2023

402402 Levice – Tlmače – Kozárovce – Nová Baňa

č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:25 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 04 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky  Hr.Beňadik,Psiare

č.  05 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 07 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č.  08 – odchod spoja je upravený na 13:35 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 09 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č.  12 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č. 16 – odchod spoja je upravený na 06:30 hod.,spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare

č.  18 – spoj bude vedený po obchádzkovej trase a zrušená obsluha zastávky Hr.Beňadik,Psiare